rokonszenvez szinonimái

ige
 • szimpatizál, szimpátiát érez (valaki iránt), kedvel, szível, vonzódik (valakihez), hajlik (valakihez), rokonszenvet érez (valaki iránt), rokonszenvet táplál (valaki iránt), előszeretettel van (valaki iránt), előszeretettel viseltetik (valaki iránt), előszeretetet érez (valaki iránt)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nyerít

ige
 • (ló): nyihog, nyeheg, nyihaház
 • (pejoratív): vigyorog, viháncol, vihog, röhög

hömpölyög

ige
 • folyik, özönlik, árad, zúdul, patakzik, dől
 • (füst): gomolyog, tolul
 • (tömeg): tódul, nyomul, áramlik, ömlik
 • (régies): hengereg, hömpörög (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rokonszenvez szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rend

főnév
 • rendezettség, sorrend, elrendezés
 • alakzat, gléda (régies)
 • menet, folyás, haladás, mód
 • szabály, szabályzat, törvény, fegyelem, diszciplína (idegen), regula (régies)
 • berendezkedés, államforma
 • szerzetesrend, lovagrend, szerzet, apácarend

perje

főnév
 • ekegát (régies), lóperje (régies), vadóc (régies)

passzió

főnév
 • időtöltés, kedvtelés, élvezet, szenvedély, szeszély, hóbort, hobbi, szórakozás(bizalmas)(pejoratív)

orvvadász

főnév
 • vadorzó, lesipuskás

rezgő

melléknév
 • oszcilláló (szaknyelvi), vibráló
 • remegő, reszkető

skála

főnév
 • hangsor, hanglétra, hanglépcső
 • (szaknyelvi): fokbeosztás, beosztás, lépték, mérce
 • kereső (rádióé)

naspolya

főnév
 • lasponya (tájnyelvi), noszpolya (tájnyelvi)

művelődéstörténet

főnév
 • kultúrtörténet, kultúrhistória (régies), művtöri (bizalmas)

lábatlankodik

ige
 • alkalmatlankodik, zavar, láb alatt van, téblábol, lebzsel, lődörög, lődöng, csetreng (tájnyelvi), féllábaskodik (tájnyelvi), kastankodik (tájnyelvi), lábalattoskodik (tájnyelvi), oldalog (tájnyelvi), ténfereg (tájnyelvi)

nézeteltérés

főnév
 • nézetkülönbség, véleménykülönbség, különbség, ellentét, differencia
 • összeszólalkozás, veszekedés, konfliktus, viszály, civódás, súrlódás, kocódás (tájnyelvi), összetűzés, szóváltás, purparlé, disszonancia, diszharmónia

sötétedés

főnév
 • szürkület, alkonyat, alkony, esteledés, este, félhomály, homály, barnulás (tájnyelvi)

százas

főnév
 • (bizalmas): százforintos, kiló (szleng), piros (szleng)

földalatti I.

melléknév
 • (mozgalom): ellenálló, titkos, illegális

trécsel

ige
 • tereferél, traccsol (bizalmas), fecseg, cseveg, csivitel, társalog, beszélget, pletykál, trafikál (régies), diskurál, bájcseveg, dumál (szleng), csacsog

tanulmány

főnév
 • tanulás, stúdium
 • értekezés, közlemény, esszé, opus (választékos), dolgozat, cikk, disszertáció, etűd (idegen), traktátum (régies)
 • monográfia
 • vizsgálódás, búvárkodás, kutatás

rombol

ige
 • romba dönt, pusztít, dúl, tör-zúz, tönkretesz, rongál, roncsol, szétzúz, összezúz, földig rombol
 • darabol (régies)
 • (erkölcsi értéket): megingat, aláás, aláaknáz, destruál (választékos), veszélyeztet, kisebbít, bomlaszt, zülleszt

reklamál

ige
 • tiltakozik, panaszkodik, panaszt tesz, panaszol, lamentál (bizalmas)
 • visszakövetel
 • sürget, szorgalmaz, siettet, megsürget
 • hiányol, kifogásol

sehonnai

melléknév
 • hazátlan, földönfutó, ágrólszakadt, jöttment, bitang (tájnyelvi), vízhajtotta (régies)
 • senkiházi, semmirekellő, mihaszna, haszontalan, csavargó

talp

főnév
 • alj, lábazat, alap, talapzat, talpazat, fundamentum
 • láb
 • (régies): tutaj, úszó, úszómű

röntgenkezelés

főnév
 • röntgenterápia

pincelakás

főnév
 • szuterén, szuterénlakás

sétány

főnév
 • sétaút, sétatér, sétálóutca, allé (idegen), korzó, promenád (régies), sétahely, fasor

tanoda

főnév
 • (régies): iskola