szétnyit szinonimái

ige
 • széthajt, széthúz, szétvon (választékos), széttár, kitár, kinyit, szétfeszít, (szájat) kitát

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bölény

főnév
 • bizon (idegen), buffalo (idegen), begyend (tájnyelvi)

adogat

ige
 • ad, kézről kézre ad, adogál (tájnyelvi), adosgat (tájnyelvi)
 • passzolgat, tologat
 • szervál (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szétnyit szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szellent

ige
 • fingik (durva), durrant, pufogtat (bizalmas), pukkant, ereget, rittyen (tájnyelvi), rotyogat (bizalmas), rottyogtat, durrogat, ereszt, puskázik (bizalmas), hazagondol (bizalmas), elszólja magát (tréfás), púzik (bizalmas), pukizik (bizalmas), purcant (tájnyelvi), purcil (tájnyelvi), szelel (tájnyelvi), büzint (tájnyelvi), korcogtat (tájnyelvi), poszog (tájnyelvi), görényez (tájnyelvi) Sz: békára ül; békegalambokat ereget; büdösen fúj az alszél; elereszti a pap tyúkját; felrázta az abroszt; fuszulykátul szuszog hátul; kiereszti a fáradt gőzt; maga alá morfondírozik (tréfás); megreped a szívhólyagja; repeszti a gyolcsot; trombitát csinál az alfeléből

savanyú I.

melléknév
 • savanyított, savanykás, fanyar, ecetes, pikáns, vadízű (tájnyelvi), borízű
 • (bor): karcos, acsari (tájnyelvi), bicskanyitogató (tréfás)
 • (gyümölcs): éretlen, zöld
 • fancsali, kedvetlen, kedélytelen, sótlan, fanyalgó, unott, kényszeredett, szomorú

rozskenyér

főnév
 • barna kenyér, fekete kenyér, pumpernickel (idegen)

purgatórium

főnév
 • tisztítótűz, tisztítóhely

szépségtapasz

főnév
 • szépségflastrom, flastrom, legyecske (régies), lencse

tagadhatatlan

melléknév
 • vitathatatlan, kétségtelen, kétségbevonhatatlan, elvitathatatlan, megcáfolhatatlan, megdönthetetlen, megkérdőjelezhetetlen, nyilvánvaló, világos, egyértelmű, bizonyos, szembeszökő, látható, evidens, vitán felül álló, megalapozott

pár II.

számnév
 • kettő
 • egy-két, néhány, kevés

ösztönző

melléknév
 • bátorító, biztató, buzdító, lelkesítő, ösztökélő, serkentő, mozgató, stimuláló, sarkalló, előmozdító, motiváló, gyorsító

meghány-vet

ige
 • megbeszél, megvitat, taglal, értekezik (valamiről), eszmecserét folytat (valamiről), tanakodik, megtanácskozik, átgondol, megtárgyal, átbeszél (bizalmas), megfirat (tájnyelvi), irget-forgat (tájnyelvi), megdumál (szleng)
 • megfontol, mérlegel, gondolkodik, töpreng, tűnődik, latolgat, morfondíroz, fontolóra vesz, elmélkedik (valamin), elrágódik (bizalmas), rekonsziderál (régies)

pejoratív

melléknév
 • rosszalló, elítélő, lekicsinylő, becsmérlő, megvető

támla

főnév
 • hát, háttámasz, támaszték
 • karfa, könyöklő
 • korlát
 • állvány

terefere

főnév
 • beszélgetés, csevegés, csevej, locsogás, pletykázás, pletykálás, pletyka, triccs-traccs, szomszédolás, diskurálás, eszmecsere, trécselés, traccs (bizalmas), karattyolás (bizalmas), darvagás (tájnyelvi), licslocs (tájnyelvi), teletula (tájnyelvi)

hazai

melléknév
 • honi, magyar, magyarországi, belföldi, belső, nemzeti
 • helybeli, saját, otthoni, családias, megszokott

virraszt

ige
 • éjjelez, éjszakázik, fennmarad
 • őrködik, vigilál (idegen), bertáfol (tájnyelvi), vernyikál (tájnyelvi), vigyáz (régies)

útkereszteződés

főnév
 • keresztút, keresztesút (tájnyelvi), útkeresztezés, kereszteződés, általút (régies), válaszút
 • csomópont

szétroncsol

ige
 • összeroncsol, összezúz, szétzúz, széjjelzúz, összetör
 • feldúl, elpusztít, szétrombol, széjjelrombol

székesegyház

főnév
 • dóm, katedrális, bazilika, főtemplom
 • templom

szökik

ige
 • ugrik, ugrál, szökell
 • átugrik
 • elillan, illan, meglép (bizalmas), lelép (bizalmas), lóg (bizalmas), menekül, slisszel (bizalmas), slisszol (bizalmas), télakol (szleng), olajra lép (szleng)
 • lövell, szökken, fröccsen, spriccel
 • (vér): tódul, tolul, elönt (valamit)
 • (tájnyelvi): táncol, táncot jár

úr

főnév
 • uralkodó, parancsoló
 • főúr, nemes, hatalmasság, földesúr, uraság
 • úriember, gavallér (régies)
 • gazda, birtokos, tulajdonos, munkáltató
 • férj
 • Isten, Teremtő, Mindenható

szinopszis

főnév
 • összefoglalás, összegzés, kivonat, tartalom, vázlat

semmikor

határozószó
 • soha, sohasem, sohase, sohanapján (bizalmas), semmi időben (régies), sohádon soha (régies), majd ha fagy (tréfás), holnapután kiskedden, borjúnyúzó pénteken (tréfás), május negyvenben (tájnyelvi)

szusz

főnév
 • lélegzet, szufla (bizalmas), pára
 • (tájnyelvi): felfuvalkodottság, önteltség, fennhéjázás, gőg

útbaigazítás

főnév
 • tájékoztatás, felvilágosítás, eligazítás, tanácsadás, útmutatás, információ, instrukció (idegen)