siserahad, siserehad szinonimái

főnév
 • embertömeg, tömeg, gyülevész népség

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

áthatol

ige
 • keresztülhatol, átmegy, keresztülmegy, keresztüljut, átjut, áttör, áttörtet, átnyomakodik, átfurakodik, keresztülfurakodik, átgázol (pejoratív), átvádol (tájnyelvi)
 • átszivárog, átszűrődik
 • áthat, átjár, eltölt, penetrál (idegen)

álomvilág

főnév
 • mesevilág, ábrándvilág, álomország, meseország, káprázat, képzelődés, illúzió
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a siserahad, siserehad szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sandít

ige
 • sandikál (bizalmas), sanda pillantásokat vet, pillantgat, pillog, sandalít (tájnyelvi), sandal (tájnyelvi)
 • kancsalít, bandzsít, kancsít (bizalmas), bandzsalít (tájnyelvi)

puhatol, puhatolódzi

ige
 • puhatolózik, tapogatózik, fürkész, szimatol, tudakol, kémlel, vizslat, nyomoz, vizsgálódik, szaglász, érdeklődik, informálódik, faggatódzik, kérdezősködik, szondáz

posztumusz

melléknév
 • (szaknyelvi): utószülött
 • (szellemi alkotás): hátrahagyott

ösztövér

melléknév
 • (tájnyelvi): sovány, szikár, csontos, nyurga, vékony, vékonydongájú, vékonypénzű (régies), girhes (pejoratív), cingár, vézna, keszeg (bizalmas), csont és bőr, ványadt
 • sovány, terméketlen, kopár, sivár, meddő
 • szegényes, szűkös, vérszegény, vértelen

seregély

főnév
 • csapatály (régies), serege (tájnyelvi), fellegmadár (tájnyelvi)

számkivet

ige
 • kiközösít, kiutasít, elzavar, kiűz, kipenderít, kitilt, kitagad, kitoloncol, száműz, hontalanít, deportál, kitelepít, expatriál (választékos)

nyúlkál

ige
 • (pejoratív): fogdos, tapogat, babrál, birizgál (bizalmas), motoszkál, kepedez (tájnyelvi), nyuládoz (tájnyelvi), nyulkálódzik (tájnyelvi), tapizik (szleng), taperol (szleng), lemeóz (szleng), kapkod (valamihez) (régies)

nyavalyog

ige
 • betegeskedik, gyöngélkedik, szenved, kínlódik
 • nyafog, siránkozik, panaszkodik, sopánkodik, szenveleg, sír, rinyál (szleng), vernyákol (tájnyelvi)

lenyel

ige
 • benyel, elnyel, eltüntet, legyűr, megeszik, elfogyaszt, elkölt (választékos), megkajál (szleng), bekap, bedob (bizalmas), bevág, befal, felhabzsol, beburkol (szleng), belapátol (bizalmas), benyom (szleng), bepikköl (szleng), bepuszil (szleng), betermel (szleng)
 • elhallgat, magába fojt, elfojt, visszafojt
 • elnéz, elszenved, eltűr, elvisel, elkönyvel, zsebre vág

oltvány

főnév
 • csemete, surján (tájnyelvi)

százforintos

főnév
 • százas (bizalmas), piros (szleng), piroska (szleng), piroshasú (szleng), kiló (szleng)

színtér

főnév
 • (régies): színpad, játékszín (régies)
 • színhely, terep, küzdőtér, fórum (régies)

gondterhelt, gondter

melléknév
 • gondtelt, levert, lehangolt, deprimált (idegen), aggodalmaskodó, nyugtalan, rosszkedvű, borús, felhős, komor

uzsgyi

módosítószó
 • uccu, rajta, nosza

természetjárás

főnév
 • turizmus, turisztika, turistáskodás, országjárás, kirándulás

síző

melléknév, főnév
 • síelő, sítalpazó

sáfrány

főnév
 • fűszersáfrány, krókusz (szaknyelvi)

svindliz, svindlizik

ige
 • csal, szédeleg, szélhámoskodik
 • svindlit játszik

teológia

főnév
 • hittudomány
 • hittudományi főiskola

soványodik

ige
 • vékonyodik, karcsúsodik, fogy, aszik, aszalódik, sorvad, satnyul, zsugorodik, sápad (választékos), hitványodik (tájnyelvi), hitványkodik (régies), (jószág) apaszt (tájnyelvi), ványad (tájnyelvi), ösztövéredik (régies)
 • (választékos): fogy, fogyatkozik, csökken, csappan, apad

rábukkan

ige
 • ráakad, rálel, rátalál, megtalál, meglel, belebotlik, bökken (tájnyelvi)
 • felfedez, rájön, ráhibáz (választékos), fölfed (régies), leleplez (régies)

szakképzett

melléknév
 • kiképzett, képzett, képesített, iskolázott, művelt, kitanult, szakavatott, gyakorlott, professzionális (idegen), profi (bizalmas), műértő, hozzáértő, hivatásos, mesteri, jártas, tapasztalt

termelékeny

melléknév
 • eredményes, produktív, jövedelmező, rentábilis (szaknyelvi), hasznot hajtó, megtérülő, gyümölcsöző
 • eredménytelen, improduktív