tanoda szinonimái

főnév
 • (régies): iskola

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

zeke

főnév
 • bekecs, kabát, kiskabát, zubbony, ujjas (tájnyelvi), bujka (tájnyelvi), szokmány (tájnyelvi)

leutazik

ige
 • lemegy, leugrik, lefárad
 • lerándul, leruccan
 • (távolságot): leutaz, megtesz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tanoda szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szubtropikus

melléknév
 • szubtrópusi

szálláshely

főnév
 • szállás, lakóhely, lakás, tanya, odú, luk (bizalmas), kégli (szleng)
 • vendégfogadó
 • albérlet, kvártély (régies)
 • tábor

súrol

ige
 • sikál, tisztogat, csutakol
 • dörzsöl, horzsol, koptat (régies), váslat (régies), cseszer (tájnyelvi), karcol, dörgöl, csöszköl (tájnyelvi), koszorál (tájnyelvi)
 • érint
 • elér, megközelít

rohanás

főnév
 • vágta, hajsza (bizalmas), iram, száguldás, sietség, loholás

tákolmány

főnév
 • alkotmány, csinálmány, kontármunka, fércmunka, susztermunka, fusimunka, fabrikáció
 • ollózás, fércmű

természetbarát

főnév
 • természetszerető, turista, természetkedvelő, természetimádó
 • környezetkímélő, környezetbarát

pösze

melléknév
 • selypítő, selypes, csösze (tájnyelvi), csöszés (tájnyelvi), félnyelvű (tájnyelvi)

poggyászkocsi

főnév
 • málhakocsi, társzekér

ménes

főnév
 • lócsorda
 • méntelep

rábólint

ige
 • helyesel, beleegyezik, egyetért, bólogat
 • jóváhagy, engedélyez

tífusz

főnév
 • hagymáz (régies), forróbetegség (tájnyelvi), forróhideg (tájnyelvi)

tudományos

melléknév
 • tudós
 • tervszerű, szabályszerű, módszeres, rendszeres, szakszerű, szakavatott, oknyomozó, pragmatikus
 • kritikai (kiadás)

melléknév
 • hűséges, lojális, hív (régies), ragaszkodó, szilárd, kitartó, állhatatos, odaadó, igaz, megbízható, rendíthetetlen
 • pontos, precíz, egzakt, szó szerinti

véna

főnév
 • gyűjtőér, vivőér, visszér, véredény
 • (régies): telér
 • tehetség, hajlam

tántorog

ige
 • dülöngél, ide-oda dől, ingadozik, imbolyog, szédeleg, botorkál, támolyog, botladozik, bukdácsol Sz: úgy jár, mint akit a szél megüt; vargabetűt vet; szűk neki az utca
 • ingadozik, habozik, tétovázik, tépelődik, töpreng, vívódik, bizonytalankodik, hezitál

szőrtelen

melléknév
 • csupasz, meztelen, sima bőrű, kopasz, tar
 • borotvált

telepes

melléknév, főnév
 • letelepedő, letelepülő, kitelepülő, betelepülő, gyarmatos, farmer, földhöz juttatott, telepgazda

végigcsinál

ige
 • elvisel, elszenved, eltűr, kiáll, kibír, átmegy (valamin), keresztülmegy (valamin)
 • végrehajt, elvégez, megtesz

társadalombiztosítás

főnév
 • betegbiztosítás, szociális ellátás, szociális háló, tébé (bizalmas), TB

szanaszét

határozószó
 • szerte, széjjel, szerteszéjjel, szerteszét, szanaszéjjel, rendetlenül, szétszórva, elszórva, összevissza, szétdobálva, kardalészában (tájnyelvi), szertibe (tájnyelvi), széltiben (tájnyelvi)

teológia

főnév
 • hittudomány
 • hittudományi főiskola

vékonyít

ige
 • koptat, elkeskenyít, keskenyít, zsugorít, szűkít
 • tömörít
 • (tájnyelvi): hígít, gyengít
 • ritkít
 • fogyaszt, karcsúsít, slankít