rénszarvas szinonimái

főnév
 • iramszarvas (régies), tarándszarvas (régies), rén

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pást

főnév
 • (szaknyelvi): (vívásban) küzdőtér, plans (idegen)
 • (tájnyelvi): pázsit, fű, legelő, rást (tájnyelvi), gyepszőnyeg

nesztor

főnév
 • (választékos): rangidős, korelnök
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rénszarvas szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rálehel

ige
 • ráfúj, ráfuvall (régies), megfúj, meghuhukol (tájnyelvi)

párt

főnév
 • pártszervezet
 • politikai csoport
 • fél, oldal, csoport, álláspont, tábor
 • felekezet (régies)
 • védelem, oltalom
 • (régies): pártoskodás, pártütés

palavessző

főnév
 • íróvessző (régies), grifli (régies), írópala, vadplajbász (tájnyelvi)

odavesz

ige
 • befogad
 • odaszámít, odasorol, besorol

rejteget

ige
 • dugdos, rejt, dugdal (régies), zsugorgat, bújtat, duggat (tájnyelvi), regget (tájnyelvi)
 • eltitkol, takargat, palástol, kendőz, álcáz, leplez, fedez
 • elhallgat(bizalmas)

savanyúság

főnév
 • savanyú (bizalmas), csalamádé, gezemice (tájnyelvi)
 • kedvetlenség, rosszkedv

mutat

ige
 • megmutat, rábök, rámutat
 • felmutat, felemel, látni enged
 • szemléltet, demonstrál, jelez, jelöl
 • jelent, jelképez, kifejez, szimbolizál, ábrázol, megjelenít, tanúsít
 • kimutat, kifejez, elárul, tükröz, sugároz, feltár, sejtet, céloz, utal (valamire), napvilágra hoz
 • színlel, megjátszik, tettet
 • illik, mutatós, tetszetős, szép

mormota

főnév, melléknév
 • marmota (régies), murmutér (régies), bobák (tájnyelvi)
 • aluszékony, hétalvó (bizalmas), álomszuszék (bizalmas) Sz: alszik, mint a tej

köztisztelet

főnév
 • tekintély, befolyás, erkölcsi súly, közbecsülés, közmegbecsülés, reputáció (idegen), renomé (idegen)

napsütés

főnév
 • napfény, verőfény, napmeleg (tájnyelvi), napvilág, nap, napsugárzás

sérteget

ige
 • bántalmaz, bánt, megbánt, gorombáskodik, becsmérel, gyaláz, szidalmaz, csúfolódik, kötekedik, beleköt (valakibe), bemocskol, lepiszkol (régies), sárral dobál, sérelemkedik (régies), gúnyolódik, inzultál

szakács

főnév
 • konyhamester, ínyesmester, bukatár (tájnyelvi)
 • hadtápos (szaknyelvi), konyhás (szleng)
 • kukta

fodor

főnév
 • bodor, kacskaringó, göndörödés, cicoma, dísz, sallang, zsabó (szaknyelvi), rüs (idegen), krízli (régies)
 • (régies): vízhullám, hajhullám

totem

főnév
 • totemállat, totemoszlop, bálvány, bálványszobor, bálványkép, istenszobor, idol (szaknyelvi), fétis

szűnik

ige
 • csökken, alábbhagy, csillapodik, enyhül, múlik, csendesedik, csendesül, halkul, csitul, mérséklődik, múlófélben van
 • oszlik, tisztul
 • abbamarad, elmúlik, leáll

repesz

főnév
 • repeszdarab, szilánk, splitter (idegen), forgács (szleng)

rajkó

főnév
 • cigánygyerek, purdé, cigánypurdé
 • cigányzenész, muzsikus cigány
 • gyerek, gyermek, kölyök, poronty (bizalmas), srác

rögvest

határozószó
 • rögtön, most, nyomban, haladéktalanul, azon nyomban, azonnal, tüstént, mindjárt, íziben (tájnyelvi), ízibe (tájnyelvi), gyorsan, menten, egyszerre, egyszeriben, üstöllést (tájnyelvi), csakhamar, azonhamar (régies), azonhelyt (régies), azon hevenyében (régies)

szövődmény

főnév
 • komplikáció

rezgés

főnév
 • oszcilláció (szaknyelvi), remegés, vibrálás, vibráció, rezgőmozgás

pattanás

főnév
 • pukkanás, csattanás, kattanás, reccsenés, roppanás, sercenés, koppanás, repedés, rianás
 • pörsenés, bőrgöb (szaknyelvi), mitesszer, papula (szaknyelvi), vimedli (bizalmas), bibircsók (tájnyelvi), csurják (tájnyelvi), ormó (tájnyelvi), szökedék (tájnyelvi), szökés, ötlés
 • kelevény (régies), kelés, furunkulus (szaknyelvi), fakadás (tájnyelvi)

sajtótájékoztató

főnév
 • sajtófogadás, sajtóértekezlet, sajtóbemutató, sajtókonferencia

szükségtelen

melléknév
 • fölösleges, nélkülözhető, mellőzhető, elhagyható, indokolatlan, lényegtelen
 • haszontalan, hiábavaló