sötétzöld szinonimái

melléknév, főnév
 • haragoszöld, méregzöld, olajzöld

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

barkácsol

ige
 • fabrikál, fúr-farag, eszkábál, faragcsál, farag, javít, összetákol, készít, összeállít, bütyköl (bizalmas), ezermesterkedik

esemény

főnév
 • történés, eset, epizód, mozzanat, közjáték, fordulat, incidens, kázus (idegen), faktum (régies), fejlemény, tény
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a sötétzöld szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

semerről

határozószó
 • sehonnan, sehonnét (tájnyelvi)

ragályos

melléknév
 • fertőző, járványos, ragadós, tapadós, vészes, veszélyeztető, epidemikus (idegen)

propolisz

főnév
 • méhszurok

papírkosár

főnév
 • szemétláda, szemeteskosár, szemétkosár, szemetes (bizalmas), szecskaláda (tájnyelvi)

slusszkulcs

főnév
 • indítókulcs, autókulcs, gyújtókulcs

szédül

ige
 • bódul, kóvályog, szédeleg, kavarog a feje, támolyog, ámolyog (régies), forog vele a világ, elkábul
 • lezuhan, leszédül
 • összezavarodik, megzavarodik

okfejtés

főnév
 • fejtegetés, okoskodás, észjárás, magyarázat, bizonyítás, érvelés, elmélkedés, következtetés, levezetés
 • szónoklás, vita

nyugtakönyv

főnév
 • nyugtafüzet, számlakönyv, számlafüzet

letört

melléknév
 • levert, megtört, nyomott, szárnyaszegett, búvalbélelt (tréfás), deprimált, letargikus, csüggedt, elcsüggedt, reményvesztett, rezignált, desperált (idegen), desperátus (idegen), lehangolt, lehangolódott, elkedvetlenedett, kedvetlen, kedveszegett, kedélytelen, lehervadt (bizalmas), rosszkedvű, szomorú, bánatos, elesett, lógatja a fejét, lógatja az orrát, elengedi fülét-farkát, konya (tájnyelvi)
 • elszegényedett, lecsúszott, levitézlett, tönkrement, deklasszált (idegen)

ostrom

főnév
 • roham, támadás, offenzíva, attak (idegen), előretörés
 • háborgatás, zaklatás, molesztálás, nyaggatás, piszkálás
 • udvarlás, kerülgetés, puhítás (szleng)

személygépkocsi

főnév
 • személyautó, gépkocsi, kocsi, autó, személykocsi, automobil (régies), batár (régies), verda (szleng), tragacs (szleng), járgány (bizalmas), szekér (szleng)

szónok

főnév
 • orátor (régies), rétor (régies), előadó

gyakorlati

melléknév
 • tapasztalati, empirikus, pragmatikus, praktikus
 • alkalmazott, felhasznált, használható, alkalmas
 • gyakorlatias, célszerű
 • gyakorló

ütött-kopott

melléknév
 • kopott, használt, viselt, viseltes, toprongyos, rongyos, elviselt
 • megviselt, megrongálódott, ócska, rozzant, rozoga, szedett-vedett, szegényes, snassz (bizalmas), sébig (idegen, bizalmas)

tipográfia

főnév
 • (szaknyelvi): könyvnyomtatás, nyomtatás, nyomdászat

spárgatök

főnév
 • főzőtök, tök, úri tök, gyalogtök (tájnyelvi)

segédlet

főnév
 • közreműködés, asszisztencia (idegen), segítség
 • segédkönyv, segédanyag, jegyzet, kézikönyv

szállító II.

főnév
 • fuvaros, fuvarozó, szállítmányozó, transzportőr (bizalmas), speditőr (szaknyelvi)
 • kihordó, kézbesítő, küldönc
 • hordár
 • szállítómunkás

testgyakorlás

főnév
 • torna, gimnasztika, tornászat (régies), sport, testedzés, testmozgás, testnevelés

suhan

ige
 • iramlik, surran, oson, száguld, szalad, rohan, sajdul (tájnyelvi)
 • csusszan, sikamlik (tájnyelvi), csuszamlik, siklik, surrog, suttyan (tájnyelvi)

rámered

ige
 • rábámul, rámereszti szemét, ránéz

szaporáz

ige
 • gyorsít, élénkít
 • rákapcsol
 • rop, fürgén jár

tilinkó

főnév
 • (tájnyelvi): furulya, furuglya (régies), pásztorsíp, fűzfasíp, pikula (tájnyelvi), csilinka (tájnyelvi), csimpolya (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): fütyülő, síp