raboskodik szinonimái

ige
 • ül (bizalmas), be van börtönözve, le van csukva, rabságban van, börtönben ül, hűvösön van, hűsöl (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hisztérikus

melléknév
 • (szaknyelvi): hisztériás (idegen), ingerlékeny, eszeveszett, eszelős, zaklatott, őrült, őrjöngő
 • tomboló, mániákus, felindult, felkorbácsolt

nagy sikerű

melléknév
 • szenzációs (bizalmas), nagy hatású, sikeres
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a raboskodik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pórus

főnév
 • lyukacs, nyílás, lyuk, rés

összefoglalás

főnév
 • összefoglaló, szinopszis (szaknyelvi), foglalat, szintézis (idegen), káté, kiskáté, áttekintés, vázlat, summárium (idegen), kompendium (idegen), rezümé, összegzés, kivonat
 • recenzió (szaknyelvi)

önhatalmúlag

határozószó
 • önkényesen, erőszakkal, zsarnokian

névjegyzék

főnév
 • névsor, lista, index, névlajstrom, címjegyzék, katalógus, regiszter, nómenklatúra (szaknyelvi), onomasztikon (régies)

provincializmus

főnév
 • vidékiesség, lokálpatriotizmus
 • korlátoltság, elmaradottság, szűklátókörűség
 • (szaknyelvi): tájszó, tájnyelvi sajátság

révész

főnév
 • csónakos, ladikos, hajós, révkalauz

metszőfog

főnév
 • harapófog (régies), kapafog (bizalmas)

menettérti

főnév
 • retúr, retúrjegy, oda-visszajegy

korpa

főnév
 • hámpikkely, koszmó, pörk, fejvar (régies), hompora (tájnyelvi)

mondanivaló

főnév
 • mondandó, közlendő, közölnivaló, mondóka
 • tartalom, belbecs (választékos), üzenet(választékos)

rojtos

melléknév
 • rojtozott, cafrangos (régies), cafrinka (tájnyelvi), bojtos, szakadozott
 • kirojtosodott, kiszálkásodott (tájnyelvi)

sirály

főnév
 • hojsza (régies), halászmadár (tájnyelvi), halkapó (tájnyelvi), csíra (tájnyelvi)

félrevonul

ige
 • elvonul, félrehúzódik, bezárkózik, elzárkózik, elkülöníti magát, visszavonul, izolálja magát (régies), elhuzakodik (tájnyelvi)

tenyészik

ige
 • terem, nő, fejlődik, gyarapodik, szaporodik, sokasodik, terjed, szétterjed, burjánzik, díszlik
 • megvan, él, virul, tovább él

szikkadt

melléknév
 • száraz, kiszikkadt, kiszáradt
 • (választékos): kiaszott, sovány, szikár, aszott
 • kedélytelen, szellemtelen, unalmas, sótlan

rácsap

ige
 • rádob, rátesz, rávág, ráhajít, rávet, odacsap, rálök
 • rácsuk, odacsuk, rázár, odazár
 • ráver, ráüt, ráhúz, odaüt, megüt, odavág, lesújt, rásuhint, rásóz (bizalmas), csappant (tájnyelvi), rálegyint (régies)
 • lecsap, rátámad, megtámad, szétüt, közévág, ráront, rátör, rárohan, lerohan, megostromol, megrohamoz

ponyva

főnév
 • sátorlap, sátor, kanavász
 • iromány, fércmű, ponyvaregény
 • ponyvairodalom

relé

főnév
 • jelfogó
 • reléállomás
 • (régies): postakocsi

szerzemény

főnév
 • préda, zsákmány, akvizíció (régies), keresmény (régies), szajré (szleng), szerelék (régies)
 • mű, darab, kompozíció, opus (választékos)
 • zenemű, zenedarab
 • költemény

rákap

ige
 • felvesz, felkap (bizalmas), ráterít, magára terít, magára vesz
 • rászokik, hozzászokik

összes

melléknév
 • egész, teljes, valamennyi
 • minden, valamennyi, mind, együttes, valahány, mindannyi

repes

ige
 • örül, ujjong, szárnyal, csapong
 • (régies): repdes, röpdös, röpköd, repesel (tájnyelvi)

szia

módosítószó
 • (bizalmas): szervusz!, szevasz! (bizalmas), csaó! (bizalmas), hahó! (bizalmas), helló! (bizalmas), pá! (bizalmas)