ragályos szinonimái

melléknév
 • fertőző, járványos, ragadós, tapadós, vészes, veszélyeztető, epidemikus (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szánalmas

melléknév
 • szánalomra méltó, mizerábilis (régies), sajnálatra méltó, szánalomgerjesztő (választékos), szánalomkeltő, szánalomébresztő, szívszorító, sajnálatos, szánandó, szerencsétlen, nyomorult, nyomorúságos Sz: a pogány is megszánná
 • hitvány, silány, vacak, szegényes, nyamvadt, satnya, csenevész
 • siralmas, kisszerű, piti (szleng), elszomorító, keserves

kitép

ige
 • kiránt, kihúz, kiszed, kiszakít, kiszaggat
 • kivesz, kiragad
 • kiirt, kiöl, kitöröl
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ragályos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pörköl

ige
 • pirít, éget, roston süt, pergel (tájnyelvi), perzsel, pörzsöl (tájnyelvi), parázsol (tájnyelvi)
 • (szleng): száguld, söpör (szleng), tép, hajt, dönget (szleng)
 • (tájnyelvi): szid, korhol, pirongat, rápirít, megszégyenít, megleckéztet
 • (valakire, valamire): rálő

összekuporodik

ige
 • összehúzódik, összehúzza magát, összehúzódzkodik, összekucorodik (tájnyelvi), összegubbaszkodik (tájnyelvi), leguggol, összezsugorodik Sz: karikába fekszik, mint a kutya

öreg II.

főnév
 • öregember, öreg, apó, öregapó, öreglegény, öregúr, aggastyán, vénember, vénség, salabakter (bizalmas), tata (bizalmas), fater (bizalmas), trotli (bizalmas), trotty (bizalmas), kriptaszökevény (szleng)
 • főnök, vezető, góré (bizalmas)

nőnem

főnév
 • szépnem, szebbik nem (bizalmas), femininum (szaknyelvi)

purdé

főnév
 • cigánygyerek, romagyerek, rajkó (bizalmas), purcenás (régies)
 • (jelzőként): meztelen, csupasz, ruhátlan

ring1

ige
 • himbálódzik, ringatódzik, ing, inog, hajladozik, rengedez (régies), hintázik, himbálózik
 • hullámzik
 • (lelkiállapotban): ringatódzik, ringatja magát, leledzik

mily, milyen

névmás
 • minő, mely, miféle, micsoda, micsodás, de
 • amilyen

merész

melléknév
 • bátor, vakmerő, elszánt, talpraesett, rettenthetetlen, halálmegvető, hősies, belevaló (bizalmas), vagány (bizalmas)
 • arcátlan, hetyke, szemtelen, emberkedő
 • kockázatos, bravúros, kalandos, hazárd, rizikós, esztelen, nyaktörő, meredek (szleng)
 • meglepő, újféle, modern
 • kihívó, szeméremsértő, szégyentelen

kozmetikum

főnév
 • szépítőszer, illatszer, kozmetikai szer, kendőzőszer (régies)

mosoda

főnév
 • mosóüzem, vegytisztító, ruhatisztító, puceráj (régies), patyolat

rostély

főnév
 • rács, rácsozat, gitter (szaknyelvi)
 • vasrács, tűzrács, kályhaellenző
 • sütőrostély, sütőrács, rostélyrács, rosta (régies)
 • sisakrostély

sohase

határozószó
 • sose, sosem, sohse, sohsem, sohasem, soha, semmikor, semmikor sem, sohanapján (bizalmas), sohanapkor (tájnyelvi), bíbicnapkor (tájnyelvi), bíbicnap (tájnyelvi), szentbíbicnap (tájnyelvi, régies), majd ha fagy (tréfás)
 • soha többé
 • (tiltásban): soha ne
 • egyáltalán ne

felszívódik, fölszív

ige
 • behatol, beivódik, beszűrődik, beolvad, bejut
 • szétterjed
 • eltűnik, elpárolog, elillan, meglép (bizalmas), olajra lép (szleng), meglóg (bizalmas), elpucol (szleng), kámfort játszik (szleng), odábbáll, lelép, elkotródik, lelécel (szleng), megpattan (szleng), dobbant (szleng), elhúzza a belét (szleng), elhúzza a csíkot (szleng)

térít

ige
 • fordít, irányít
 • juttat, állít

színpad

főnév
 • szín, pódium, a világot jelentő deszkák (választékos), játékszín (régies)

rágós

melléknév
 • kemény, inas, szíjas, szívós, rostos, mócsingos, öreg, szálas, csimbókos (tájnyelvi), kocsányos (tájnyelvi)

potencia

főnév
 • teljesítőképesség, képesség, férfiasság, teherbírás

rendkívüli

melléknév
 • szokatlan, kivételes, rendhagyó, extra, extrém, fantasztikus, hallatlan, szenzációs (bizalmas), különleges, különös, páratlan, elsőrangú, egyedülálló, csodás, eget verő, kimagasló, kiemelkedő, párját ritkító, oltári (szleng), excepcionális (idegen), extraordinárius (idegen), roppantott (tájnyelvi)
 • váratlan, nem várt

szétterjed

ige
 • elterjed, szétárad, széjjelárad, elárad, szétterül, széjjelterül, szétfut, széjjelfut
 • elharapódzik, elharapózik

ráolvas

ige
 • szemére hány, fejére olvas, felró
 • ráimádkozik, kuruzsol, bájol (tájnyelvi)
 • (régies): rámér, ráró

összevéve

határozószó
 • összesen, mindösszesen, összegezve, summa summarum (idegen), együttesen, együttvéve, összevissza (bizalmas), kurz und gut (idegen)

részvény

főnév
 • értékpapír, részjegy, akcia (régies), parciális (régies)

színfal

főnév
 • kulissza, díszlet