továbbvisz szinonimái

ige
 • továbbcipel, továbbhurcol
 • (út): továbbvezet, továbbmegy
 • folytat
 • fejleszt, tökéletesít
 • (ügyet ): felterjeszt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kér

ige
 • kíván, könyörög, kunyerál, pitizik, instál (régies), kérlel, rimánkodik, esdekel, esd, esedezik, eseng (választékos)
 • felszólít, felhív, figyelmeztet
 • felkér, megkér
 • hívat, hozat, rendel
 • kérvényez, kérelmez, igényel, folyamodik, apellál (régies), petíciózik (választékos), instanciázik (tájnyelvi)

gazdagít

ige
 • gyarapít, jobbít, javít, fejleszt, nemesít
 • vagyonosít, pénzel
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a továbbvisz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

testnevelés

főnév
 • testkultúra, testgyakorlás, gimnasztika, testedzés
 • torna (bizalmas), kíntorna (szleng), másztan (szleng), tesi (szleng)

szótlanul

határozószó
 • némán, hangtalanul

színtartó

melléknév
 • színálló, napálló

szabad I.

melléknév
 • korlátozatlan, akadálytalan, önkéntes, tetszőleges, akadálymentes, kényszermentes
 • megengedett
 • független, önálló, autonóm, szuverén, önrendelkezésű
 • felszabadított
 • kiszabadított
 • kötetlen, fesztelen, zavartalan, természetes, szabályozatlan Sz: él, mint az égi madár
 • üres
 • lehatárolatlan
 • fedetlen, burkolatlan, csupasz
 • elfoglaltság nélküli, időmilliomos
 • facér, társtalan, egyedülálló
 • nőtlen
 • hajadon
 • ingyenes, térítésmentes

toborzó

főnév
 • sorozó, újoncozó (régies), verbuváló
 • verbunkos, toborzó nóta

újdonság

főnév
 • új, novitás (idegen), nóvum (idegen)
 • szenzáció
 • (régies): újság, új hír
 • újszerűség
 • primőr

róka

főnév
 • ravasz (régies), ravaszdi
 • (jelzőként): ravasz, álnok, csalárd, furfangos, dörzsölt (bizalmas), verzátus (régies), tapasztalt, minden hájjal megkent

részesül

ige
 • részesedik (valamiből), kap, osztozik, részt kap (valamiből), része van (valamiből)
 • megérdemel

négyszög

főnév
 • négyzet, kvadrangulum (idegen)

sakkozik

ige
 • sakkjátszmát folytat
 • (bizalmas): taktikázik, manőverezik, játszik (pejoratív)
 • (szleng): felmos, fókázik (szleng)

utánajárás

főnév
 • fáradozás, fáradság, járkálás, talpalás, futkosás, szaladgálás, előszobázás, kilincselés, utánjárás, keresés

varkocs

főnév
 • hajfonat, copf, fonadék, cica (tájnyelvi), cicka (tájnyelvi), foncik (tájnyelvi), tincs

jótáll

ige
 • kezeskedik (valamiért), garantál, garanciát vállal (valamiért), kezességet vállal, szavatol, felelősséget vállal (valamiért), felel, biztosít

zsákmányol

ige
 • szerez
 • prédál (régies), harácsol, elragad, dézsmál, zabrál, dúl, rabol, fosztogat, ragadoz (régies)

többi

melléknév
 • egyéb, további, hátralevő

termosz

főnév
 • hőpalack

túlterhel

ige
 • megerőltet, túlerőltet, kimerít, megterhel
 • elhalmoz, telezsúfol

zeneszekrény

főnév
 • zenegép, wurlitzer

török

melléknév, főnév
 • törökországi
 • türk, ottomán, oszmán

tüsténkedik

ige
 • tesz-vesz, sürög-forog, készségeskedik, siet, igyekszik
 • (tájnyelvi): türelmetlenkedik
 • (tájnyelvi): tűnődik, töpreng

zúzalék

főnév
 • kőtörmelék, kavics, zúzottkő, murva