szervi szinonimái

melléknév
 • organikus (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

meggyökerezik, meggy

ige
 • gyökeret ver, gyökeret ereszt, megfogamzik, legyökerezik (tájnyelvi), meggyökeresedik
 • megtelepszik, letelepszik, otthonra talál
 • meghonosodik, megrögződik, belegyökeresedik, belerögződik, beivódik

autószerencsétlenség

főnév
 • autóbaleset, gépkocsibaleset, karambol
 • csattanás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szervi szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

székelés

főnév
 • tartózkodás, működés
 • lakozás
 • nagydolog (bizalmas), szükség, szükséglet, ürítés, szék, dolog, kakálás (bizalmas), kakilás (bizalmas), szarás (durva), kulázás (szleng), aknatelepítés (szleng), kábelfektetés (szleng, tréfás)

sárgarigó

főnév
 • aranymálinkó, málinkó (tájnyelvi), aranyáruló (tájnyelvi), aranyállú (tájnyelvi), íróbíró (tájnyelvi, tréfás), szolgabíró (tájnyelvi, tréfás)

rossz II.

főnév
 • hátrány
 • lesújtó hír, kedvezőtlen vélemény, ítélet, rágalom
 • (tájnyelvi): fájdalom, betegség
 • gonosz lélek, ördög, sátán
 • gonosz ember, némber, cafka (szleng), bűnös
 • gonosztett, gaztett, rosszakarat, rosszindulat
 • bűn, vétek

publicista

főnév
 • újságíró, közíró, hírlapíró, riporter, zsurnaliszta (pejoratív), firkász (pejoratív)

szentesít

ige
 • jóváhagy, kanonizál (idegen), ratifikál (szaknyelvi), ellenjegyez, megpecsétel, törvényesít, elismer, megerősít, törvényerőre emel
 • elfogad, magáévá tesz, bevesz

szüneteltet

ige
 • leállít, felfüggeszt, félbeszakít, megszakít, abbahagy

pannon

melléknév
 • pannóniai
 • dunántúli

összetörik

ige
 • eltörik, széttörik, kettétörik, összetöredezik, izzé-porrá törik (bizalmas), ripityára törik, összeroncsolódik, széjjelroncsolódik, összezúzódik, széjjelzúzódik, összeroppan, összeszakad, összefakad (tájnyelvi)
 • elfárad, kifárad, kimerül, összetörődik, eltörődik
 • megtörik, összeroppan, tönkremegy, összeomlik

meggebed

ige
 • (durva): megdöglik (durva), meghal, elvész, megtikkan (tájnyelvi), felfordul (durva), kipurcan (szleng)
 • (tájnyelvi): elfárad, kimerül, ellankad, eltikkad
 • (tájnyelvi): megmerevedik, megfagy, meggémberedik
 • (tájnyelvi): megduzzad, megdagad, megvetemedik

patt

főnév
 • patthelyzet, holtverseny, döntetlen

találó

melléknév
 • odaillő, helyénvaló, odavágó, alkalmas, megfelelő, pontos, hatásos, sikerült, frappáns, elevenébe vágó, passzoló (idegen), jellemző, adekvát, aktuális, időszerű, szerencsés, helyes

teng-leng

ige
 • ténfereg, lötyög (bizalmas), ődöng, bolyong, lődörög, lézeng, lebzsel (pejoratív), tétlenkedik, vegetál, tesped, tengődik, cseng-leng (tájnyelvi), líg-lóg (bizalmas), ling-long (tájnyelvi)

hátranéz

ige
 • hátratekint, visszanéz, visszapillant, visszatekint, hátrafordul, visszafordul

villámhárító

főnév
 • villámfogó (régies), mennykőfogó (tájnyelvi)

utánajárás

főnév
 • fáradozás, fáradság, járkálás, talpalás, futkosás, szaladgálás, előszobázás, kilincselés, utánjárás, keresés

szerző II.

főnév
 • alkotó, költő, író, auktor (választékos),
 • zeneszerző, komponista, zeneköltő (választékos), mester

szédelgő II.

főnév
 • szélhámos, svindler (bizalmas), kókler (bizalmas), csaló, szemfényvesztő
 • hamisító

szorongat

ige
 • szorít, megszorít, fogdos, markol, markolász, nyomkod, nyomorgat
 • (fájdalom): összeszorít, fojtogat, áthat
 • zaklat, nyaggat, üldöz, nyakára jár, ostromol
 • noszogat, sürget, szutyongat (tájnyelvi)
 • támad

újonc

főnév, melléknév
 • kiskatona (bizalmas), regruta (régies), mufurc (tréfás), hadonc (régies), kopasz (szleng), gyopár (szleng), bundás (szleng)
 • kezdő, pályakezdő, gyakorlatlan, tapasztalatlan, zöldfülű, inas, mazsola (bizalmas), tojás (szleng)

szimat

főnév
 • szaglás, szaglóérzék
 • megérzés, megsejtés, sejtelem, sejtés, spuri (szleng)
 • (szleng): detektív, nyomozó, hekus (bizalmas)

segélynyújtás

főnév
 • segítségnyújtás, támogatás, segítség, gyámolítás

szpíker

főnév
 • rádióbemondó, bemondó

uszkár

főnév
 • pudli