eltapos szinonimái

ige
 • letapos, széttapos, eltipor, legázol, elgázol, elnyom (régies), elnyomdos (régies), eltapod (tájnyelvi), eltapicskál (tájnyelvi)
 • (felkelést): elfojt, elnyom, lever, eltipor (választékos)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hantol

ige
 • beföd, temet, kapar, ás, hantot szór (valamire)

koromfekete

melléknév
 • szénfekete, szurokfekete, éjfekete, ébenfekete, hollófekete, koromsötét, vaksötét, szuroksötét, éjsötét
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a eltapos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

előállít

ige
 • elővezet, letartóztat, bekísér, őrizetbe vesz, nyakon csíp (bizalmas), fülön fog (bizalmas)
 • készít, létrehoz, gyárt, kinyer, termel, megtermel, termeszt, kidolgoz, kialakít, produkál, fabrikál (bizalmas), alkot, megalkot, megszerkeszt, megvalósít, képez, megformál, formába önt, összerak

ében

főnév
 • ébenfa
 • (jelzőként): ébenfekete, koromfekete, éjsötét (választékos), éjfélsötét (választékos)

domboldal

főnév
 • kapaszkodó, emelkedő, lanka, kaptató, lejtő, hajlat, dombár (régies), gyető (régies)

csapnivaló

melléknév
 • hitvány, gyatra, silány, vacak, haszontalan, rossz, pocsék, gyalázatos, bűnrossz, kriminális (bizalmas), ócska, rongy, szemét, lepra (durva), bóvli

elrémít

ige
 • megrémít, elijeszt, elborzaszt, megijeszt, megfélemlít, elképeszt, megrendít

esküdözik

ige
 • fogadkozik, ígér, erősítget, bizonygat, bizonykodik, állítgat

megnyugtató

melléknév
 • biztató, derűs, bátorító, bizalmat keltő, reményteljes
 • kellemes, jóleső, kielégítő, csillapító, pihentető, mérséklő, békés, csendes

bitorol

ige
 • kisajátít, megkaparint, uzurpál (idegen), bitangol (tájnyelvi)

betokosodik

ige
 • betokozódik
 • begyepesedik, elparlagiasodik, berozsdásodik

borkorcsolya

főnév
 • harapnivaló, rágcsálnivaló

évezred

főnév
 • ezredév, millennium (idegen)

felfordít, fölfordít

ige
 • felbillent, feldönt, felborít, felhajt, fellök, felforgat, fejére állít
 • megzavar, meghiúsít, keresztülhúz, bomlaszt, aláaknáz, összezilál, tönkretesz

hangsúlyoz

ige
 • megnyom (szótagot), nyomatékol (szaknyelvi), nyomatékoz (régies), kiemel (szót), akcentuál (idegen)
 • aláhúz, megjelöl, állít, kidomborít, előtérbe állít, előtérbe helyez, nyomatékossá tesz, hangoztat, rámutat, súlyt fektet (valamire), felhívja a figyelmet, megerősít

fülemüle

főnév
 • csalogány, bülbül (idegen), dalimadár (régies), filoméla (régies), csattogány (régies)

eltelik

ige
 • jóllakik, belakik, eltöltőzik (tájnyelvi), elege van, megelégel, megcsömörlik
 • (idő): elmúlik, elröppen (választékos), elrepül, elfut, elszalad, lefolyik, eljár, leforog (régies)

elnéző

melléknév
 • türelmes, jóindulatú, engedékeny, liberális, jóakaratú, kegyes (régies), erélytelen, nagyvonalú, megértő, megengedő, nagylelkű, megbocsátó, szemet hunyó, kímélő, jó, nyájas, emberi, emberséges, emberies, jóságos, szelíd, udvarias, tapintatos, béketűrő, toleráns, humánus, indulgens (idegen)

érdemi

melléknév
 • érdemleges, lényegi, lényegbevágó, lényeges

fröccsen

ige
 • spriccel, csapódik, feccsen (tájnyelvi)

elvetemült

melléknév
 • elvetemedett, gyalázatos, aljas, alávaló, bitang, Istentől elrugaszkodott, istentelen, elfajzott, immorális, romlott, rosszindulatú, gaz, gonosz, rosszlelkű, sötét (alak), köpedelmes, nemtelen (régies), becstelen, jellemtelen, galád

egybekel

ige
 • házasságot köt, összeházasodik, összekel (tájnyelvi), örök frigyre lép, házasságra lép, megesküszik
 • megnősül, feleségül vesz, nőül vesz, elvesz
 • hozzámegy, feleségül megy, férjhez megy (valakihez)

erre

határozószó
 • errefelé, ide
 • itt
 • ekkor, ezután

függelék

főnév
 • kiegészítés, pótlás, appendix (régies), szupplementum, toldalék, járulék, ragaszték (régies), tartozék, melléklet, csatolmány
 • addenda (idegen), anhengszli (bizalmas), kóda (szaknyelvi)
 • utóirat
 • zárótétel, zárócikkely, záradék
 • dísz, függeszték, függő, fityegő, csinga (régies)
 • (régies): sallang, lengő, lengeteg, lógó