országlás szinonimái

főnév
 • uralkodás, uralom, országvezetés (régies), kormányzás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fejkötő

főnév
 • főkötő, fejkendő, kendő, bóbita, párta (régies), csepesz (tájnyelvi), bodréjos (tájnyelvi), bodros (tájnyelvi)

búvárkodik

ige
 • kutat, feltár, fürkész, fürkészik
 • érdeklődik, vizsgálódik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a országlás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

odaadó

melléknév
 • lelkes, buzgó, önfeláldozó, áldozatos, áldozatkész, rajongó, szenvedélyes, segítőkész, bőkezű, adakozó, önzetlen, ragaszkodó, hűséges, testi-lelki, megbízható, állhatatos, bizalmas

morfium

főnév
 • fájdalomcsillapító, morfin (szaknyelvi), morfi (szleng), morfó (szleng)

mimika

főnév
 • arcjáték, arckifejezés
 • némajáték

megkopaszodik

ige
 • lekopaszodik, lecsupaszodik, elkoppad (régies), megkopad (tájnyelvi)

oltóanyag

főnév
 • vakcina (szaknyelvi), szérum (szaknyelvi)

ösztöndíj

főnév
 • stipendium (régies)

lomha

melléknév
 • nehézkes, tohonya, komótos (bizalmas), tunya, lassú, lassúdad, piszmogó, kényelemszerető, kényelmes, lusta, rest, ráérő, sziszimuszi (tájnyelvi), szuszma (tájnyelvi), csigaposta (tájnyelvi), csosza (tájnyelvi), lassantapints (tájnyelvi)

létesül

ige
 • létrejön, keletkezik, megvalósul, megteremtődik, megszületik, valóra válik, nyélbe ütődik, megalakul, alakul, szerveződik, organizálódik (idegen)

karfa

főnév
 • támla, kartámasz, kartámlány (régies), könyöklő
 • kapaszkodó, korlát
 • kerítés
 • (régies): rúd, dorong, gerenda

malter

főnév
 • habarcs, vakolat

páni

melléknév
 • (félelem): pokoli, ördögi, szörnyű, rettenetes, iszonyú

piszkozat

főnév
 • fogalmazvány, tervezet, vázlat, impúrum (idegen), konceptus (régies), rondítmány (régies)

előrehaladás

főnév
 • haladás, előremenetel, érvényesülés, eredményesség, fejlődés, emelkedés, előrelépés, térnyerés, gyarapodás, boldogulás, progresszivitás (idegen), progresszió, csinosodás (régies), előbbre jutás, előmenetel

számszerű

melléknév
 • szám szerinti, számbeli, numerikus (szaknyelvi)
 • statisztikai
 • tényszerű

rohanvást

határozószó
 • gyorsan, sietve, lihegve, rohanva, vágtatva, lóhalálában, sebes vágtatva (régies), nyargalvást, sebesen, hanyatt-homlok, lélekszakadva

orvosi

melléknév
 • medicinális

nyúz

főnév
 • lefejt (bőrt), lehúz, borotvál, hámoz, hánt, hántol, kizsigerel
 • rongál, nyű, elnyű, nyüstöl, agyonhasznál, koptat, strapál (bizalmas)(valamire)
 • agyonhajszol, szipolyoz, zsarol, gyötör, kínoz, zaklat, bánt, nyaggat, bosszant, gyilkol (tréfás), galádul bánik (valakivel), sanyargat, abajgat, buzerál (szleng), nem hagy békét, szekíroz (bizalmas), vegzál (régies), sarkában van (valakinek), nyakára jár
 • ismétel, hajtogat

összecsődít

ige
 • összeharangoz, összetrombitál, összedobol, összekolompol, összekürtöl, egybegyűjt, összehív, összeterel, gyülekeztet, felsorakoztat, egybecsődít, becsődít, összetoboroz, összevon, összeszed, összegyűjt

rézkarc

főnév
 • rézmetszet, réz, eau-forte (választékos), radierung (idegen)

ökör

főnév
 • tinó, sőre (tájnyelvi), tulok, barom, marha, göböly (tájnyelvi), jószág Sz: cipószájú paripa
 • (jelzőként): mamlasz, buta, tökfilkó, tökfej, hülye, hólyag (bizalmas), szamár, állat (durva)

mozzanat

főnév
 • részlet, rész, elem, momentum, szakasz, fázis
 • körülmény, tényező, epizód

összepakol

ige
 • összecsomagol, becsomagol, bepakol (bizalmas)

robot1

főnév
 • jobbágymunka, úrdolga (régies), angária (régies)
 • gürizés (szleng), gürcölés, meló, kulizás (szleng), kulimunka, hajtás, favágás (bizalmas), strapa (bizalmas), rabszolgamunka, taposómalom, gálya (szleng)