szűklátókörűség szinonimái

főnév
 • korlátoltság, szemellenzősség, kicsinyesség, provincializmus

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szagtalanít

ige
 • dezodorál
 • szellőztet

tetőz, tetőzik

ige
 • tetőfokára hág, tetőpontjára hág, csúcson van, kulminál
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szűklátókörűség szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szivárványhártya

főnév
 • írisz (szaknyelvi), szemszivárvány (régies)

strapás

melléknév
 • fáradságos, fárasztó, nehéz, hajszás, kimerítő, megterhelő, megerőltető, verejtékes, izzasztó, gyötrelmes, küzdelmes, embert próbáló, keserves

sofőr

főnév
 • vezető, autóvezető, gépkocsivezető, gépjárművezető, pilóta (bizalmas)

rendkívül

határozószó
 • különlegesen, szokatlanul, nagyon, szerfelett, fölöttébb, módfelett, roppant, felette, túl, túlzottan, túlságosan, végtelenül, hallatlanul, módtalan (tájnyelvi), igentelen (tájnyelvi), oktalan (tájnyelvi), marhára (bizalmas), rémesen (bizalmas), szörnyen

szőkeség

főnév
 • szöszi, szöszke

tejeskávé

főnév
 • kapucíner, cappuccino (idegen)

pisi

főnév
 • vizelet, kisdolog, pipi (bizalmas), húgy (durva), urina (szaknyelvi), brunya (durva), pisa (durva)

pénzügyőr

főnév
 • finánc (régies), vámos, vámtisztviselő

megtapsol

ige
 • ünnepel
 • visszatapsol, megújráz

pozíció

főnév
 • testhelyzet, pozitúra, testtartás
 • hadállás
 • állás, tisztség, munkakör, beosztás, hatókör, rang, tekintély, befolyás, hivatal
 • helyzet, státusz, állapot

tenger

főnév
 • víztömeg, óceán, világtenger, víz
 • (jelzőként): tengernyi, végtelenül sok, rengeteg, roppant nagy, halom, rakás, csomó, temérdek, megszámlálhatatlan, határtalan

tölt

ige
 • megtölt, teletölt, feltölt, telerak, telepakol, teletöm, telegyömöszöl
 • (folyadékot): kitölt, önt, zúdít, ereszt
 • (időt): eltölt, múlat (régies), fordít (valamire), szán (valamire)
 • veszteget, fecsérel

holtpont

főnév
 • nyugvópont
 • zsákutca, csőd, válság

zörög

ige
 • csörög, csörömpöl, kattog, zakatol
 • zizeg, suhog, susog
 • kopogtat, dörömböl, zörget, zörömböl (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): zsémbel, zsörtölődik, morgolódik, pöröl, veszekedik, veszekszik
 • motoszkál, motoz, babrál

varázs

főnév
 • varázserő, vonzóerő, vonzerő, vonzás, báj, bűbáj, csáberő, csáb, elragadtatás, grácia (választékos), bűverő, karizma (választékos)
 • varázslás, varázslat, bűvölet, igézet, megigézés
 • csábítás

szükségtelen

melléknév
 • fölösleges, nélkülözhető, mellőzhető, elhagyható, indokolatlan, lényegtelen
 • haszontalan, hiábavaló

szintaxis

főnév
 • (szaknyelvi): mondattan

tarisznya

főnév
 • általvető (tájnyelvi), iszák (régies), szeredás (tájnyelvi), nyakbavető (tájnyelvi), szütyő (tájnyelvi), táska
 • tarsoly

vallás

főnév
 • hit, religio (régies), meggyőződés, hitvallás, krédó (választékos), konfesszió (idegen)
 • felekezet, vallásfelekezet, hitfelekezet (régies)
 • vallási közösség
 • vallástan
 • (régies): vallomás, tanúságtétel, kinyilatkozás, kijelentés

takarítás

főnév
 • rendrakás, rendbetétel, tisztogatás, dzsuvázás (szleng), ganyézás (szleng), szutykolás (szleng)

sürgős

melléknév
 • égető, sürgető, szorongató, szorító, halaszthatatlan, sürgetős (tájnyelvi), szoros (tájnyelvi), szorgos (tájnyelvi), elodázhatatlan, múlhatatlan, késedelem nélküli, haladék nélküli, sietős, azonnali, imminens (szaknyelvi), soron kívüli
 • dringend (bizalmas), expressz

távbeszélőnévsor

főnév
 • telefonkönyv, távbeszélő-névjegyzék (szaknyelvi)

vándor I.

melléknév
 • vándorló, költöző, nomád, kóbor, kószáló, barangoló, messziről jött, utazó, világjáró, kalandor
 • otthontalan, hajléktalan
 • nyughatatlan, bohém