szenvedés szinonimái

főnév
 • kín, fájdalom, gyötrelem, kínszenvedés, pokol, megpróbáltatás, hányattatás, sínylődés, nyomorúság, szívfájdalom, golgota (választékos), kereszt, kálvária
 • kínvallatás, tortúra, mártírium (idegen), mártíromság
 • tűrés, jajság (tájnyelvi), córesz (szleng)
 • csapás, sorscsapás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ügyész

főnév
 • vádló, prokurátor (régies), ügyfolytató (régies)
 • jogtanácsos
 • (régies): ügyvéd

bebörtönöz

ige
 • börtönbe zár, börtönbe vet, bezár, elzár, becsuk, lecsuk, leültet, sötétre tesz, hűvösre tesz (bizalmas), lakat alá tesz, rács mögé tesz, tömlöcbe vet, betömlöcöz (régies), bedutyiz (bizalmas), bekasztliz (szleng), bekóteroz (tájnyelvi), áristál (tájnyelvi), kivon a forgalomból (szleng), sittre vág (szleng), lesittel (szleng), besittel (szleng), bevarr (szleng), megmázsál (szleng), bebáláz (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szenvedés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szarka

főnév
 • (szleng): tolvaj, szajrés (szleng), brenner (szleng), trombitás (szleng), enyveskezű (bizalmas)

rugalmas

melléknév
 • hajlékony, hajlítható, plasztikus, rugékony, flexibilis, képlékeny, alakítható, idomítható, elasztikus
 • ruganyos, visszapattanó
 • alkalmazkodó, simulékony, bölcs, engedékeny, rávehető, rábírható

rivalizál

ige
 • vetélkedik, konkurál, versenyez, verseng, vetekedik

présel

ige
 • sajtol, nyom, szorít, lenyomtat, nyomtat, összenyom, döngöl
 • zsúfol, gyömöszöl
 • áttör, átpaszíroz
 • szorongat, nyomorgat, gyötör

szemben II.

névutó
 • átellenében
 • iránt, irányában, javára (valakinek)
 • ellentétben (valakivel, valamivel)
 • ellen
 • illetőleg

szövetkezik

ige
 • összeszövetkezik, összefog, szervezkedik, szövetségre lép, szövetséget köt, társul, csatlakozik (valakihez, valamihez), egyesül, összeáll (bizalmas), tömörül
 • lepaktál (pejoratív), konspirál, összeszűri a levet, cimborál

őz

főnév
 • őzike, bambi (bizalmas), őzgida, villás

összegyűr

ige
 • ráncol, összeráncol, eldörzsöl (tájnyelvi), rücsköl (tájnyelvi)

megemel

ige
 • felemel, emelint (tájnyelvi), magasra tart
 • magasít
 • felver, megnövel, felszöktet, felugrat
 • (megemeli magát): megerőlteti magát, meghúzza a derekát

parlament

főnév
 • országgyűlés, diéta (régies), ház, tisztelt ház, törvényhozás, nemzetgyűlés (régies), kamara, kongresszus
 • országház

szűrő

főnév
 • szita, rosta
 • filter
 • derítő
 • ellenőrzés, vizsgálat, teszt, vizsga

tékozló

melléknév
 • pazarló, pocsékló, elfecsérlő, elherdáló, felélő, könnyelmű, költekező, pénzpocsékoló, tobzódó (régies), bőköltő (tájnyelvi), préda (tájnyelvi), pazar (régies), kihányó (tájnyelvi), kordé (tájnyelvi)
 • bőkezű

hascsikarás

főnév
 • hasfájás, hasgörcs, gyomorfájás, gyomorgörcs, bélgörcs, szélgörcs, hasrágás (régies), kólika, hascsikorgás (tájnyelvi), hascsikorgatás (tájnyelvi), köldökcinege (tájnyelvi), köldökcsömör (régies)

viadal

főnév
 • harc, küzdelem, tusa, csata, ütközet, összecsapás, párbaj, birkózás, verekedés, tusakodás, csetepaté, konfliktus, csatározás
 • lovagi torna, harci játék
 • mérkőzés, meccs, erőpróba, verseny

ujjavasaló

főnév
 • ujjafa

szennyvíz

főnév
 • csatornavíz

szán2

főnév
 • szánkó, szánka (tájnyelvi), ródli

szkíta

melléknév, főnév
 • szittya (régies)

tüzelő

főnév
 • tüzelőanyag, fűtőanyag, tűzrevaló, tüzelőszer
 • (régies): kályha, kemence, tűzhely, tüzelőhely

szerződik

ige
 • szerződést köt, kialkuszik, megegyezik
 • szegődik, munkát vállal

sántít

ige
 • sántikál, biceg, húzza a lábát, sántál (tájnyelvi), biccent (tájnyelvi), döccent (tájnyelvi), biktet (tájnyelvi)
 • döcög, döccen (tájnyelvi), megtörik
 • (bizalmas): bibije van (bizalmas), nem stimmel, nem oké (szleng), téves, pontatlan, rossz

szorít

ige
 • összeszorít, fog, nyom, présel, sajtol, feszít, markol, szorongat
 • ráerősít, ráfeszít, rászorít
 • (ruhadarab): nyom, vág, szűk, szoros, fojtogat
 • visszaszorít, üldöz, visszaver
 • (tájnyelvi): kerget, hajszol, sürget
 • (valakit valamire): kényszerít, erőszakol, erőltet, rábír, kötelez
 • (időt): szakít
 • (valakiért): izgul, szurkol, drukkol (bizalmas)

újdonság

főnév
 • új, novitás (idegen), nóvum (idegen)
 • szenzáció
 • (régies): újság, új hír
 • újszerűség
 • primőr