ringatódzik, ringató szinonimái

ige
 • hintázik, ringatja magát, ring, himbálódzik, himbálózik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

színmű

főnév
 • színdarab, dráma, darab

pergő II.

főnév
 • (tájnyelvi): rokka
 • orsó
 • (tájnyelvi): kolomp, csengő
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ringatódzik, ringató szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

régies

melléknév
 • régimódi, antikizált (szaknyelvi), ódivatú, avult, elavult, divatjamúlt, régi divatú, idejétmúlt, túlhaladott, régi vágású, ódon
 • archaikus, archaizáló, antikizáló, patinás, veretes

penna

főnév
 • toll, írótoll, lúdtoll
 • tollhegy

park

főnév
 • liget, közkert, díszkert, cifrakert (tájnyelvi), majáliskert (tájnyelvi)

óramű

főnév
 • óraszerkezet
 • taxaméter

részegítő

melléknév
 • mámorító, mámorosító, kábító
 • fejbeszálló

sikertelen

melléknév
 • eredménytelen, sikerületlen, félresikerült, félresiklott, balsikerű, veszteséges, meddő, gyümölcstelen (régies)
 • szerencsétlen, boldogtalan, peches, szegény, nyomorult, siralmas, gyászos(szleng)
 • haszontalan, hiábavaló, hatástalan, foganatlan (régies)(tájnyelvi)

nagyrészt

határozószó
 • nagyrészben, nagyobbrészt, legnagyobbrészt, nagyobbára, javarészt, jórészben, jórészt, főképp, főként, túlnyomórészt, zömmel, jobbára, jobbadán (régies), jószerint (tájnyelvi), leginkább, többnyire, többségében
 • nagyjából

muszkli

főnév
 • izom, karizom, bicepsz, béka (bizalmas), malacka (tájnyelvi)

kutyagol

ige
 • gyalogol, megy, jár, talpal, baktat, ballag, cammog, caplat, masíroz, vánszorog, poroszkál, lóstol (tájnyelvi)

népművelés

főnév
 • ismeretterjesztés, népnevelés, tömegnevelés, népoktatás

sok-sok

számnév
 • sok, rengeteg, töméntelen, temérdek, se szeri, se száma

szántóföld

főnév
 • szántó, szántóterület, termőterület (szaknyelvi), mező, termőföld, szántás, vetés, vetésterület, rét, kaszáló, rög, talaj

forgácsol

ige
 • esztergál
 • aprít, hasít, szilánkol, sziláncsol (tájnyelvi)

törvényerő

főnév
 • hatály, érvényesség

tamburin

főnév
 • csörgődob
 • hímzőkeret

ripsz-ropsz

határozószó
 • gyorsan, egykettőre, hamar, sietve, hamarjában, hirtelen, tüstént, azonnal, rögtön, üstöllést (tájnyelvi)
 • sebtében, íziben (tájnyelvi), ukmukfukk (bizalmas), mirniksz dirniksz (régies), késedelem nélkül, tétovázás nélkül, mindjárást (tájnyelvi), egykettőben (tájnyelvi)

rebesget

ige
 • mondogat, híresztel, suttog, súg-búg, csörget (tájnyelvi), hírlel (tájnyelvi), hírel (tájnyelvi)

saroglya

főnév
 • taliga, targonca
 • (régies): hordágy
 • gyaloghintó (régies)

tájékoztató I.

melléknév
 • ismertető, felvilágosító, informatív, információs

rost

főnév
 • sütőrostély, rostélyrács, rostély, sütőrács

persze

módosítószó
 • természetesen, hogyne, magától értetődően, valóban, igazán, csakugyan, kétségtelenül, feltétlenül, igenis, okvetlen, nyilvánvalóan, előreláthatóan, naná (bizalmas), noná (bizalmas)

semerre

határozószó
 • sehova, sehová, sehol sem, sehol se

talpfa

főnév
 • talpgerenda, sínalj, slipper (idegen)