nagyrészt szinonimái

határozószó
 • nagyrészben, nagyobbrészt, legnagyobbrészt, nagyobbára, javarészt, jórészben, jórészt, főképp, főként, túlnyomórészt, zömmel, jobbára, jobbadán (régies), jószerint (tájnyelvi), leginkább, többnyire, többségében
 • nagyjából

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

összeolvaszt

ige
 • összevegyít, ötvöz
 • egybeolvaszt, egybeforraszt, egyesít, összevon

aranyfedezet

főnév
 • aranyalap, aranytartalék
 • hitel, biztosíték
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nagyrészt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

motel

főnév
 • szálló, autósszálló, panzió, penzió, fogadó, vendégfogadó
 • szálloda, hotel

megmozgat

ige
 • megforgat, megkavar, mozgásba hoz, megráz, felkavar, megbolygat
 • átrak, áthord
 • ösztönöz, ösztökél, serkent, buzdít, biztat, aktivizál, agitál, megindít

meghatottság

főnév
 • megilletődés, elérzékenyülés, megindultság, elfogódottság, felindulás, megrendülés

lilaakác

főnév
 • glicínia, kékakác, kúszóakác

műsorközlő

főnév
 • műsorvezető, kommentátor
 • bemondó, konferanszié (idegen)

nyomorult

melléknév
 • szenvedő, szánalomra méltó, szerencsétlen, istenverte, átkozott, boldogtalan, nyamvadt (tájnyelvi), sorsüldözött, peches, rossz csillagzat alatt született
 • rokkant, magatehetetlen, nyomorék, nyavalyás
 • nincstelen, riherongy (tájnyelvi), szegény ördög, semmirekellő, ágrólszakadt, jöttment, hajléktalan, szűkölködő Sz: olyan, mint a kivert kutya(szleng)
 • nyomorúságos, vacak, siralmas, szánalmas, szánalomra méltó, ínséges, szegény, gyámoltalan
 • alávaló, hitvány, féreg, aljas, becstelen, alantas, cafat, gaz, komisz, bitang
 • értéktelen, silány, gyatra, nyűtt, kopottas, viseltes

kupac

főnév
 • csomó, rakás, halom, földhányás, boglya, bucka, halmaz, dombocska, földtúrás, kazal, gugorcs (tájnyelvi)

közjó

főnév
 • közérdek, országhaszna, jólét, haza üdve (választékos)

illetékmentes

melléknév
 • adómentes

lanyhul

ige
 • ernyed, fárad, kimerül
 • gyengül, mérséklődik, lankad, alábbhagy, csillapodik

odaerősít

ige
 • rögzít, odaköt, fölerősít, ráerősít, megerősít, megtűz, összefűz, összetűz, odaszegez, rákapcsol, fixál, odakapcsol, odaragaszt, kipányváz, odaláncol

öreges

melléknév
 • vénes, öregecske (bizalmas), koros, vénecske (bizalmas)
 • nehézkes, megfáradt
 • koravén
 • öregítő, öreghez illő

egyenlet

főnév
 • (szaknyelvi): egyenlőség, ekuáció (régies)

rövidnadrág

főnév
 • sort, sortnadrág, kisnadrág

poszméh

főnév
 • dongó, döngő (tájnyelvi)

nagytőkés

főnév
 • nagykapitalista, iparmágnás, monopolista, iparbáró, burzsuj (régies)

morfondírozik

ige
 • töpreng, átgondol, fontolgat, latolgat, mérlegel, meghány-vet, számítgat, megrág, tanakodik, tűnődik, rágódik, tépelődik, spekulál, studíroz (bizalmas), meditál, filózik (szleng), gógyizik (szleng)

nőnem

főnév
 • szépnem, szebbik nem (bizalmas), femininum (szaknyelvi)

pokoli

melléknév
 • infernális (régies), pokolbeli, alvilági, kénköves, tüzes
 • ördögi, sátáni, démonikus, gyalázatos, embertelen, gonosz
 • átkozott, borzasztó, irtózatos, kegyetlen, szörnyű
 • (hsz-szerűen): igen, nagyon, állatira (szleng)

néhai

melléknév
 • megboldogult, boldogult, elhunyt, egykori, elhalt, hajdani, megsiratott, áldott emlékű, boldog emlékű, elhalálozott, kimúlt, egyszeri

megpuhul

ige
 • meglágyul, megfő, megnyúlósodik, megereszkedik (tájnyelvi), megköved (tájnyelvi)
 • megérik, meglottyad (tájnyelvi), megszotyósodik (tájnyelvi)
 • meghatódik, ellágyul, enged, elgyengül

nyelvjárás

főnév
 • tájnyelv, tájszólás, dialektus
 • nyelvhasználat, beszédmodor

portásfülke

főnév
 • porta, kapusfülke