palota szinonimái

főnév
 • kastély, vár, rezidencia, úrlak (régies), fénylak (régies), díszlak (régies), fejedelemlak (régies), (török) szeráj
 • királyi udvar

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ím

módosítószó
 • lám, nos

vallomás

főnév
 • tanúságtétel, nyilatkozás, nyilatkozat, tanúskodás
 • bejelentés, felfedés, elárulás
 • hitvallás
 • beismerés, bevallás, számadás, feltárulkozás, gyónás (választékos), lelkizés (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a palota szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

összeakad

ige
 • (valakivel): találkozik, belebotlik, ráakad, megismerkedik
 • összeütközik

névleg

határozószó
 • név szerint, nominaliter (régies)
 • formailag, látszólag, formaliter (régies)

nedves

melléknév
 • átnedvesedett, átázott, átitatódott
 • izzadt, verítékes, verejtékes
 • vizes, vizenyős, nyálas, ázott, latyakos (bizalmas), lucskos, sáros, lecskes (tájnyelvi), locsos (tájnyelvi), csatakos
 • harmatos
 • nyálkás
 • könnyes
 • (időjárás): csapadékos, esős, párás, nyirkos

menyasszony

főnév
 • jegyes, jövendőbeli, szíve választottja, ara, mátka

összevásárol

ige
 • megvásárol, összevesz, felvásárol

pirkad

ige
 • dereng, világosodik, fölvirrad, hajnalodik, reggeledik, hasad a hajnal, pitymallik, virrad
 • (tájnyelvi): pirosodik, érik

megérez

ige
 • észlel, érzékel, meglát, megszimatol, megszagol, megneszel, ráérez, orront (régies), észrevesz, kiszimatol, kiszaglász (bizalmas)
 • megállapít, felfog
 • megsejt, sajdít (tájnyelvi), sejdít, előrelát, gyanít, előre érez
 • megjósol, jövendöl (régies)
 • megtapasztal, felfog, megkeserül, megsínyli

megalázó

melléknév
 • lealázó, embertelen, dehonesztáló (idegen), lealacsonyító, megszégyenítő, becstelen, szégyenletes, degradáló (idegen)

kicsikar

ige
 • kizsarol, forszíroz (bizalmas), kierőszakol, kikényszerít, kiprésel, kiszed, kihúz, kivasal (szleng), kifacsar, kiszorít, kicsavar (tájnyelvi), pumpol (bizalmas), kifirtat (régies)

megkapó

melléknév
 • megindító, megható, hatásos, tetszetős, elragadó, figyelemkeltő, érdekfeszítő, érdekes, izgalmas, lenyűgöző, megragadó, megrázó, szívbe markoló (választékos), lebilincselő, magával ragadó

politika

főnév
 • államtudomány, államtan, országászat (régies)
 • (tájnyelvi): fortély, ravaszság, taktika

rándít

ige
 • ránt, húz, megránt
 • (vállat): ránt, von, vonogat, vonít (régies)

ernyed

ige
 • fárad, lankad, gyengül, pilled, tikkad
 • csökken, lohad, alábbhagy, csappan, lanyhul
 • (tájnyelvi): kopik, foszlik, mállik

szintaxis

főnév
 • (szaknyelvi): mondattan

sorjában

határozószó
 • sorban, rendben, időrendben, rendre, egymás után, egyik a másik után

pályázik

ige
 • nevez, jelentkezik, indul, részt vesz, versenyez
 • törekszik, tör, vágyik, aspirál, folyamodik, igényt tart, számít (valamire)
 • (régies): utazik, megy
 • (bizalmas): utazik (valakire) (szleng), pikkel (bizalmas), kipécéz (bizalmas)

örömteli

melléknév
 • vidám, boldog, jókedvű, derűs, elégedett, örvendező, örvendő, ujjongó, elragadtatott, eksztatikus (idegen)
 • örömteljes, örvendetes

pénz

főnév
 • érme, bankjegy, fizetőeszköz (szaknyelvi), pénzeszköz (szaknyelvi), pénzmag (bizalmas), guba (szleng), dohány (szleng), korpa (szleng), steksz (szleng), zsozsó (szleng), lóvé (szleng), lé (szleng), mani (szleng), suska (szleng), garas (régies) Sz: kálvinista olvasó
 • vagyon, gazdagság, tőke
 • (halé): pikkely, halpikkely, lemez

sírásó

főnév
 • veszpilló (régies), gyászhuszár

parasztszármazású

melléknév
 • paraszt, falusi, vidéki

nulla II.

főnév
 • senkiházi, nímand (bizalmas)
 • (jelzőként): értéktelen, haszontalan, jelentéktelen
 • (szleng): vacak, nudli (szleng), túró (szleng), lópikula (durva), szar (durva)

petróleumfőző

főnév
 • petrofor (idegen)

sokszorosít

ige
 • másol, másolatot készít, lehúz (bizalmas)
 • rotáz (választékos), stencilez, fénymásol, xeroxoz