színműíró szinonimái

főnév
 • színdarabíró, drámaíró

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

2

főnév
 • nőszemély, fehérnép, vászoncseléd, fehércseléd, hölgy, úrhölgy, dáma, asszonyember, hölgyemény (pejoratív), némber (pejoratív), csaj (szleng), nőci (bizalmas), tyúk (szleng), pipi (szleng), liba (szleng), bige (szleng), zsena (szleng), spiné (szleng), bula (szleng), nőstény (durva), tehén (durva), dóg (durva), bestia (durva), amazon

jóformán

határozószó
 • szinte, úgyszólván, tulajdonképpen, voltaképpen, szépszerével, valójában, gyakorlatilag, lényegében, jószerével
 • jobbára, nagyobbrészt, nagyrészt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a színműíró szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szén

főnév
 • karbon (idegen), antracit (idegen)
 • rajzszén

sérelem

főnév
 • bántalom, bántódás, atrocitás, ártalom, sértés, seb (választékos), sérv (régies), méltánytalanság
 • hátrány, kár, igazságtalanság, injúria (régies), jogtalanság, jogsérelem, gravámen (régies)

sakk-matt

főnév
 • matt, vereség, kudarc, megsemmisülés, sarokba szorítás, bukás

rágalmazó

melléknév
 • becsmérlő, gyalázkodó, gyalázó, ócsárló, bántó, rosszmájú, becsületsértő, befeketítő, pocskondiázó, hírnévrontó, szitkos (régies), emberszóló (régies), mardosó (régies), patvaros (régies), becsületrabló (régies), csetres (tájnyelvi), cserfes (tájnyelvi), viperanyelvű (választékos)

szétmegy

ige
 • széjjelmegy, elszéled, szétszéled, széjjelszéled, feloszlik, szétoszlik
 • elágazik, szétágazik, kettéágazik, szétválik, szétfut
 • (hír): elterjed, szétterjed, szétfut, széjjelfut
 • elszakad, elreped, elrongyolódik, szétesik, széjjelesik, szétbomlik, szétfoszlik, szétfeslik
 • szétmállik, ellapul, szétlapul, szétnyomódik, porig megy (tájnyelvi)
 • szétterjed, szétfolyik, szétfut, elömlik
 • (kapcsolat): felbomlik, megszakad, megbomlik, megromlik

tamariska

főnév
 • tamariszkusz

partner

főnév
 • társ, barát, pár, kedves, szerető, élettárs, vágytárs (régies)
 • üzlettárs, kolléga
 • szövetséges
 • táncpartner
 • (szaknyelvi): ellenfél, küzdőfél, küzdőtárs

pancser

melléknév, főnév
 • ügyetlen, kétbalkezes, amatőr, műkedvelő, dilettáns, kontár, fakezű, teszetosza (bizalmas), fuser (szleng)

megkésik

ige
 • elkésik, késlekedik, késedelmeskedik, várat magára
 • elmarad, lemarad, visszaesik, leszakad, megfeneklik

pernye

főnév
 • hamu, hamv (választékos), pernye, zsarát (régies)

tapogató

főnév
 • csáp, tapogatószerv (szaknyelvi), antenna (szaknyelvi), érzőcsáp, érzőszarv (régies), tapintyú (régies)

testalkat

főnév
 • termet, alkat, felépítés, alak, fizikum, konstitúció (szaknyelvi), testkötése (tájnyelvi), testépület (tájnyelvi)

helyes

melléknév
 • hibátlan, jó, igaz, szabatos, tökéletes, korrekt, pontos, kifogástalan
 • helyénvaló, helytálló, jogos, indokolt, megokolt, szabályszerű, szabályos
 • illő, megfelelő, szükséges, célszerű, célravezető, kívánatos, ajánlatos, időszerű, kellő
 • szép, bájos, csinos, kedves, rokonszenves, szemrevaló, hercig (bizalmas), helyre (tájnyelvi), takaros
 • úgy van, igen, rendben, stimmel, stimmt (bizalmas), oké (bizalmas), okszi (bizalmas), rendicsek (bizalmas)

visszatér

ige
 • megtér, visszaköltözik, visszajön, visszaér, visszaszállingózik, visszahúzódik
 • visszakanyarodik, visszafordul
 • visszapártol
 • újratárgyal
 • ismétlődik
 • feltámad

ülepedik1

ige
 • ülepszik, leszáll, lerakódik, szedimentálódik (szaknyelvi)
 • (talaj): süpped

színtartó

melléknév
 • színálló, napálló

szemétkosár

főnév
 • papírkosár, szemétgyűjtő

szűkkeblű

melléknév
 • kicsinyes, önző
 • fukar, fösvény, zsugori, kapzsi

utolér

ige
 • elér, beér, befog, behoz, felzárkózik, csatlakozik, megközelít
 • felnő (valakihez)

szoknyavadász

főnév
 • szoknyabolond, nőbolond, asszonybolond, kékszakáll, nőcsábász, szoknyapecér (bizalmas), kakas (tréfás), szeladon (régies), kurafi (régies), donjuan, kujon (bizalmas), casanova, kurvahajcsár (durva), kurvapecér (durva)

sínpár

főnév
 • sín, vasút, vágány, vágánypár

tájékoztató I.

melléknév
 • ismertető, felvilágosító, informatív, információs

ügyködik

ige
 • működik, ténykedik, fáradozik, dolgozik, tevékenykedik, sürög-forog, buzgólkodik funkcionál, fungál (bizalmas)