szántás szinonimái

főnév
 • feltörés, ugarolás, túradék (régies)
 • barázda

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ráhárul

ige
 • ránehezedik, rászakad, rákerül, rájut, rázúdul, osztályrészül jut, feladatává lesz, kötelességévé lesz, ráháramlik (régies), rászármazik

lót-fut

ige
 • futkos, szaladgál, szaladozik, rohangál, futkároz, futkározik, futkorász, futkorászik, lohol, inal, futos (tájnyelvi)
 • talpal, jár, cafrangol (tájnyelvi), karistol (tájnyelvi), lókhecel (tájnyelvi), lóstat (tájnyelvi), trappol (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szántás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

súrol

ige
 • sikál, tisztogat, csutakol
 • dörzsöl, horzsol, koptat (régies), váslat (régies), cseszer (tájnyelvi), karcol, dörgöl, csöszköl (tájnyelvi), koszorál (tájnyelvi)
 • érint
 • elér, megközelít

részlet

főnév
 • rész, alkatrész, darab, töredék, szelet, szegmens (szaknyelvi), hányad, porció, adag, repartíció (idegen), ciklicakli (tájnyelvi)
 • mozzanat, momentum
 • szakasz, szemelvény, fejezet, passzus, epizód

reggelizik

ige
 • früstököl (régies), fölöstökömözik (régies)

pimasz

melléknév
 • szemtelen, arcátlan, orcátlan, impertinens (régies), neveletlen, bántó, gúnyos, illetlen, kihívó, ripők (régies), inszolens (idegen), krakéler (régies), nyegle, pökhendi, szemérmetlen, pofátlan, arrogáns, szégyentelen, tiszteletlen

szakszó

főnév
 • műszó, terminus (szaknyelvi), terminus technicus (szaknyelvi), műkifejezés, mesterszó (régies), szakkifejezés

szikvíz

főnév
 • szódavíz, szóda, kányavíz (tájnyelvi)

öregedik, öregszik

ige
 • vénül, vénhedik, korosodik, aggik (régies), éltesedik, élemedik (tájnyelvi), idősödik, múlik az idő (valaki felett)
 • őszül, deresedik, szürkül, fehéredik Sz: fél lába a sírban; nő már a hegy; lefelé jár már a hegyen; múlik az idő valaki fölött
 • (tájnyelvi): (lekvár) sűrűsödik, keményedik, merevedik

otthagy

ige
 • ottfelejt, elhagy
 • felmond, felad, felhagy, hátrahagy, cedál, dezertál, leköszön, lead, letesz, feláll, továbbáll
 • (valakit): elhagy, szakít (valakivel), dob (szleng), ejt (szleng), leépít (szleng), leléptet (bizalmas), lepasszol (szleng), lekoptat (szleng), faképnél hagy, cserbenhagy, elpártol, pácban hagy, egyedül hagy, magára hagy, sorsára hagy, sutba dob Sz: úgy bánik vele, mint eb a szarával(valakivel)(valaki mellett)

marháskodik

ige
 • marhul (bizalmas), ökörködik (szleng), hülyül (bizalmas), barmul (szleng), idétlenkedik, bolondozik, mókázik, komédiázik, bomol

összesűrít

ige
 • tömörít, rövidre fog, lerövidít, megkurtít
 • besűrít

szívszaggató

főnév
 • szívfájdító, szívtépő, szívet tépő, szívfacsaró, szívbe markoló, megrendítő, megható, megindító, szánalmas

tanoda

főnév
 • (régies): iskola

hajsza

főnév
 • üldözés, kergetés, űzés, rohanás, iramodás, vadászat, hajszolás, üldöztetés, hajtóvadászat
 • hecc, uszítás, izgatás, intrika, nyomozás, vizsgálat
 • vádaskodás, támadás, gyalázkodás
 • strapa (bizalmas), hűhó, kapkodás, sürgés-forgás, lázas sietség, nekirugaszkodás
 • konkurencia, verseny

végigmegy

ige
 • végighalad, végigsuhan, végigvonul, végighúzódik, végigfárad, végigballag, végigsétál, végigrohan (választékos), végigcsörtet, végigutazik
 • érint, átfut, átnéz, megvizsgál
 • végignyúlik, végigfut, végigvisz, végigvezet

trezor

főnév
 • páncélszekrény, széf (bizalmas), mackó (szleng)

szaporulat

főnév
 • fajzat, ivadék, származék, utód, fióka, kölyök
 • szaporodás
 • növedék, hozadék, profit, többlet, növekmény, augmentum (szaknyelvi)

sublót

főnév
 • sublód, fiókos szekrény, komód, sifonér (tájnyelvi)

szeplőtelen, szeplőt

melléknév
 • feddhetetlen, liliomos (régies), mocsoktalan, makulátlan, tiszta, hótiszta, hófehér, ártatlan, szűz, szűzi, érintetlen, vétlen

történik

ige
 • folyamatban van, folyik, zajlik
 • játszódik
 • végbemegy, bekövetkezik
 • megesik, ér (valakit), előadódik, beüt

szégyen

főnév
 • gyalázat, csúfság, kudarc, megszégyenülés, ignomínia (idegen), ciki (szleng), plöff (tájnyelvi)
 • égés (szleng), blamázs, blama (bizalmas), szégyenkezés
 • szégyellnivaló, takargatnivaló, szégyenfolt, mocsok, szenny
 • szégyenérzet, szeméremérzet, szemérem

rigorózus

melléknév
 • merev, szigorú
 • hajthatatlan

szesztilalom

főnév
 • alkoholtilalom, prohibíció (idegen)

tranzit

melléknév
 • (szaknyelvi): átmenő, átutazó