szobrász szinonimái

főnév
  • szobrászművész, képfaragó (régies)
  • kőfaragó

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vámpír

főnév
  • vérszopó, vérszívó, démon, lidérc
  • vérszívó denevér
  • (pejoratív): démon, vamp, bestia

dicsér

ige
  • méltányol, elismer, méltat, bókol, hízeleg, dicsőít, dicshimnuszokat zeng, a dicséretét zengi (valakinek), magasztal, istenít, rajong (valakiért), áradozik, lelkesedik (valakiről), glorifikál (választékos), tömjénez Sz: ódákat zeng (valakiről); babért fon a homlokára (választékos)(szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szobrász szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szereplő I.

melléknév
  • résztvevő, fellépő, közreműködő

sír2

főnév
  • sírverem, sírgödör
  • sírbolt, kripta, sírkamra
  • sírhant, sírdomb, sírhalom
  • (régies): temetőhely, temetőkert

sebes2

melléknév
  • gyors, fürge, villámsebes, friss, élénk, rapid, hamari (tájnyelvi), futó, villámgyors, sürge (régies), szapora, sietős
  • expressz

ráncigál

ige
  • rángat, cibál, húzkod, húzgál, huzigál, húzogat, tépáz, tépdes, cincál (tájnyelvi), gyámbál (tájnyelvi)
  • (bizalmas): zaklat, nyaggat, nyúz, rángat, ugráltat

színe-java

főnév
  • (valaminek): java, színe, legjava, eleje, krémje, elitje, dísze-virága, színe-virágja, színe-lángja (tájnyelvi)

tanügy

főnév
  • oktatásügy, iskolaügy

pecsétel

ige
  • bélyegez, stempliz (bizalmas)
  • (állatot) billogoz (szaknyelvi)

parázs II.

melléknév
  • heves, égő, szenvedélyes, izzó
  • élénk, éles (vita)
  • (étel): puha, omlós, porhanyós, purzsás (tájnyelvi)
  • (tájnyelvi): silány, sovány

megmozdul

ige
  • indul, lendül, mozgolódik, moccan
  • beindul, működni kezd

pipál

ige
  • pipázik, pöfékel
  • csibukozik
  • (bizalmas): cigarettázik, dohányzik
  • (bizalmas): (kémény, tűzhányó) füstöl

tartósít

ige
  • megőriz, megóv, konzervál, állandósít
  • preparál, kikészít, bebalzsamoz
  • eltesz, befőz
  • besóz
  • füstöl

tintafolt

főnév
  • paca (bizalmas), tintapaca (bizalmas), pacni (bizalmas), malac (bizalmas), disznó (bizalmas), tintapecsét

heveder

főnév
  • szíj, szalag, kötél, öv, tartószíj, gurtni (bizalmas)
  • (szaknyelvi): gerenda, párkány, pánt, híd, pallódeszka
  • tartólemez
  • (régies): szorító, kötő, póla (régies), hasszorító, haskötő
  • hajtószíj, gépszíj, futószalag

vízkereszt

főnév
  • háromkirályok, epifánia (régies)

üzleti

melléknév
  • kereskedői, kereskedelmi, kommerciális
  • bolti, vásárolt

szófejtés

főnév
  • etimológia (szaknyelvi), etimologizálás (idegen), szószármaztatás, szóelemzés

szépít

ige
  • szebbít, ékesít, díszít, cifráz, dekorál, felcicomáz
  • csinosít, kozmetikáz
  • eszményít, idealizál, mitigál (idegen), lakkoz (szleng)
  • szépítkezik, piperkődzik (tájnyelvi)

tájékozottság

főnév
  • jártasság, tapasztaltság, gyakorlottság, tudás, ismeret
  • műveltség, olvasottság

üldözés

főnév
  • követés, űzés, kergetés, vadászat, hajsza, hajszolás, hajhászás, hajtóvadászat, abajgatás, zaklatás, zavarás, perzekúció (idegen)
  • pogrom

szózat

főnév
  • beszéd, nyilatkozat, manifesztum, kiáltvány, proklamáció, zengzet (régies)
  • (régies): szó, beszéd, hang, hangzat

sokszög

főnév
  • poligon (szaknyelvi)

támaszt

ige
  • nekitámaszt, nekidűt
  • támaszkodik (valamihez)
  • megerősít, dúcol, rögzít, peckel, póckol (tájnyelvi), karóz
  • előidéz, létrehoz, ébreszt, kelt, okoz, gerjeszt, provokál, indukál (szaknyelvi)

üvegszilánk

főnév
  • üvegdarab, üvegcserép, üveg