szárnyvonal szinonimái

főnév
 • mellékvonal, mellékút, vicinális (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

aprójószág

főnév
 • baromfi, szárnyas, háziszárnyas, aprómarha (régies), aprólék (tájnyelvi), majorság (tájnyelvi)(tájnyelvi)

méregfog

főnév
 • fullánk
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szárnyvonal szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sűrű I.

melléknév
 • dús (választékos), buja
 • tömött, tömény, tömör, gazdag, bőséges, buhagos (tájnyelvi)
 • mély (erdő)
 • vastag
 • tömzsi, vaskos, zömök
 • gyakori, többszöri, mindennapi, hétköznapi, ismétlődő

réveteg

melléknév
 • révedező, méla, mélázó, merengő, tétovázó, tétova, álmatag, álmodozó, ábrándos, ábrándozó, révült, holdkóros (bizalmas)

rekonstruál

ige
 • helyreállít, helyrehoz, újjáalkot, újjáépít
 • restaurál
 • kikerekít, kiegészít

pirkad

ige
 • dereng, világosodik, fölvirrad, hajnalodik, reggeledik, hasad a hajnal, pitymallik, virrad
 • (tájnyelvi): pirosodik, érik

szalmaözvegy

főnév
 • álözvegy, szalma (bizalmas)
 • vígözvegy

színikritika

főnév
 • színibírálat, műbírálat

örökös I.

melléknév
 • örökkévaló, örökké tartó, állandó, örök, örök időkre szóló, maradandó, időtálló, perpetuális (idegen), permanens, szüntelen, szakadatlan, változatlan, folytonos, életfogytiglani
 • kiapadhatatlan

öklömnyi

melléknév
 • maroknyi, maréknyi, ökölnyi, ököl nagyságú, kujakomnyi (tájnyelvi), öklömkora (tájnyelvi)
 • apró, pöttöm, morzsányi

másállapot

főnév
 • terhesség, viselősség, áldott állapot, várandósság, graviditás (szaknyelvi)

összeüt

ige
 • összever, bánt
 • összecsap, összetákol (bizalmas), eszkábál, ácsol, hevenyész, rögtönöz, improvizál, összeábdál (tájnyelvi), összepufol (tájnyelvi)
 • kotyvaszt

szokatlan

melléknév
 • idegen, ismeretlen, új, újszerű, rendhagyó
 • furcsa, fura, különös, különleges, meglepő, bizarr, rendkívüli, kivételes, egyedülálló, szélsőséges, extrém, abnormális, abnormis (idegen), egzotikus, extraordinarius (idegen) Sz: különös, mint a tejbetök; különös, mint a májszósz

tányéroz

ige
 • gyűjt, kéreget, kunyerál, koldul, tarhál (szleng)

halálbüntetés

főnév
 • kivégzés, likvidálás
 • lefejezés, nyakazás
 • akasztás

végtére

határozószó
 • utoljára, végül, végül is, a végén, végezetül, utolsónak, mégiscsak
 • csakhogy
 • utóvégre, elvégre, hiszen, hisz (bizalmas)

tucat

főnév
 • (jelzőként): jó néhány, sok, csomó

szatén

főnév
 • selyematlasz, félatlasz

summás

főnév
 • cseléd, szolgáló, (mezőgazdasági) idénymunkás, vándormunkás, zsellér

szereplő I.

melléknév
 • résztvevő, fellépő, közreműködő

tötyög

ige
 • totyorog, tipeg, tityeg-totyog (tájnyelvi)

szélesít

ige
 • bővít, tágít, nagyít, nagyobbít
 • növel, terjeszt, gyarapít

rivall

ige
 • (valakire): kiált, förmed, ripakodik, ráordít
 • rivalkodik (régies), sivall (tájnyelvi), harsan, rian

szétszakít

ige
 • elszakít, eltép, széttép, széjjeltép, szétszaggat, széjjelszaggat, kettészakít, kettétép
 • (kapcsolatot): megszüntet, felszámol, megszakít

trónfosztás

főnév
 • detronizáció (idegen), detronizálás (idegen), visszahívás