műtős szinonimái

főnév
 • műtőasszisztens

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fülhallgató

főnév
 • fejhallgató
 • telefonkagyló

helyi

melléknév
 • helybeli, helyben levő, itteni, közeli, lokális (idegen), kommunális, topikus (idegen), partikuláris (idegen), endemikus (szaknyelvi)
 • belföldi, honi, őshonos, hazai
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a műtős szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mogyoró

főnév
 • csunga (régies), arachis (szaknyelvi)
 • (szleng): here, orchis (szaknyelvi), testis (szaknyelvi), hím ivarmirigy (szaknyelvi), tök (szleng), tojás (szleng)

megkeresztel

ige
 • keresztvíz alá tart, elkeresztel
 • elnevez, nevet ad

megfenyít

ige
 • megbüntet, megabriktol (tájnyelvi), megver, megkásztigál (régies), megikkant (tájnyelvi), büntet, elpáhol, elfenekel, elagyabugyál, eltángál, megfedd, megró, megdorgál, megszid, megpirongat, korhol
 • megfegyelmez, megreguláz, ráncba szed

letilt

ige
 • megtilt, betilt
 • megakadályoz
 • visszatart

munka

főnév
 • tevékenység, elfoglaltság, termelőtevékenység (szaknyelvi)
 • fáradozás, fáradság, vesződség, gürcölés, hajtás (bizalmas), strapa (bizalmas), kulizás (szleng), kulimunka (bizalmas), favágás (bizalmas), gálya (szleng)
 • kényszermunka, úrdolga (régies), robot
 • tennivaló, teendő, feladat, dolog, penzum (régies)
 • munkahely, munkakör, alkalmazás, állás, foglalkozás, hivatal, kenyérkereset, meló (szleng)
 • mű, mestermű, alkotás, opus (választékos)
 • munkadarab, darab, készítmény, termék

nyegle

melléknév
 • hányaveti, hetyke, kérkedő, dicsekvő, öntelt, önhitt, pimasz, szemtelen, fennhéjázó
 • udvariatlan, figyelmetlen
 • (régies): csaló, csalárd, himpellér, sarlatán

közvetett

melléknév
 • indirekt (idegen), implicit (szaknyelvi)
 • tekervényes, nyakatekert

következő

melléknév
 • soros, későbbi, utóbbi, folytatólagos, legközelebbi, soron levő, ezutáni, azutáni, távolabbi, további
 • folyó, eredő, származó, adódó

igaz I.

melléknév
 • valóságos, helytálló, érvényes, való, valósághű, tényhű, valóságnak megfelelő, hiteles, tagadhatatlan, kétségtelen, bizonyított, adatszerű
 • őszinte, átélt
 • becsületes, feddhetetlen, derék, egyenes, szókimondó, nyílt, jóravaló, igazságos, szavahihető, tisztességes, erkölcsös
 • igazi, valódi, eredeti, hamisítatlan, originális

lábatlankodik

ige
 • alkalmatlankodik, zavar, láb alatt van, téblábol, lebzsel, lődörög, lődöng, csetreng (tájnyelvi), féllábaskodik (tájnyelvi), kastankodik (tájnyelvi), lábalattoskodik (tájnyelvi), oldalog (tájnyelvi), ténfereg (tájnyelvi)

nyögés

főnév
 • sóhaj, panasz
 • hörgés, nyögej (tájnyelvi), nyögdécselés, nyöszörgés, zökögés (tájnyelvi), jajgatás

öltözik

ige
 • öltözködik, felöltözik
 • (valahogyan): ruházkodik, jár

édeskömény

főnév
 • ánizskapor, édesánizs, édeskapor, magyaránizs

rop

ige
 • jár, táncol, lejt, szaporáz

pojáca

főnév
 • bohóc, paprikajancsi, ripacs, komédiás, bajazzo (idegen), harlekin (választékos), pierrot (idegen), buffó
 • piperkőc, bájgúnár, ficsúr, gigerli (régies), divatbáb, jampec (régies), divatmajom, divatbolond, szépfiú, díszhím, arszlán (régies), uracs (régies), dandy (régies)

művelődésügy

főnév
 • kultúra, oktatásügy

misztérium

főnév
 • szertartás
 • titok, rejtély, csoda, hittitok, enigma (idegen)
 • misztériumjáték

néptömeg

főnév
 • sokaság, embertömeg, népáradat, embersereg

pironkodik

ige
 • szégyenkezik, szégyenkedik (tájnyelvi), szégyelli magát, zsenírozza magát (bizalmas), pirul, irul-pirul, restelkedik, ég (szleng)
 • el-elpirul

nagyüzemi

melléknév
 • nagyipari, gyáripari, gyári, ipari, nagybani

megmentés

főnév
 • megszabadítás, megváltás, kiszabadítás
 • megóvás, megoltalmazás, megvédés, megkímélés

nőcsábász

főnév
 • szoknyavadász (tréfás), szoknyapecér (bizalmas), nőbolond, kujon (bizalmas), kandúr (bizalmas), kakas (bizalmas), donjuan, szépfiú (bizalmas), nőhódító, kékszakáll (választékos), casanova, csőbányász (tréfás)

pofa

főnév
 • arc, orca, ábrázat, fizimiska (bizalmas), blatt (szleng)
 • (durva): száj
 • fintor, arckifejezés, grimasz
 • (szleng): ember, alak, férfi, pasas (bizalmas), krapek (szleng), pacák, figura, tag, szivar, ipse, fazon