torzsalkodik szinonimái

ige
 • civódik, civakodik, marakodik, marakszik, perlekedik, pörlekedik, perel, pöröl, veszekedik, veszekszik, egyenetlenkedik, viszálykodik, vetekedik (régies), patvarkodik (régies), perpatvarkodik (régies), vihong (régies), horsolódik, zenebonáskodik (régies), ortályoskodik (tájnyelvi), pántolódik (tájnyelvi), böllenkedik (tájnyelvi), orzsonkodik (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gyámhatóság

ige
 • gyámügy (bizalmas), árvaszék

nagyujj

főnév
 • hüvelyk, hüvelykujj, öregujj (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a torzsalkodik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tervezet

főnév
 • terv, elképzelés, tervvázlat, tervjavaslat, javaslat, ajánlat, projektum (régies), elaborátum (idegen), fogalmazvány, piszkozat, vázlat, skicc (bizalmas), séma

szorong

ige
 • zsúfolódik, összezsúfolódik, szűkösködik, összeszorul, nyomorog, bezsúfolódik
 • tolong
 • aggódik, feszeng, aggodalmaskodik, fél, izgul, nyugtalankodik, gyötrődik, drukkol (bizalmas)

színiakadémia

főnév
 • színiiskola, színművészeti (bizalmas)

sűrűn

határozószó
 • gyakran, gyakorta, sokszor, rendszeresen, számtalanszor, rengetegszer, minduntalan, többször, több ízben
 • mindenütt, mindenhol, lépten-nyomon

titoktartás

főnév
 • hallgatás, diszkréció (választékos), szótartás (tájnyelvi)

ugyancsak I.

határozószó
 • nagymértékben, nagyon, erősen, istenigazában, jócskán, igencsak

robot1

főnév
 • jobbágymunka, úrdolga (régies), angária (régies)
 • gürizés (szleng), gürcölés, meló, kulizás (szleng), kulimunka, hajtás, favágás (bizalmas), strapa (bizalmas), rabszolgamunka, taposómalom, gálya (szleng)

rest I.

melléknév
 • lusta, tunya, henye, renyhe, tétlen, dologtalan, léha, tünye (tájnyelvi), lajha (tájnyelvi) Sz: arra is rest, hogy ágyát megvesse; olyan lusta, hogy restell még restellni is; rest, mint a herélt bika; rest, mint a metszett bika; rest, mint a bivaly; rest, mint az ördög a jóra; rest, mint a papok szolgája; egy zsák alá valót egy hétig szánt; egy sült máléért elalszik egész nap; fekve vizel; hiába szarja a gyöpöt; körmét sem vágja, hanem rágja; lábát is a vállára venné, ha úgy mehetne; legnagyobb haszna két oldala; mindig fekszik, mint a kígyó; nekidűlt a fának, tán ki akar dűlni; szőrszálat talált a dologban, megundorodott tőle
 • lomha, lassú, komótos (bizalmas)

nedű

főnév
 • (régies): folyadék, nedv
 • ital, lé, bor, nedély (régies)

sajátosság

főnév
 • sajátság, jellegzetesség, ismérv, jelleg, ismertetőjel, vonás, jellemvonás, különlegesség, specialitás (idegen), specifikum (idegen), karakter, tulajdonság, attribútum (szaknyelvi)

uszítás

főnév
 • biztatás, nógatás, rászabadítás
 • lázítás, bujtogatás, felbujtás, heccelés

var

főnév
 • varasodás, sebhely, heg, forradás, pörk, kompor (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): ótvar
 • rüh

jólét

főnév
 • jómód, gazdagság, bőség, bővelkedés, vagyonosság, aranyélet, fényűzés, luxus, pompa
 • föllendülés, virágzás, konjunktúra (szaknyelvi), prosperitás (szaknyelvi)
 • gondtalanság, megelégedettség, nyugalom, béke, közjó, boldogság, boldogulás, üdv
 • kényelem, komfort (bizalmas)

zupás

melléknév
 • továbbszolgáló

totyog

ige
 • csoszog, tötyög (bizalmas), tötyörög (bizalmas), tipeg, tityeg-totyog (tájnyelvi)

terménybegyűjtés

főnév
 • aratás, behordás, betakarítás, sarolás, kaszálás, aratat (tájnyelvi)
 • szüret
 • beszolgáltatás (régies), rekvirálás (régies)

túlfeszít

ige
 • túlerőltet, túlhajt, túlhajszol, kimerít, lestrapál (bizalmas)
 • kiélez

zegzug

főnév
 • zug, szöglet, sarok, vacok
 • cikcakk

töredelem

főnév
 • bűnbánat, megbánás, vezeklés, szánom-bánom

szövetkezik

ige
 • összeszövetkezik, összefog, szervezkedik, szövetségre lép, szövetséget köt, társul, csatlakozik (valakihez, valamihez), egyesül, összeáll (bizalmas), tömörül
 • lepaktál (pejoratív), konspirál, összeszűri a levet, cimborál

tüneményes

melléknév
 • csodálatos, csodás, fantasztikus, meseszerű, káprázatos, elképesztő, bámulatos, feledhetetlen, rendkívüli, bájos, fenomenális

zubbony

főnév
 • katonakabát
 • dzseki
 • munkakabát
 • (tájnyelvi): gyermekruha