méricskél szinonimái

ige
 • méreget, latolgat, méricsél (tájnyelvi), mértékel

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fizetéses

melléknév
 • fizetett, díjazott

ellátogat

ige
 • (valakihez): elmegy, eljön, felkeres, elnéz, vizitel (választékos), tiszteletét teszi (valahol), elzarándokol, benéz, beugrik, felugrik, elkuttyanik (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a méricskél szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megtörténik

ige
 • végbemegy, lejátszódik, lezajlik, bekövetkezik
 • megesik, előfordul, előadódik, felmerül, esetkezik (tájnyelvi), jelentkezik, mutatkozik, megjelenik

marha II.

melléknév
 • buta, ostoba, idióta, hülye
 • nagy, hatalmas, jókora, óriási, roppant, böhöm (bizalmas), bazi nagy (szleng)
 • (hsz-ként): nagyon, marhára (szleng), állatian (szleng), állatira (szleng), piszkosul (szleng)

machináció

főnév
 • mesterkedés, ármány (régies), fondorlat, cselszövés, csel, intrika, praktika, sikanéria (régies), cselvetés, áskálódás, tőrvetés (régies), aknamunka, mószerolás (szleng)
 • üzelem (választékos)

lámpaüveg

főnév
 • cilinder, lámpacilinder

mélyhűtés

főnév
 • fagyasztás, behűtés, gyorsfagyasztás

muzsikál

ige
 • zenél, játszik (valamin), hangászik (tájnyelvi), zöngicsél (régies), brúgál (tájnyelvi), bazsevál (tájnyelvi), virginál (régies)
 • (tréfás): sír, sírdogál, pityereg

konfliktus

főnév
 • ellentét, nézetkülönbség, nézeteltérés, feszültség, összeugrás (bizalmas)
 • összeütközés, összecsapás, összetűzés, harc, küzdelem, ütközet, konfrontáció (idegen)
 • vita, perpatvar, összeszólalkozás, viszály, pörlekedés

kizárólag

határozószó
 • kizárólagosan, csupán, csak, csakis, csupáncsak, pusztán, tisztán, egyedül, exkluzíve (választékos)

hídverő II.

főnév
 • hidász, utász, hídvető

költemény

főnév
 • vers, versezet, versike, poéma (régies), zengzet (régies), zönge (régies), versemény (régies), klapancia (régies), mese (régies), verselmény (pejoratív), zöngemény (pejoratív)
 • hazugság, valótlanság, kitalálás, mesebeszéd, szóbeszéd (választékos), mendemonda (régies), koholmány, alaptalan hír

nagykanál

főnév
 • leveseskanál, merőkanál
 • evőkanál

nyirbál

ige
 • vagdos, szabdal, szeldes (régies), metél, metsz (régies), nyiszál (tájnyelvi), nyirkál
 • csonkít, csorbít

csülök

főnév
 • csülökhús
 • (szleng): láb, tappancs (bizalmas), küllő (szleng), futómű (szleng), alváz (szleng), mankó (szleng), virgács (szleng), léc (szleng), pipa, sonka, szipka (szleng), tipegő (szleng), pata (durva)

rákényszerít

ige
 • ráerőltet, ráerőszakol, rávesz, rábír, rászorít, presszionál (idegen), késztet, rárekeszt (régies), ráhajt (régies), rávisz, rámuszájít (tájnyelvi), ráoktrojál (idegen)
 • rátukmál, rásóz (bizalmas), rálőcsöl (tájnyelvi)

papi3

főnév
 • (bizalmas): étel, pép, pempő, kaja (bizalmas)

merőben

határozószó
 • egészen, teljesen, csupán, csakis, pusztán, teljességgel

megtelefonál

ige
 • megtelefonoz (régies), odacsenget, megüzen

móres

főnév
 • (tájnyelvi): tisztesség, becsület, erkölcs, illendőség, rend, fegyelem

páfrány

főnév
 • ördögborda (tájnyelvi)

mielőbb

határozószó
 • mihamarabb, minél hamarabb, késedelem nélkül, hamar, nemsokára, csakhamar, gyorsan

maszatol

ige
 • összeken, összemázol, összekoszol, bemocskol, bepiszkít, beszennyez
 • elken, szétdörzsöl
 • babrál, pepecsel, pacsmagol, pingál

mulasztás

főnév
 • hanyagság, gondatlanság, hiba, vétek, vétség, nemtörődömség
 • hiányzás, távollét, távolmaradás, abszencia (régies)

páni

melléknév
 • (félelem): pokoli, ördögi, szörnyű, rettenetes, iszonyú