lábatlankodik szinonimái

ige
 • alkalmatlankodik, zavar, láb alatt van, téblábol, lebzsel, lődörög, lődöng, csetreng (tájnyelvi), féllábaskodik (tájnyelvi), kastankodik (tájnyelvi), lábalattoskodik (tájnyelvi), oldalog (tájnyelvi), ténfereg (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tapaszt

ige
 • ragaszt, forraszt
 • vakol, beken, besároz (régies)
 • beburkol, bevon, betöm

nézve

névutó
 • tekintetében
 • vonatkozóan
 • szempontjából, számára
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lábatlankodik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

közhivatalnok

főnév
 • köztisztviselő
 • funkcionárius

király

főnév
 • rex (idegen), uralkodó, országló (régies), országfő (régies)
 • fenség, legfőbb úr
 • (tekében) csúcsbábu
 • (szleng): legjobb, csúcs (szleng), nagymenő

kikerics

főnév
 • kérics (tájnyelvi), ebvirág (régies), őszike, kökörcs (régies), kökörcsin (régies), guzsalyülő, guzsalyütő, guzsalyvirág, vetővirág

károg

ige
 • zsörtölődik, elégedetlenkedik, kárál, huhog, huhogat (tájnyelvi), kuvikol
 • rikoltoz, lármázik
 • (varjú): kohog (tájnyelvi), krampog (tájnyelvi)

kuplé

főnév
 • kabarédal, műdal, dal, sanszonett (idegen)

leönt

ige
 • ráönt, lelocsol
 • leforráz
 • leszűr, lefolyat, lecsurgat, dekantál (szaknyelvi)
 • megiszik, lecsúsztat, felhajt, lehajít, felhörpint, lehörpint, bekap, benyakal (bizalmas), bepuszil (szleng), ledönt (bizalmas), legurít (szleng)

tranzitív

melléknév
 • (szaknyelvi): tárgyas, átható

indíttatás

főnév
 • késztetés, indíték, alap, motiváció, ösztönzés

igazgyöngy

főnév
 • drágagyöngy, gyöngy, termésgyöngy

felültet, fölültet

ige
 • feltesz, felszállít, ráültet
 • becsap, rászed, lóvá tesz, lépre csal, kelepcébe csal, bolonddá tesz, félrevezet, beugrat, bepaliz (bizalmas), a bolondját járatja (valakivel), átejt (bizalmas), kijátszik (valakit), behúz a csőbe (szleng), belógat (szleng)
 • (régies): felizgat, felingerel, felzúdít, felzendít, felláraszt (régies)

Isten

főnév
 • istenség, legfőbb lény, abszolút létező
 • Úr, Úristen, Teremtő, Alkotó, Örökkévaló, Mindenható, a Seregek Ura
 • Atya, Atyaisten, Atyaúristen, a Mennyei Atya
 • Fiú, Fiúisten
 • Szentlélek, Szentlélekúristen
 • Hadúr
 • Allah
 • Jehova
 • a felséges, a magasságos, a magasságbeli, a gondviselés
 • az ég, az egek

letipor

ige
 • letapos, letapod, lejár, összetapos, legázol, ledíbol (tájnyelvi), ledöböcskol (tájnyelvi), ledöngöl (tájnyelvi), megtipor (tájnyelvi)
 • félretapos, lekoptat
 • legyőz, elpusztít, leigáz

másrészről

határozószó
 • másrészt, másfelől, egyébként

babakocsi

főnév
 • gyerekkocsi

nóta1

főnév
 • dal, sláger, ének, népdal, dana (régies), szám (bizalmas)
 • dallam, melódia

ment1

ige
 • menekít, kiszabadít, felszabadít, szabadít
 • óv, véd, védelmez, közbenjár (valakiért), oltalmaz
 • tisztáz, igazol, menteget, kimosdat, exkuzál (idegen), mentesít, feloldoz

lábnyom

főnév
 • nyom, talpnyom, lépésnyom, nyomdok (választékos), nyomdék (tájnyelvi)
 • csapa (tájnyelvi), csapás (tájnyelvi)

középen

határozószó
 • középütt, közbül (tájnyelvi), középhelyt (tájnyelvi), középül (tájnyelvi), középaránt (régies)

légzés

főnév
 • lélegzés
 • lélegzetvétel

melléképület

főnév
 • oldalépület, toldaléképület, szárnyépület

lapszemle

főnév
 • sajtószemle, tallózó

kisorosz

főnév, melléknév
 • ukrán, kárpátukrán, rutén, ruszin

lélegzik

ige
 • lélegzetet vesz, respirál (idegen), liheg, szuszog, sóhajt, lehel, zihál, szuflál (tájnyelvi), fúj, fújtat
 • él

ménes

főnév
 • lócsorda
 • méntelep