széngáz szinonimái

főnév
 • szénéleg (régies), szén-monoxid

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pásztáz

ige
 • tekinget, figyel, végignéz, végigmér
 • cirkál, bejár, végigjár
 • (szaknyelvi): tüzel

kendőz

ige
 • leplez, palástol, titkol, takargat, álcáz, rejteget
 • (régies): kendőzi magát, festi magát
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a széngáz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szapora I.

melléknév
 • termékeny, termőképes, tenyésző, burjánzó, gyümölcsöző, produktív
 • bő termésű, bőséges, sokasodó
 • (tájnyelvi): laktató, kiadós
 • (tájnyelvi): gyors, fürge, sebes, hamar, hamari (tájnyelvi)
 • (régies): sok, sűrű
 • bővelkedő, gazdag

rövid II.

főnév
 • rövidital, tömény, erős

ringló

főnév
 • ringlószilva, rengőszilva (tájnyelvi), ringalló (tájnyelvi)

praxis

főnév
 • gyakorlat, tapasztalat, jártasság, tapasztalás
 • joggyakorlat
 • pacientúra, klientúra

szélmalom

főnév
 • szélkelep, szélerőmű (régies)

szörnyűség

főnév
 • kegyetlenség, borzalom, iszonyat, förtelem, borzadály, irtózat, rémség, rettenet
 • ocsmányság, rondaság

ösztönöz

ige
 • késztet, biztat, buzdít, ösztökél, serkent, sürget, nógat, noszogat, sarkall, sarkantyúz, fűt, doppingol (bizalmas), stimulál, animál (idegen), unszol, hajt, inspirál, bátorít, lelkesít, bizgat (tájnyelvi), muszájít (tájnyelvi), mozgat, motivál

összefoglaló II.

főnév
 • összefoglalás, kivonat, áttekintés, szinopszis (idegen), rezümé (választékos)
 • kompendium (idegen)

megegyezés

főnév
 • megállapodás, alku, egyetértés, kiegyezés, konszenzus (szaknyelvi)
 • szerződés, egyezség, konvenció (szaknyelvi), kompromisszum, paktum (régies)
 • együttműködés
 • harmónia, béke
 • egybeesés, egybevágóság, összeesés
 • megfelelés, hasonlóság, analógia

párhuzamos

melléknév
 • paralel, egyenközű (régies), párvonalas (régies), közarányú (régies)
 • egyidejű, szinkrón (idegen), kísérő, másodlagos
 • hasonló, rokon, megfelelő, analóg (idegen)

szüneteltet

ige
 • leállít, felfüggeszt, félbeszakít, megszakít, abbahagy

tekercsfilm

főnév
 • filmtekercs, rollfilm (régies)

háromszög

főnév
 • trigónum (régies), háromszeglet (régies), csegely (régies)
 • triangulum (szaknyelvi)

vezekel

ige
 • bűnhődik, penitenciázik (idegen), Canossát jár, hamut hint a fejére, magába száll, expiál (régies)
 • megbán
 • szenved, megszenved, lakol, meglakol

újdonság

főnév
 • új, novitás (idegen), nóvum (idegen)
 • szenzáció
 • (régies): újság, új hír
 • újszerűség
 • primőr

szentkép

főnév
 • ikon

számonkérés

főnév
 • számbavétel, kérdőre vonás, felelősségre vonás, vallatás, faggatás, tetemrehívás (régies), vizsgálat
 • leszámolás
 • feleltetés, ellenőrzés, beszámoltatás

szíverősítő

főnév
 • szívgyógyszer
 • (tréfás): szeszes ital, tömény, pálinka, pálinkaféle, papramorgó (tájnyelvi), itóka (bizalmas), tütü (szleng), pia (szleng)

tűrhetetlen

melléknév
 • elviselhetetlen, kibírhatatlan, kiállhatatlan, szenvedhetetlen (régies), intolerábilis (idegen)
 • tarthatatlan, megengedhetetlen, felháborító, minősíthetetlen Sz: ami sok, az sok

szervezetlen

melléknév
 • irányítás nélküli, kaotikus, zűrzavaros, anarchikus, irreguláris (szaknyelvi)

sakk-matt

főnév
 • matt, vereség, kudarc, megsemmisülés, sarokba szorítás, bukás

szónoklattan

főnév
 • retorika, beszédművészet, ékesszólástan

ugyanilyen

névmás
 • ugyanily (választékos), éppen ilyen, pontosan ilyen, egészen ilyen, épp ilyen, azonos, egyező, egyazon (régies), identikus (idegen), ily, ilyenfajta, ilyenféle, ilyesfajta, ilyesféle, ilyenforma, ilyesforma