számvevő szinonimái

főnév
 • számvizsgáló, számvivő, könyvelő
 • számadó (tájnyelvi)
 • (régies): adószedő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tornaóra

főnév
 • torna, testnevelésóra, tesi (szleng)

klór

főnév
 • fojtany (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a számvevő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sújt

ige
 • üt, vág, megdob, lecsap
 • ér, talál (valakit), bánt, érint, sért
 • büntet, megver, ver, csapásol (tájnyelvi)

részben

határozószó
 • részint, egyrészt, félig, részlegesen, némileg, partim (idegen), félig-meddig, némiképpen, kissé

reflektor

főnév
 • fényszóró, fényvető

piktográfia

főnév
 • (szaknyelvi): képírás

szakiskola

főnév
 • ipari iskola, szakmunkásképző

szignál1

ige
 • jelez, jelt ad
 • aláír, láttamoz, kézjegyével ellát, ellenjegyez, hitelesít

önvédelem

főnév
 • önsegély (régies)

osztályozás

főnév
 • csoportosítás, válogatás, divízió (idegen), elválasztás, szortírozás (bizalmas), klasszifikáció (idegen), szeparáció (idegen), elrendezés, felosztás, tagolás, kartotékolás, rendszerezés
 • osztályzás, értékelés, minősítés

maradi

melléknév
 • elmaradott, begyepesedett, megcsontosodott, megmerevedett, vaskalapos, konzervatív, korlátolt, reakciós, haladásellenes, retrográd (szaknyelvi), csáklyás (régies), ósdi (nézet), copfos (régies), ortodox, régi vágású, ódivatú, provinciális

összeönt

ige
 • összetölt, összedűt (tájnyelvi), összekutyul (bizalmas), vegyít, összekever

szivattyúz

ige
 • szívat, pumpál, pumpáz (tájnyelvi)

tandíj

főnév
 • iskolapénz (régies), leckepénz (régies)

hajóépítés

főnév
 • hajógyártás

véges

melléknév
 • mulandó, múló, halandó
 • korlátozott, körülhatárolt, megszorított, szűkre szabott, meghatározott

tranzakció

főnév
 • ügylet, pénzügyi művelet, hitelművelet, üzletkötés

szandál

főnév
 • saru, pantonett (idegen), szandálcipő

stopperóra

főnév
 • stopper (bizalmas), versenyóra, tartammérő (szaknyelvi)

szenny

főnév
 • szemét (bizalmas), piszok, mocsok, dancs (régies), paszat (tájnyelvi), drekk (szleng), szutyok, koszmó (tájnyelvi), salak
 • fertő (régies), erkölcstelenség, gyalázat, aljasság
 • (jelzőként): aljas, gyalázatos

törődik

ige
 • ütődik, rázódik, összenyomódik, szakul (tájnyelvi)
 • sérül
 • szenved, kínlódik, vesződik, aggik (régies)
 • (valamin): emészti magát, fájdítja a fejét
 • foglalkozik (valakivel, valamivel), gondoskodik (valakiről, valamiről), gondját viseli (valakinek, valaminek), ellát (valakit), figyel, vigyáz (valamire, valakire), ügyel, gyámolít, istápol
 • (valakihez): edződik, megszokik, alkalmazkodik, hozzáidomul, összefér, hasonlóvá válik

szédül

ige
 • bódul, kóvályog, szédeleg, kavarog a feje, támolyog, ámolyog (régies), forog vele a világ, elkábul
 • lezuhan, leszédül
 • összezavarodik, megzavarodik

rezsó

főnév
 • főző, főzőlap, melegítő
 • villanyfőző, villanymelegítő
 • gázrezsó, gáztűzhely

szervi

melléknév
 • organikus (idegen)

trágyáz

ige
 • ganéz (tájnyelvi), ganajoz (tájnyelvi), termékenyít, kövérít (régies), poszmatol (tájnyelvi), teleköl (tájnyelvi), feljavít
 • (régies): zsírosít, zsíroz
 • fűszerez, ízesít