rébusz szinonimái

főnév
 • rejtvény, talány, fejtörő
 • rejtély
 • célzás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

termelési

melléknév
 • gyártási, előállítási, produkciós, feldolgozó, összeállító

kimenetel

főnév
 • kimenés, eltávozás, elmenés, kivonulás
 • következmény, eredmény, kifejlet, folyomány, végpont, végeredmény, kimenet, fejlemény, utóhatás, kihatás, okozat, foganat
 • (régies): kijárat
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rébusz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

püff

módosítószó
 • piff, puff, bumm

pályaőr

főnév
 • bakter (régies), vasúti őr, vonalőr

összemér

ige
 • összehasonlít, összevet, egybevet

nyomtatvány

főnév
 • nyomdatermék, sajtómű (régies), sajtótermék, kiadvány, lenyomat
 • űrlap, kérdőív, blanketta (idegen)

rámegy

ige
 • felmegy (valamire), belemegy, beletapos, belelép, rálép
 • rátámad, ráront, nekiront, rárohan, rátör, lecsap
 • ráfér, felfér, elfér
 • (régies): rátér (valamire)
 • elhatároz, rászánja magát
 • (idő): ráfordítódik, eltelik, beletelik
 • (pénz): elfogy
 • belepusztul, odalesz, beleveszik
 • (egészség): felőrlődik, felmorzsolódik
 • (tájnyelvi): rímel, összecseng, egybecseng, összecsendül, passzol (tájnyelvi)
 • (bizalmas): ráhajt, rákoncentrál, összpontosít (valamire)

rövid II.

főnév
 • rövidital, tömény, erős

morgás

főnév
 • dörmögés, mormogás, mormolás, böstörgés (tájnyelvi), kurrogás (régies)
 • panasz, zúgolódás, elégedetlenség, dohogás, zsémbelődés, zsörtölődés
 • (gyomoré): korgás

mindenség

főnév
 • világmindenség, világegyetem, világ, végtelenség
 • univerzum, makrokozmosz (idegen), kozmosz

kövér

melléknév
 • kiadós, teljes (tej), zsíros (tej)
 • (föld): termékeny, bőtermő
 • formázható, gyúrható, képlékeny
 • (betű): fett (szaknyelvi), bold (idegen)

műszó

főnév
 • szakszó, szakkifejezés, terminus technicus (szaknyelvi), mesterszó (régies)

sárgarigó

főnév
 • aranymálinkó, málinkó (tájnyelvi), aranyáruló (tájnyelvi), aranyállú (tájnyelvi), íróbíró (tájnyelvi, tréfás), szolgabíró (tájnyelvi, tréfás)

súg

ige
 • suttog, pustog (tájnyelvi), odasúg, duruzsol, mormol, halkan mond
 • rebeg
 • sejtet, sugall, sugalmaz

férges

melléknév
 • kukacos, pondrós, féregrágta, hernyórágta, nyűette, nyüves (tájnyelvi), péterkés (tájnyelvi)
 • tetves

tisztára

határozószó
 • teljesen, egészen, teljes egészében, valósággal
 • szakasztott, kiköpött (bizalmas)

szótlanul

határozószó
 • némán, hangtalanul

recsegés

főnév
 • ropogás, csikorgás, nyikorgás, sercegés

pulzus

főnév
 • érverés, érlökés (régies), érszökés (régies), lüktetés
 • pulzusszám, frekvencia (szaknyelvi)
 • verőér, ütőér, élőín (tájnyelvi)

ripsz-ropsz

határozószó
 • gyorsan, egykettőre, hamar, sietve, hamarjában, hirtelen, tüstént, azonnal, rögtön, üstöllést (tájnyelvi)
 • sebtében, íziben (tájnyelvi), ukmukfukk (bizalmas), mirniksz dirniksz (régies), késedelem nélkül, tétovázás nélkül, mindjárást (tájnyelvi), egykettőben (tájnyelvi)

szófukar

melléknév
 • szűkszavú, szótlan, hallgatag, kevés beszédű, csendes

rendelet

főnév
 • jogszabály, határozat, szabály, dekrétum, ediktum (régies), rendelkezés, rendszabály, utasítás, pátens (idegen), ordré (régies), parancs, direktíva (idegen), intézkedés, végzés, ukáz (régies)
 • bulla
 • diploma
 • előírás, recept, rendelvény (szaknyelvi), vény

parafrázis

főnév
 • átírás, átdolgozás, átköltés, változat
 • elmondás, magyarázat, értelmezés

ropogtat

ige
 • pattogtat, porcogat (régies), csikorgat, recsegtet, cirmolyál (tájnyelvi)
 • rágcsál, rág, harapdál, morcogtat (tájnyelvi)
 • tagol, artikulál

szoros I.

melléknév
 • szűk, feszes, passzent (bizalmas), passzentos (bizalmas), testhez álló, hézagtalan, keskeny
 • sztreccs
 • szorongató, sürgető, sürgős
 • erős, bensőséges, benső, meghitt, bizalmas, közeli
 • pontos, precíz, akkurátus, szigorú