szelelőlyuk szinonimái

főnév
 • léleklyuk, szellőzőnyílás
 • légakna, szellőzőakna, kürtő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

uralkodik

ige
 • országol (régies), ural, trónol, regnál (régies), fejedelemkedik, császárkodik, királykodik, hatalmat gyakorol, kormányoz, parancsol, rendelkezik
 • zsarnokoskodik, elnyom, alávet, nyomorgat, rátelepszik(valakinek)
 • fegyelmez, türtőztet, féken tart, fékez, legyőz
 • jól kezel
 • érvényesül, érvényben van
 • kiemelkedik, kimagaslik
 • dominál (idegen), túlsúlyban van, túlteng

rágalmazó

melléknév
 • becsmérlő, gyalázkodó, gyalázó, ócsárló, bántó, rosszmájú, becsületsértő, befeketítő, pocskondiázó, hírnévrontó, szitkos (régies), emberszóló (régies), mardosó (régies), patvaros (régies), becsületrabló (régies), csetres (tájnyelvi), cserfes (tájnyelvi), viperanyelvű (választékos)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szelelőlyuk szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szakember

főnév
 • szakértő, specialista, mester, iparos, hozzáértő, műértő, szaktudós, szaktekintély, illetékes, professzionista, profi (bizalmas), matador (szleng), penge (szleng), ász (szleng), professzor (szleng), nagyágyú (szleng)

rohamkocsi

főnév
 • rohammentő
 • URH-s kocsi, URH (bizalmas)

repríz

főnév
 • felújítás, felújító előadás
 • visszatérés

polgár

főnév
 • állampolgár
 • cívis, városlakó
 • lakos, lakó
 • (régies): tőkés, burzsoá, patrícius (idegen)
 • (tájnyelvi): kisiparos, kiskereskedő, kisgazda, parasztgazda, gazdálkodó

szárny

főnév
 • lebeny, uszony
 • kapuszárny, ajtószárny
 • traktus (bizalmas), ála (idegen), épületrész
 • oldalág (családé)
 • pártfogás, védelem, oltalom

szócső

főnév
 • hangtölcsér, beszélőtölcsér
 • szószóló, szóvivő

összegyűjt

ige
 • összehord, összeszed, akkumulál (idegen), felhalmoz, felgarmadol, egybegyűjt, gyűjt, összetarhál (pejoratív), begyűjt, felgyűjt (tájnyelvi), megszed, szerez, szert tesz, elraktároz, betakarít
 • megtakarít, összekuporgat, összekapar (bizalmas), összehoz (bizalmas), összead, összedob (bizalmas), felhalmoz, összeharácsol, félretesz, félrerak, félrerakosgat, takarékoskodik
 • összetoboroz, összeverbuvál, összedobol, összekürtöl, összetrombitál, összehív, egybehív

önző

melléknév
 • önös, egoista, számító, szűkkeblű, haszonleső, parazita, egocentrikus, énközpontú, önközpontú, individualista (idegen)
 • smucig (bizalmas), fukar, irigy, nyereséghajhászó, nyereségvágyó Sz: csak a magáét nézi; nem néz se istent, se embert

megacéloz

ige
 • megedz, megkeményít, megerősít, megnádol (régies), szilárdít

palléroz

ige
 • finomít, csiszol, művel, kiművel, kicsiszol, nevel, fejleszt, alakít, formál, nemesít

szőke I.

melléknév
 • szöszi, szöszke, szöszhajú (tájnyelvi), kese hajú, kese, aranyszőke, aranyhajú, lenszőke, keseszőke, lenhajú, hirtelenszőke, tejfelszőke, tejfelhajú, platinaszőke, platinahajú, cserhajú (tájnyelvi)
 • (választékos): sárga, sárgás, aranyszínű

tartás

főnév
 • fogás, rögzítés
 • testtartás, testhelyzet
 • marasztalás, tartóztatás
 • tárolás, raktározás
 • értékelés, becsülés
 • birtoklás
 • gondozás, ellátás, gondviselés
 • nevelés, tenyésztés
 • rendezés, szervezés, lebonyolítás
 • tartósság
 • szilárdság, gerincesség
 • méltóság
 • tartam

handabandázik

ige
 • hangoskodik, henceg, szövegel (szleng), szájaskodik, hőbörög, szájhősködik, háryjánoskodik, halandzsázik (bizalmas), blöfföl (bizalmas), hadovál (szleng), hantál (szleng), hamukál (szleng), nagy hűhót csap (valaminek), nagy garral van, süketel (szleng), karingyál (tájnyelvi)
 • nagyzol, kérkedik, hetvenkedik, felvág (bizalmas)

vérfolt

főnév
 • vérnyom, vércsepp

tus3

főnév
 • zuhany

szélhámosság

főnév
 • csalás, szemfényvesztés, ámítás, rászedés, becsapás, szédelgés, humbug (bizalmas), svindli (bizalmas), svihákság (bizalmas), szélhámoskodás, stikli (bizalmas), bunda (szleng), trükk

szaggat

ige
 • tép, tépáz, szakít, marcangol, tépked, tépdes, tépász (tájnyelvi), cibál, metél, csupál (tájnyelvi), gyimál (tájnyelvi), ribál (tájnyelvi)
 • nyű, rongál, rongyol, nyüstöl (tájnyelvi), koptat(valamire)
 • hasogat, lüktet, kínoz, gyötör, mardos, szúr, nyilallik

szétválogat

ige
 • osztályoz, csoportosít, szortíroz (bizalmas)
 • kiválogat, elkülönít, megrostál

tudniillik

kötőszó
 • ugyanis, mármint, vagyis, úgymint, azaz, mégpedig, amennyiben (bizalmas)

szemléletes

melléknév
 • kifejező, érzékletes, festői, plasztikus, képszerű
 • nyilvánvaló, világos, tipikus, pregnáns (idegen)

rosszindulatú

melléknév
 • alattomos, komisz, perfid (idegen), rosszlelkű, gonosz, álnok, elvetemült, romlott, rosszhiszemű, rosszmájú, kárörvendő, kaján, maliciózus, rosszakaratú, ellenséges, kegyetlen, gyilkos, kíméletlen, csípős, szívtelen, acsarkodó, feketemájú (tájnyelvi), dusmán (tájnyelvi)
 • káros, ártalmas, halálos, gyógyíthatatlan, malignus (szaknyelvi)

szintaxis

főnév
 • (szaknyelvi): mondattan

turbánliliom

főnév
 • törökcsalma, törökturbán, vadliliom