sündörög szinonimái

ige
 • settenkedik, ólálkodik, somfordál, sündörködik (tájnyelvi), kastankodik (tájnyelvi), kormoskodik (tájnyelvi), köntörködik (tájnyelvi)
 • dörgölődzik (valakihez), hízeleg
 • lábatlankodik, koslat

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mázli

főnév
 • (bizalmas): szerencse, disznó (szleng), malac (bizalmas), mák (szleng), lutri (szleng)

szövőipar

főnév
 • textilipar
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a sündörög szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

skót

melléknév
 • fukar, fösvény, zsugori, smucig (bizalmas), krajcároskodó, sóher (bizalmas), faszari (tájnyelvi), szarrágó (durva)

ráül

ige
 • rátelepedik, ráseggel (durva)
 • kisajátít

ráerőszakol

ige
 • ráerőltet, rákényszerít, rávesz, rátukmál, rászorít, ráoktrojál, ráköt (régies), rányűgít (régies), rátuszkol (tájnyelvi), rálőcsöl (bizalmas), rásóz (bizalmas), nyakába varr

pasztell II.

főnév
 • pasztellkréta
 • pasztellkép, krétarajz

sróf

főnév
 • csavar

szemlélet

főnév
 • nézés, szemlélés, szemle, látás, szemmel tartás, szemlélődés
 • felfogás, nézet, látásmód, szemléletmód, közelítésmód, beállítottság, meggyőződés

orientalista

főnév
 • keletkutató

oklevél

főnév
 • diploma, képesítés, bizonyítvány, jeleslevél (régies), képesítőlevél (régies)
 • okirat, okmány, adománylevél (régies), pergamen (régies)
 • bulla, dekrétum

lovagol

ige
 • léptet, üget, poroszkál
 • (lovát ugratva): szöktet, nyargal, vágtat, vágtázik, galoppozik, galoppíroz
 • (gyerek boton): lovacskázik, lovaz (tájnyelvi)
 • (valamin): hangoztat, ismételget, hajt, hajtogat, csépel, szajkóz, mondogat, bizonygat, állít

önöz

ige
 • magáz, becsül (tájnyelvi), megkegyelmez (tájnyelvi)

szerető II.

főnév
 • partner, barátnő, csaja (valakinek) (szleng), babája (valakinek), nője (valakinek) (szleng), maca (szleng), ágyas, metresz
 • barát, gavallér, udvarló, hapsi
 • (tájnyelvi): mátka, szerelmese (valakinek), kedvese (valakinek)

szurtos

melléknév
 • piszkos, mocskos, szutykos, koszos, maszatos, fekete, füstös, kormos, mosdatlan, ápolatlan, lompos, gondozatlan

gyopár

főnév
 • gyapjasfű (régies), edelveisz (idegen)
 • (szleng): újonc

váll

főnév
 • vállcsont

torreádor

főnév
 • bikaviador (régies), torréró (idegen)

sűrű II.

főnév
 • sűrűség (régies), erdő
 • liget, bozót

sípcsont

főnév
 • lábszárcsont, lábszár, kényescsont (tájnyelvi)

százlábú

főnév
 • pinceféreg, szkolopendra (idegen)

tizedes1

melléknév
 • decimális (idegen)

szakasz

főnév
 • útdarab, etap, vonal, távolság, sáv, pászta (tájnyelvi)
 • rész, egység, fejezet, szelet, darab, szemelvény, passzus, részlet
 • paragrafus, bekezdés, cikkely, cikk
 • fülke, kupé
 • periódus, stádium, fázis, fokozat, etap, időszak, intervallum, korszak, szakam (tájnyelvi), ciklus
 • menet, lépés, állomás, forduló
 • felvonás, rész
 • osztag, különítmény, brigád, csapat, csoport, őrs
 • versszak, strófa, vers
 • szólam

rejtekhely

főnév
 • rejtek, búvóhely, leshely, les, lesállás, menedék, menhely (régies), mentsvár, menház (régies), fedezék, óvóhely, zug

szellő

főnév
 • fuvallat, légáramlat, légáram, szellőcske, széllökés, fuvalom (régies), légvonat, ájer (tájnyelvi)

torkollik

ige
 • (folyó): ömlik, beleömlik, folyik, belefolyik, beleszalad, ágazik, beágazik
 • vezet (valamire), eredményez