olaj szinonimái

főnév
 • étolaj
 • kőolaj, ásványolaj
 • kenet, tömjén, balzsam, ír (régies)
 • olajfesték
 • olajfestmény

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tajték

főnév
 • hab
 • nyál, izzadság
 • hullámtaréj
 • buborék (régies)
 • tajtékhő
 • (tájnyelvi): tajtékpipa

dragonyos

főnév
 • könnyűlovas, kurtályos (régies)
 • debella
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a olaj szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nyílik

ige
 • tárul, szétválik, fordul
 • virágzik, virul, virít, feslik, kibomlik, pompázik, fakad
 • (valahova): vezet, visz
 • néz
 • működni kezd, indul
 • (alkalom): adódik, kínálkozik, mutatkozik
 • támad

mindenség

főnév
 • világmindenség, világegyetem, világ, végtelenség
 • univerzum, makrokozmosz (idegen), kozmosz

méretarány

főnév
 • (szaknyelvi): lépték, mérték, arány, mérv, arányosság

meggyászol

ige
 • megsirat, elsirat
 • (tájnyelvi): megbán, megkeserül

odaér

ige
 • eljut, megérkezik, célhoz ér, beér, elérkezik
 • odavetődik
 • hozzáér, hozzáfér, kinyúlik (valameddig), érintkezik(valamit)

összefoglaló II.

főnév
 • összefoglalás, kivonat, áttekintés, szinopszis (idegen), rezümé (választékos)
 • kompendium (idegen)

létezés

főnév
 • lét, mivolt, létel (régies), élet, egzisztencia (idegen)
 • meglét, megélhetés, fennmaradás

lelőhely

főnév
 • telep, bánya, kincsesbánya, tárház
 • forrás

kalap

főnév
 • kalpag, fejfedő, tökfedő (szleng), dekli (bizalmas), bré (idegen)

lugas

főnév
 • filagória, pergola, lombsátor, lombfedél (régies), szaletli (régies), leveles szín (régies)

összetörik

ige
 • eltörik, széttörik, kettétörik, összetöredezik, izzé-porrá törik (bizalmas), ripityára törik, összeroncsolódik, széjjelroncsolódik, összezúzódik, széjjelzúzódik, összeroppan, összeszakad, összefakad (tájnyelvi)
 • elfárad, kifárad, kimerül, összetörődik, eltörődik
 • megtörik, összeroppan, tönkremegy, összeomlik

percmutató

főnév
 • nagymutató
 • (bizalmas): másodpercmutató

élmény

főnév
 • benyomás, impresszió, átélés
 • tapasztalat, tapasztalás

szabatos

melléknév
 • egyértelmű, félreérthetetlen, érthető, logikus, világos
 • (régies): pontos, precíz, egzakt, korrekt, helyes

részesül

ige
 • részesedik (valamiből), kap, osztozik, részt kap (valamiből), része van (valamiből)
 • megérdemel

olcsó

melléknév
 • jutányos, kedvező, filléres, garasos, potom, ingyen, potya, keveset érő, alacsony (árú), áron aluli, krajcáros (régies), mérsékelt (árú), méltányos, előnyös, a bolondnak is megéri
 • megszerezhető, elérhető, alkalmi
 • értéktelen, alacsonyrendű, jelentéktelen, vásári, silány, gyenge, könnyű, limonádé (szleng), bóvli, kommersz, nyamvadt, gyatra, sántító, átlátszó, rossz, alpári

nyelvész

főnév
 • nyelvtudós, nyelvbúvár, lingvista (régies), grammatikus (régies), glottológus (szaknyelvi)

önkényúr

főnév
 • zsarnok, diktátor, tirannus (régies), despota, kiskirály, kényúr

rendezetlen

melléknév
 • áttekinthetetlen, kusza, zilált, kaotikus, rendszertelen, anarchisztikus (idegen), zűrzavaros, zavaros, eldöntetlen, fejetlen, problematikus
 • rendetlen, ápolatlan, gondozatlan, slendrián
 • elintézetlen, megoldatlan, tisztázatlan
 • kifizetetlen, kiegyenlítetlen, hátralékos, hátralévő

ordít

ige
 • üvölt, ordítozik, ordibál, bömböl, rivall, harsog, vonít, kurjongat, hangoskodik, lármázik, kiabál
 • acsarkodik
 • sír, zokog
 • jajveszékel
 • zúg, süvít, süvölt, bőg, tutul (bizalmas)
 • sikít, lerí, kiütközik, kitűnik, rikít (tájnyelvi)

modalitás

főnév
 • módozat, körülmény

örökzöld

melléknév, főnév
 • télizöld (régies)

restauráció

főnév
 • visszaállítás
 • tisztújítás
 • helyreállítás, rendbehozatal, felújítás, kijavítás, rekonstruálás, renoválás