szenzáció szinonimái

főnév
 • újdonság
 • botrány
 • látványosság, attrakció

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kihajtó I.

melléknév
 • kiűző, elűző, kikergető, elkergető, elhajtó
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szenzáció szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

származás

főnév
 • eredet, genezis (idegen), születés, nacionálé, proveniencia (idegen), leszármazás, vérség (régies), pedigré (idegen), fajta

rugdalódzik, rugdaló

ige
 • rugdal, rugdos, kapálódzik, kapálózik, rugdosódik, rúgkapál, rugódoz (tájnyelvi)
 • tiltakozik, ellenáll
 • költekezik, pazarol, nagy lábon él

rizsfelfújt

főnév
 • rizskoch (bizalmas)

presztízs

főnév
 • tekintély, hírnév, (erkölcsi) befolyás, nagyrabecsülés, nimbusz

szembesít

ige
 • szembeállít, konfrontál (idegen)

szövetséges II.

főnév
 • barát, társ, bajtárs, partner, cinkos

özönvíz

főnév
 • vízözön, dilúvium (régies)
 • árvíz, ár, vízár, özön, zuhatag, felhőszakadás

összehajtogat

ige
 • összegöngyölít, berétel (tájnyelvi), felrétel (tájnyelvi)

megemlít

ige
 • említést tesz, szóba hoz, előhoz, felemlít, érint, megpendít (bizalmas), felvet, felhoz (bizalmas), megemlékezik, szóvá tesz, célzást tesz, rámutat, felhozakodik (tájnyelvi)

párnás

melléknév
 • párnázott, kényelmes
 • telt, puha, kövérkés, pufók, dundi, gömbölyded

szűzi

melléknév
 • szűzies, érintetlen, tiszta, ártatlan, szeplőtelen, romlatlan, tisztességes, erényes, erkölcsös, makulátlan, szemérmes, tartózkodó

tele, teli I.

melléknév
 • telt, zsúfolt, tömött, megtömött, megrakott, megtöltött, tetézett, megterhelt
 • meg nem osztott, megbontatlan, megtelt
 • teljes, hiánytalan

hasíték

főnév
 • hasadás, hasadék, nyílás, rés, repedés, lyuk
 • slicc (bizalmas)

viaszosvászon

főnév
 • viaszkosvászon (tájnyelvi), enyvesvászon (tájnyelvi)

ujjongás

főnév
 • kiáltozás, örömrivalgás, kiabálás, éljenzés, ünneplés, ováció
 • vidámság, örömmámor, diadalmámor, halleluja, jókedv, öröm, boldogság

szép III.

főnév
 • esztétikum
 • szépség, ékesség
 • bók, kedveskedés

szánalom

főnév
 • sajnálkozás, részvét, sajnálat, együttérzés, szánakozás, könyörület, irgalom, kegyelem, megindultság, megrendülés

szobaborostyán

főnév
 • fokföldi borostyán, nyáriborostyán, nyárirepkény

tüzes

melléknév
 • égő, izzó, égető, forró, parázsos
 • (drágakő): ragyogó, csillogó, szikrázó
 • heves, szenvedélyes, izzó, lelkes, fulmináns (idegen), passzionátus (régies)
 • szikrázó (szem)
 • bővérű, forróvérű, jóvérű (tájnyelvi)
 • erős (bor)

szeszélyes

melléknév
 • rigolyás, bogaras, hóbortos, raplis (bizalmas), dilis, bolondos, bónás (tájnyelvi), hóborkás (tájnyelvi), figurás (tájnyelvi)
 • változékony, szélsőséges, kiszámíthatatlan, labilis, következetlen
 • csapongó, ingatag, állhatatlan
 • rapszodikus, fegyelmezetlen
 • forgandó (szerencse)

sáp

főnév
 • nyereség, haszon, profit, részesedés, jutalék, jövedelem
 • kenőpénz, borravaló, baksis

szorong

ige
 • zsúfolódik, összezsúfolódik, szűkösködik, összeszorul, nyomorog, bezsúfolódik
 • tolong
 • aggódik, feszeng, aggodalmaskodik, fél, izgul, nyugtalankodik, gyötrődik, drukkol (bizalmas)

újezüst

főnév
 • alpakka (szaknyelvi)