óbester szinonimái

főnév
 • (régies): ezredes

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csurran-cseppen

ige
 • (pénz, jövedelem): csepeg-csupog (tájnyelvi), csorog-cseppen (tájnyelvi), jut, kerül, akad

fekszik

ige
 • pihen, hever, nyugszik, alszik, hál (választékos), hasal, pihizik (szleng), buvál (tájnyelvi)
 • lustálkodik, az ágyat őrzi, heverészik, hentereg, henyél, döglik (durva)
 • betegeskedik, ágynak esik, nyomja az ágyat
 • elterül, kiterjed, elnyúlik, elhelyezkedik, van
 • (valakinek): megfelel, kielégít, konveniál (bizalmas), smakkol (bizalmas), klappol (bizalmas), megüti a mértéket, tetszik, illik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a óbester szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

normatív

melléknév
 • irányadó, előírásos, standard, szabályzó, mérvadó, mértékadó, vezérfonalul szolgáló, előíró, meghatározó

mérték

főnév
 • mennyiség, nagyság, fok, mérv
 • méret, méretarány, lépték
 • fokozat, szint
 • mérő, mérce, mérőedény
 • etalon, standard, norma, zsinórmérték
 • versmérték, ritmus, modus (szaknyelvi), metrum (szaknyelvi), kánon (szaknyelvi), tempó
 • (régies): mérleg
 • határ, mérséklet, mértéktartás, mértékletesség, arányérzék

mellékfoglalkozás

főnév
 • mellékállás, másodállás

megdicsér

ige
 • elismer, kiemel, kitüntetésben részesít, megjutalmaz

nyitás

főnév
 • kitárás, kitátás
 • nyílás, feslés

önvád

főnév
 • lelkiismeret-furdalás, lelkifurdalás, önmarcangolás, önkínzás, megbánás, töredelem (régies)

lemond

ige
 • (valamiről): megtagad magától, tartózkodik (valamitől), megvon magától, eláll, letesz (valamiről), átenged, átruház, beletörődik, visszalép, elenged, felad, renunciál (régies)(valamihez)
 • leköszön, lelép (bizalmas), távozik, visszavonul, abdikál (idegen), rezignál (idegen)
 • abbahagy, leszokik, felhagy
 • visszamond, lerendel (bizalmas), letelefonál (bizalmas)

légsúly

főnév
 • légnyomás

jokulátor

főnév
 • vándorénekes, muzsikus, énekmondó, igric, vándorkomédiás

levő, lévő

melléknév
 • létező, található
 • való

összecsavar

ige
 • felgöngyölít, összegöngyöl, összeteker
 • összesodor, összefon, egybefon

pasztőröz

ige
 • pasztörizál (idegen), csírátlanít

elken

ige
 • szétken, elmázol, elmaszatol
 • elsimít, takargat, leplez, palástol, elkendőz, eltussol, elmismásol (bizalmas), ködösít
 • (tájnyelvi): elver, megver

strapa

főnév
 • munka, meló (bizalmas), nyűg, gürcölés, robot (bizalmas), megerőltetés, fáradság, fáradalom, vesződés, erőltetés, kimerülés, kínlódás, elfáradás, hajsza (bizalmas)

rékli

főnév
 • (tájnyelvi): blúz, bújbeli (tájnyelvi)
 • csecsemőing, kabátka

óceánjáró

melléknév, főnév
 • tengerjáró

névjegyzék

főnév
 • névsor, lista, index, névlajstrom, címjegyzék, katalógus, regiszter, nómenklatúra (szaknyelvi), onomasztikon (régies)

ostromállapot

főnév
 • szükségállapot, hadiállapot

ravatalozó

főnév
 • halottasház, hullaház, hullakamra (tájnyelvi)

okarina

főnév
 • pikula (tájnyelvi), körtesíp

micsoda II.

névmás
 • miféle, milyen, minő
 • mennyire

öldöklés

főnév
 • hóhérmunka, hóhérság (régies), vérengzés, vérontás, mészárlás, koncolás, tömegmészárlás, kaszabolás, vérfürdő, tömeggyilkosság, tömegpusztítás, pogrom

rejtelem

főnév
 • misztérium, titok, rejtély, homály, titokzatosság, talány, enigma (idegen)