stoplámpa szinonimái

főnév
 • féklámpa, hátsó lámpa

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vigasztalódik

ige
 • gyűjtőzik (tájnyelvi)

lefekvés

főnév
 • leheveredés, ledőlés
 • alvás, lenyugvás, tollasbál (bizalmas)
 • takarodó
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a stoplámpa szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sietség

főnév
 • sietés, igyekezet, sürgés-forgás, iram, rohanás
 • gyorsaság, élénkség, hamarság (régies)
 • kapkodás, hajsza (bizalmas), lótás-futás, nyüzsgés

rálép

ige
 • rátapos, letapos, rááll, ráhág

purgatórium

főnév
 • tisztítótűz, tisztítóhely

párhuzamos

melléknév
 • paralel, egyenközű (régies), párvonalas (régies), közarányú (régies)
 • egyidejű, szinkrón (idegen), kísérő, másodlagos
 • hasonló, rokon, megfelelő, analóg (idegen)

sorszám

főnév
 • szám, rendszám (régies), numero (idegen)

szellő

főnév
 • fuvallat, légáramlat, légáram, szellőcske, széllökés, fuvalom (régies), légvonat, ájer (tájnyelvi)

oltás1

főnév
 • csillapítás, enyhítés, locsolás

odacsap

ige
 • odadob, odahajít, odavet, odalök
 • odaszorít, odacsíp
 • (bizalmas): hozzácsatol, mellékel
 • odaüt, odasújt, odavág, ráver, odateremt, odarittyent (tájnyelvi), odalapít, földhöz vág, falhoz vág, falhoz mázol, rásújt

líceum

főnév
 • gimnázium, középiskola

öklel

ige
 • döf, taszít, szúr, bök, döfköd, bökdös, lököl (tájnyelvi), tusál (tájnyelvi)
 • viaskodik, mérkőzik, küzd, párbajozik

szenilis

melléknév
 • elaggott, agg, gügye, agyalágyult, tasziló (szleng)
 • feledékeny, szórakozott

szőlőtő

főnév
 • szőlő, szőlőtőke, tőke

gyatra

melléknév
 • silány, gyarló, hitvány, selejtes, értéktelen, szegényes, ócska, rossz, vacak, csapnivaló, olcsó, dibdáb, ramaty, gyepér (tájnyelvi), tré (szleng) Sz: fabatkát sem ér

vágó I.

melléknév
 • metsző, éles

tízperc

főnév
 • szünet, óraköz, óraközi szünet

strapás

melléknév
 • fáradságos, fárasztó, nehéz, hajszás, kimerítő, megterhelő, megerőltető, verejtékes, izzasztó, gyötrelmes, küzdelmes, embert próbáló, keserves

sérelmes

melléknév
 • kellemetlen, fájdalmas, káros, sértő, bántó
 • jogtalan, jogsértő, igazságtalan, méltánytalan, hátrányos, kedvezőtlen

szanaszét

határozószó
 • szerte, széjjel, szerteszéjjel, szerteszét, szanaszéjjel, rendetlenül, szétszórva, elszórva, összevissza, szétdobálva, kardalészában (tájnyelvi), szertibe (tájnyelvi), széltiben (tájnyelvi)

tilos

melléknév
 • tiltott, tilalmas, tilalmazott (régies), illegális, törvénytelen, illicit (idegen), nyista (szleng)
 • tabu

sváb

melléknév, főnév
 • német

rátukmál

ige
 • ráerőltet, ráerőszakol, rásóz (bizalmas), nyakába sóz, nyakába varr, rábeszél, rátol, ráoktrojál, rákényszerít, rádisputál (régies), rászuszakol (tájnyelvi), rátuszkol (tájnyelvi)

szédelgő I.

melléknév
 • szédülő, kóválygó, kába
 • szélhámoskodó, csaló

titok

főnév
 • rejtély, rejtelem, homály, misztérium, talány, enigma (idegen), rejtegetnivaló
 • zsákbamacska
 • hittitok