száműzött szinonimái

főnév, melléknév
 • számkivetett, elűzött, bujdosó, földönfutó, üldözött, hazátlan, expatriált (idegen), emigráns (idegen), hontalan, menekült, jogfosztott
 • kiátkozott
 • kiközösített, kitaszított, kizárt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

előző

melléknév
 • korábbi, előbbi, előbbeni (tájnyelvi), megelőző, eddigi, régi, régebbi, hajdani, egykori, tavalyi, korai, előidejű, fentebbi, fenti, nevezett

pasztőrözött

melléknév
 • pasztörizált, csírátlanított, csíramentes
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a száműzött szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

suhint

ige
 • csap, legyint, suhant (tájnyelvi), suttyant (tájnyelvi), csesszintget (tájnyelvi)

restell

ige
 • átall, szégyell, rühell (bizalmas), bán
 • vonakodik, döglik (tájnyelvi)
 • (restelli magát): szégyenkezik, restelkedik, szégyenli magát

referál

ige
 • beszámol, jelent, jelentést tesz, előad, előterjeszt, ismertet

pikoló

főnév
 • kisfuvola, pikula (régies)
 • söröspohár
 • (régies): szimpla (kávé)
 • (régies): borfiú (régies), pincérfiú, pincértanuló

szakértő II.

főnév
 • szaktanácsadó, szakember, szaktekintély, specialista, mester

szigetel

ige
 • izolál, elkülönít
 • tömít, elzár, burkol

önuralom

főnév
 • önmérséklet, önfegyelem, önfegyelmezés, önlegyőzés, önmegtartóztatás, önmegtagadás, kontinencia (idegen), mértékletesség, hidegvér, higgadtság, csigavér, magatűrhetés, visszafogottság, nyugalom

osztálykönyv

főnév
 • osztálynapló, napló, napesz (bizalmas), napi (bizalmas)

maradék

főnév
 • ételmaradék, morzsa, fölösleg, reszli (bizalmas), resztli (bizalmas), faradék (régies), pöszlék (tájnyelvi), metélék (régies), hulladék, maradvány, reziduum (szaknyelvi), szuperplusz (régies), fogyaték (tájnyelvi), hulló (tájnyelvi)
 • (régies): ivadék, sarjadék, utód
 • utókor

összeomlás

főnév
 • összedőlés, bedőlés, beomlás, romba dőlés, összerogyás, összeroskadás
 • tönkremenés, csőd, bukás, kudarc, fiaskó, krach (régies), összeroppanás, megsemmisülés, vereség, katasztrófa, kataklizma (idegen), pusztulás, végromlás, tragédia

szivárványhártya

főnév
 • írisz (szaknyelvi), szemszivárvány (régies)

táncosnő

főnév
 • táncművésznő
 • balerina, görl (bizalmas)

hajóállomás

főnév
 • kikötő, stég

végeredmény

főnév
 • kimenetel, fejlemény, eredmény, következmény, konklúzió
 • végösszeg, fácit (régies), zárótétel

transzportál

ige
 • szállít, fuvaroz, szállítmányoz
 • (régies): átvisz (könyvelésben)

szanaszét

határozószó
 • szerte, széjjel, szerteszéjjel, szerteszét, szanaszéjjel, rendetlenül, szétszórva, elszórva, összevissza, szétdobálva, kardalészában (tájnyelvi), szertibe (tájnyelvi), széltiben (tájnyelvi)

stóla

főnév
 • kendő, sál
 • (szleng): pénz, lóvé (szleng), bagó (szleng), suska (szleng)

szenzáció

főnév
 • újdonság
 • botrány
 • látványosság, attrakció

törmelék

főnév
 • hulladék, töredék, morzsalék, forgács, málladék, omladék, aprólék (tájnyelvi), csörmelék (tájnyelvi), ramaty (tájnyelvi)
 • sitt (bizalmas)

szedő

főnév
 • gépíró
 • gépírónő
 • (tájnyelvi): begyűjtő
 • felvásárló

rezsi

főnév
 • rezsiköltség, üzemköltség, fenntartási költség

szervező I.

melléknév
 • kezdeményező, mozgató, intézkedő

trágya

főnév
 • istállótrágya, ganéj (tájnyelvi), ganaj (tájnyelvi), szerves trágya
 • műtrágya, talajjavító, tápsó, komposzt (szaknyelvi), poszmet, aszag (tájnyelvi)
 • (régies): fűszer, ízesítő