szőlőtő szinonimái

főnév
 • szőlő, szőlőtőke, tőke

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

futónövény

főnév
 • kúszónövény, folyondár, indás növény

unszol

ige
 • ösztökél, kérlel, rábeszél, biztat, buzdít, ösztönöz, sürget, noszogat, nógat, erőltet, agitál, kapacitál
 • nyaggat, kíntat (tájnyelvi), unszolog (tájnyelvi)
 • sarkall, tüzel, lelkesít, serkent, stimulál
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szőlőtő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szikkadt

melléknév
 • száraz, kiszikkadt, kiszáradt
 • (választékos): kiaszott, sovány, szikár, aszott
 • kedélytelen, szellemtelen, unalmas, sótlan

sör

főnév
 • ser (régies), serital (régies), árpalé (régies)

sietség

főnév
 • sietés, igyekezet, sürgés-forgás, iram, rohanás
 • gyorsaság, élénkség, hamarság (régies)
 • kapkodás, hajsza (bizalmas), lótás-futás, nyüzsgés

régész

főnév
 • archeológus, régiségbúvár (régies)

szokványos

melléknév
 • szokott, megszokott, szokásos, szokásszerű, hagyományos, normális, rendes, mindennapos, mindennapi, közönséges, köznapi, átlagos, bevett
 • sablonos, sematikus, sztereotip (idegen), érdektelen, jellegtelen, semmitmondó, banális, közhelyszerű, szürke

tatár

melléknév, főnév
 • (régies): mongol, kutyafejű (régies)

pestis

főnév
 • dögvész, döghalál, dögmirigy (régies), csoma (régies), fekete halál (régies), mirigyhalál (régies)

pattog

ige
 • csattog, kattog, recseg, ropog, serceg, sistereg (tűz)
 • repedezik, hasadozik, fakad
 • (bizalmas): pörlekedik (tájnyelvi), elégedetlenkedik, ugrál, hepciáskodik (bizalmas), kötekedik, kekeckedik (szleng), zsémbel

megsebesül

ige
 • megsérül, sebet kap, találat éri

politizál

ige
 • kosútozik (tájnyelvi)

tekeredik

ige
 • bodorodik, göndörödik, fonódik, csavarodik, göngyölödik, gyűrűsödik, kunkorodik, gyűrűzik, csévélődik, csevergőzik (tájnyelvi), fecseredik (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): tekereg, tekerőzik, kanyarog, kanyarodik, kígyózik, kacskaringózik, keringőzik (tájnyelvi)

tónus

főnév
 • hangszín, hang, orgánum (idegen)
 • hangnem, hanghordozás
 • modor
 • árnyalat, színárnyalat, árnyalás, színezet, kolorit (idegen)

hitelező

melléknév, főnév
 • kölcsönző, kölcsönadó, tőkés, tőkepénzes, bankár, uzsorás, kreditor (idegen)

záródik

ige
 • becsukódik, csukódik, becsapódik, bezárul
 • lezárul, lehunyódik
 • eltömődik, eldugul, szorul, rekken (régies)
 • zárul, befejeződik, véget ér, végződik

vall

ige
 • állít, mond, tart, kijelent, hisz
 • kiáll (valami mellett), bizonygat, kardoskodik (valami mellett), tanúbizonyságot tesz, igazol, erősítget
 • tanúsít, tanúskodik, vallomást tesz, énekel (szleng), köp (szleng)
 • bevall, beismer, elismer, gyón, beszél (bizalmas), köp (szleng)
 • feltár, felfed, kinyilvánít

szörnyű

melléknév
 • szörnyűséges, borzalmas, borzasztó, félelmetes, hátborzongató, hajmeresztő, elképesztő, rettenetes, rettentő, riasztó, ijesztő, iszonyú, iszonyatos, pokoli, őrjítő, rémes, rémítő, förtelmes, katasztrofális, terribilis (idegen)
 • ádáz, bősz, utálatos, undok, veszekedett, ocsmány, kriminális (bizalmas), vérlázító, vérfagyasztó, tragikus, égbekiáltó
 • nagyfokú, mérhetetlen, éktelen, horribilis, roppant, irtózatos, rettentő, monstruózus (idegen)

szétszór

ige
 • széjjelszór, szerteszór, elhint, széthint, elpotyogtat, eldobál, szétdobál, széjjeldobál, elhány, széthány, széjjelhány, szétgór (tájnyelvi)
 • (pénzt): elszór, elherdál, elprédál, elver, elpazarol, elveszteget, elfecsérel, eltékozol
 • szétver, szétkerget, széjjelkerget, szétugraszt, széjjelugraszt, feloszlat

tanít

ige
 • oktat, okít, okosít, kiképez, képez, csiszol, palléroz (választékos), kiművel, iskoláz, instruál Sz: tudományt tölt a fejébe; belécsepegteti a tudományt
 • előad, ismertet
 • átad
 • nevel
 • idomít, szoktat (valamire), treníroz
 • hirdet, ismertet, papol, prédikál
 • int, figyelmeztet, sugalmaz

vagány

melléknév, főnév
 • vakmerő, belevaló (bizalmas), merész, leleményes, hétpróbás, határozott, tökös (szleng)
 • (bizalmas): csavargó, jassz (régies), huligán, hobó, clochard (idegen)

szükségmegoldás

főnév
 • kényszermegoldás, pótmegoldás

státusz

főnév
 • állás, hely, álláshely, munkahely
 • rang, pozíció
 • (választékos): állapot, helyzet
 • (régies): állam
 • (régies): testület, kar, rend, méltóság

tárgyilagos

melléknév
 • objektív
 • elfogulatlan, pártatlan, józan, korrekt, részrehajlatlan, előítélet-mentes, semleges

valamiképp, valamiké

határozószó
 • valahogy, valahogyan, valamiként, némiképp