téboly szinonimái

főnév
 • elmebaj, őrület, őrültség, őrjöngés, dühöngés, beszámíthatatlanság, eszelősség, elmezavar, gyengeelméjűség, dementia (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

természetrajz

főnév
 • biológia, természetleírás, természethistória (régies)

botorkál

ige
 • botladozik, bukdácsol, tántorog, támolyog, csetlik-botlik, dülöngél, bakalász (tájnyelvi), botolog (tájnyelvi), csötönöz (tájnyelvi)
 • tévelyeg
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a téboly szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

támaszkodik

ige
 • nehezedik, nehézkedik, dől, könyököl, tehénkedik (bizalmas), dülleszkedik (tájnyelvi)
 • alapszik, nyugszik
 • számít, épít, alapoz, bízik (valakiben), bazíroz (bizalmas)

szekíroz

ige
 • zaklat, zargat, háborgat, kellemetlenkedik, piszkál, bosszant, bánt, idegesít, ingerel, hergel, nyaggat, abajgat, nyúz, macerál (bizalmas), molesztál, vegzál (régies), szekál (bizalmas), heccel, ugrat, csúfol, frocliz (bizalmas), zrikál (szleng), cseszeget (durva), buzerál (szleng)(valakiről)

szamárköhögés

főnév
 • pertussis (szaknyelvi), szamárhurut, köhhurut (régies)

saláta

főnév
 • fejes saláta
 • zöldségsaláta, nyuszikaja (szleng)
 • gyümölcssaláta

társadalombiztosítás

főnév
 • betegbiztosítás, szociális ellátás, szociális háló, tébé (bizalmas), TB

toborzó

főnév
 • sorozó, újoncozó (régies), verbuváló
 • verbunkos, toborzó nóta

ráció

főnév
 • ész, értelem
 • érv, ok, ésszerű magyarázat

próféta

főnév
 • igehirdető, szószóló
 • vezetője (valaminek), lelke (valaminek)
 • jós, látnok, jövendölő, jövendőmondó, vátesz (választékos), igazlátó (régies), végzethirdető (régies)

militáris

melléknév
 • katonai, hadi

rávág

ige
 • ráüt, rácsap, ráver, rásóz, ráhúz, ráró, rásújt
 • ráfelel, kimond, kiköp (bizalmas)

több II.

melléknév
 • többféle, többfajta
 • hosszabb, részletesebb, bővebb, terjedelmesebb
 • fontosabb, értékesebb, jelentősebb

úgysem

kötőszó
 • hiszen nem, mert nem
 • bizony nem, semmiképpen sem, mégsem, mégse, egyáltalán nem
 • különben sem, amúgy sem

illet

ige
 • érint, megérint, hozzányúl, hozzáér, tapint
 • vonatkozik (valakire), tartozik (valakire)
 • joga van hozzá, jár (valakinek), megillet

vicc

főnév
 • élc (régies), adoma, móka, bolondozás, bemondás (bizalmas), szellemesség, szellemeskedés, anekdota, sziporka, tréfaszó, kabaré (szleng)
 • tréfa, tréfálkozás, ugratás, évődés, hecc
 • érdekesség, pláne (bizalmas), poén, csattanó
 • fortély, mesterség, bűvészet, kunszt (bizalmas)

tégely

főnév
 • csésze, tálka

találkozik

ige
 • összeakad, összetalálkozik, összefut, ráakad, belebotlik
 • összejön (bizalmas)
 • randevúzik, randizik (bizalmas)
 • (szaknyelvi): megmérkőzik
 • érintkezik, összefut, összeér, egyesül, összeforr, egybeolvad, egybetorkollik, egybeesik, megegyezik
 • (régies): akad, kerül, található, van

testál

ige
 • hagy, örökül hagy, örökít, hagyományoz, hátrahagy, ráhagy, végrendelkezik, végrendeletet ír, végrendeletet készít, hagyakozik (tájnyelvi), hagyatkozik (tájnyelvi)
 • ajándékoz, adományoz, ad, átruház

veszedelmes

melléknév
 • veszélyes, életveszélyes, vészes, fenyegető, vészjósló, vészhozó, ominózus, rázós (szleng), ciki (bizalmas), mételyező (régies), ártalmas, káros, mérgező, fertőző, romboló, megsemmisítő, végzetes, gyilkos, dögletes (szleng)
 • aggasztó, megdöbbentő, riasztó, félelmetes

televény

főnév
 • humusz, termőföld, termőtalaj

személyiség

főnév
 • tekintély, kiválóság, nagyság, valaki, auktoritás, korifeus (régies)
 • egyén, egyed, személyiség, egyéniség, individuum, perszóna, szubjektum, alany

tintás

melléknév
 • tintafoltos, tintapecsétes, pacás (bizalmas), pacnis
 • (szleng): ittas, pityókás (bizalmas), részeg

vezérel

ige
 • vezet, vezényel, parancsol, elöljár, élen áll
 • parancsnokol, kormányoz, igazgat
 • segít, irányít, utat mutat, kalauzol
 • működtet, szabályoz
 • késztet, ösztönöz, ösztökél, serkent