szigetel szinonimái

ige
 • izolál, elkülönít
 • tömít, elzár, burkol

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felekezet

főnév
 • hitközösség, hitfelekezet (régies), vallás, vallási közösség
 • szekta
 • pártfelekezet
 • (tájnyelvi): embercsoport
 • (tájnyelvi): rokonság

értékesít

ige
 • elad, áruba bocsát, árusít, árul, pénzzé tesz, túlad (valamin), forgalomba hoz, realizál (szaknyelvi)
 • felhasznál, hasznosít, hasznot húz (valamiből), kiaknáz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szigetel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

személyautó

főnév
 • személygépkocsi, gépkocsi, kocsi, autó, automobil (régies), batár (régies), verda (szleng), tragacs (szleng), járgány (bizalmas), szekér (szleng)

segít

ige
 • segítségére van, segédkezik, segédkezet nyújt, asszisztál, szekundál (régies)
 • támogat, pártfogol, gyámolít, felkarol, protezsál (bizalmas), patronál, istápol, oltalmaz, gyámol (régies), segél (régies)
 • finanszíroz, szubvencionál (szaknyelvi), segélyez, szponzorál Sz: tolja a szekerét; a kezére játszik; a malmára hajtja a vizet (valakinek); a hóna alá nyúl (bizalmas); a háta mögött áll (valakinek); kiterjeszti a szárnyait (valaki fölött); lábat ad (valakinek)
 • könnyít, előrelendít, előrevisz
 • használ
 • (régies): megtámogat, karóz

rubrika

főnév
 • rovat, hasáb

rabiga

főnév
 • elnyomás, elnyomatás, szolgaság, szolgasors, fogság, rabság, rabszolgaság, járom
 • zsarnokság, önkény, diktatúra

széria

főnév
 • sorozat, sor, számsor, lánc, láncolat
 • készlet

takargatnivaló

főnév
 • lepleznivaló, rejtegetnivaló, titkolnivaló
 • hiba, fogyatékosság
 • szégyenfolt, szégyen

parázslik

ige
 • izzik, ég, hevül, parazsal (tájnyelvi), zsarátnokol (tájnyelvi)
 • pislákol, pislog, hamvadozik (tájnyelvi)

páhol

ige
 • üt, ver, csépel, elporol, püföl, dögönyöz, dönget, nyüstöl (tájnyelvi), abriktol (tájnyelvi), lazsnakol (tájnyelvi), taglal (tájnyelvi)

meghülyül

ige
 • (durva): meghibban, bedilizik (bizalmas), elmegy az esze, eltompul, meggárgyul (tájnyelvi), megkukul (bizalmas)

pénzel

ige
 • támogat, dotál, finanszíroz, menedzsel, szponzorál, szubvencionál (szaknyelvi)

tanító II.

főnév
 • pedagógus, tanítómester, nevelő, iskolamester (régies), preceptor (régies), instruktor (régies), magiszter (régies)
 • tanítómester, mester

térjmegutca

főnév
 • (tájnyelvi): zsákutca, vakutca (tájnyelvi), kutyaszorító (régies)

házisárkány

főnév
 • hárpia (pejoratív), szipirtyó (pejoratív), piszkura (régies), satrafa, banya (pejoratív), boszorkány

visszacsatol

ige
 • visszakapcsol
 • visszahódít

uzsora

főnév
 • haszonvétel, uzsorakamat

szikár

melléknév
 • sovány, csontos, inas, száraz (választékos), vékony, ösztövér, cingár, girhes, vézna, keszeg (bizalmas), vékonypénzű, vékonydongájú, csont és bőr, aszott

szellet

főnév
 • szellő, fuvallat
 • lehelet, lélegzet, pára, szusz
 • (régies): szellem, lélek
 • sugallat, ihlet
 • szellentés

szövetséges II.

főnév
 • barát, társ, bajtárs, partner, cinkos

utál

ige
 • undorodik, irtózik, iszonyodik, idegenkedik, borzad, visszaborzad Sz: kiveri a hideg tőle; borsódzik a háta tőle; hideglelést kap tőle; elhányja magát tőle; ki lehet vele kergetni a világból; se teste, se lelke nem kívánja
 • ellenszenvet érez (valaki iránt), ki nem állhat, nem szenvedhet, megvet, gyűlöl, rühell (bizalmas) Sz: a háta közepére se kívánja; akkor lássam, mikor a hátam közepét; diót törne a homlokán, úgy szereti; ha eléri, szemét kikörmöli; ki lehetne kergetni a világból (valamivel); megfojtaná egy kanál vízben; örülnek neki, mint a büdösféregnek; szereti, mint a tiszahátiak az árvizet; szereti, mint a macska a sarat; szereti, mint a vak a gödröt; szereti, mint a fogfájást; szereti, mint eb a macskát; szereti, mint ördög a tömjént; úgy szereti, mint a seggében a tövist; úgy szereti, mint a hideglelést; utálja, mint a bűnt

szivacs

főnév
 • mosdószivacs, fürdőszivacs, habgumi, spongya (tájnyelvi)

sertéshús

főnév
 • disznóhús, sertés, disznó, disznóság

szünet

főnév
 • megszakítás, abbahagyás, megállás, fennakadás
 • nyugvás (választékos), nyugalom
 • pihenés, kikapcsolódás, szabadság
 • tízperc, óraköz
 • vakáció, szünidő
 • csend, pauza (választékos), cezúra (szaknyelvi)
 • térköz

utópia

főnév
 • ábránd, ábrándkép, légvár, délibáb, vízió, fantázia