svindliz, svindlizik szinonimái

ige
 • csal, szédeleg, szélhámoskodik
 • svindlit játszik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

belenéz

ige
 • belepillant (bizalmas), beletekint, belepislant, belekukkant (bizalmas), belebámul, belemered
 • belelapoz, belenyálaz, átlapoz, beleolvas, belekandít (tájnyelvi), felüt (valamit)

lealázó

melléknév
 • megalázó, lealacsonyító, sértő, bántó, megszégyenítő, becstelen, degradáló (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a svindliz, svindlizik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sokáig

határozószó
 • soká (bizalmas), hosszú ideig, hosszan, huzamosan, tartósan, kitartóan
 • unos-untig (bizalmas), unalomig (bizalmas), időtlen időkig, a végtelenségig, a végletekig, untig-fáradtig (tájnyelvi), orrvérzésig (szleng)

rébusz

főnév
 • rejtvény, talány, fejtörő
 • rejtély
 • célzás

rágcsál

ige
 • rág, eszeget, eszik, majszol, harapdál, ropogtat, rágicsál, csócsál (bizalmas), rágogat, nyammog (bizalmas), csumelál (tájnyelvi), dörcöl (tájnyelvi), dörcölget (tájnyelvi), korcolgat (tájnyelvi), körmög (tájnyelvi), rácskotol (régies), rőg-rág (régies), kérődzik (bizalmas)

patrónus

főnév
 • pártfogó, védnök, támogató, protektor (régies), jótevő, jóakaró
 • mecénás, szponzor
 • védőszent, szószóló
 • (régies): kegyúr (régies)

stramm

melléknév
 • derék, kemény, keménykötésű, daliás, délceg, deli, erős, izmos, jó kiállású, klassz (szleng), belevaló (bizalmas), remek, katonás, nagyszerű, huszáros, peckes, kiváló, elsőrendű, pompás
 • egészséges

széngáz

főnév
 • szénéleg (régies), szén-monoxid

országút

főnév
 • közút, úttest, műút, derékút (régies)

olaj

főnév
 • étolaj
 • kőolaj, ásványolaj
 • kenet, tömjén, balzsam, ír (régies)
 • olajfesték
 • olajfestmény

lubickol

ige
 • fürdik, úszkál, pancsol (bizalmas), fröcsköl, locsatol (tájnyelvi), locskol (tájnyelvi)

ördöngös I.

melléknév
 • démonikus, hopciher (régies), boszorkányos, bűvös, garabonciás
 • mágikus, varázserejű, varázslatos, bűbájos (régies)
 • ügyes, furfangos, fortélyos, ravasz, csalafinta

szervi

melléknév
 • organikus (idegen)

szül

ige
 • világra hoz, életet ad, lebabázik, megbabázik, gyermekezik (régies), lebetegszik (régies)
 • fiadzik, kölykezik, ellik Sz: csontot vet; letörött az ángya szekere
 • okoz, létrehoz
 • előidéz, teremt, eredményez, kivált
 • előállít, alkot, készít

györgyike

főnév
 • georgína, gyászvirág

valós

melléknév
 • valóságos, valódi, reális, tényleges, konkrét, hiteles, meglévő, élő, kézzelfogható, tárgyszerű

továbbvisz

ige
 • továbbcipel, továbbhurcol
 • (út): továbbvezet, továbbmegy
 • folytat
 • fejleszt, tökéletesít
 • (ügyet ): felterjeszt

szabadít

ige
 • fölment, megvált, felszabadít, kiszabadít

sízik

ige
 • síel, sítalpazik

szegénység

főnév
 • pénzzavar, pénztelenség, pénzszűke, szűkölködés, nélkülözés, nincstelenség, szegénysor (tájnyelvi), koldusbot, pauperitás (idegen), éhkopi (tájnyelvi), ínség, nyomor, nyomorúság, córesz (szleng) Sz: vastag abrosz, vékony ebéd
 • a szegények
 • hiány, fogyatékosság

told

ige
 • kapcsol, illeszt, függeszt, ragaszt (tájnyelvi), pótol
 • hozzáad, hozzátesz, hozzáfűz
 • kiegészít

szakszókincs

főnév
 • terminológia (szaknyelvi), szakzsargon (pejoratív), nómenklatúra (szaknyelvi)

rém II.

határozószó
 • rendkívül, borzasztóan, nagyon, rettenetesen, rémesen

szembetűnik

ige
 • szembeötlik, kiötlik (régies), kiugrik, előbukkan, feltűnik, szemet szúr, kivirít, kirí

tótágas

főnév
 • kézenállás, fejenállás, királyágas (tájnyelvi)