tereget szinonimái

ige
 • szétrakosgat, kiterít, szétszór, széthint

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mindenféle

melléknév
 • vegyes, mindenfajta, mindennemű, heterogén, miegymás
 • sokféle, különféle, különnemű

szeretett

melléknév
 • kedves, drága, édes, drágalátos, aranyos, szerelmes, szerelmetes (régies), szeretetre méltó
 • tisztelt, nagyra becsült
 • népszerű, közkedvelt, keresett, divatos, felkapott (bizalmas), kapós (bizalmas), híres, frekventált, kitüntetett, menő (szleng)
 • kedvenc, kegyelt (régies), kedvelt, favorit
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tereget szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tata

főnév
 • (bizalmas): papa, nagyapa, nagypapa, nagyapó
 • édesapa, apu
 • (szleng): öregember, vénember

szerencsejáték

főnév
 • hazárdjáték, lottó, lutri (régies), tombola, sorsjáték, fogadás

szellet

főnév
 • szellő, fuvallat
 • lehelet, lélegzet, pára, szusz
 • (régies): szellem, lélek
 • sugallat, ihlet
 • szellentés

siheder

főnév
 • serdülő, kamasz, suhanc, legény, srác, süvölvény, surbankó (tájnyelvi), suttyó (tájnyelvi), suttogó (régies), ifjonc, tacskó (bizalmas), tejfölösszájú (pejoratív), taknyos (bizalmas)

teletöm

ige
 • telerak, megtölt, megtöm, telezsúfol, belezsúfol, beleprésel, belegyömöszöl, megpakol, feltankol, vattáz (bizalmas)
 • jóllakat, agyonetet, belaktat, kipárnáz (szleng)

törődött

melléknév
 • törött, ütődött, összenyomódott, sérült
 • megviselt, fáradt, megtört, kimerült, alélt, elgyöngült, gyengélkedő, elfáradt, elernyedt
 • idős

rávesz

ige
 • felvesz, magára vesz, magára ölt
 • rábír, megnyer, rábeszél, rászed, megfőz (bizalmas), megdolgoz (bizalmas), megpuhít (bizalmas), megdumál (bizalmas), levesz a lábáról, rákényszerít, belevisz, ráösztökél

ragyás

melléknév
 • himlőhelyes, himlőheges, ragyás képű, ragyavert, ragyaverte, rücskös, lyukacsos, ripacsos (tájnyelvi), göcsörtös (régies), rapák (régies), sebhedt (régies), keléses (régies), bibircses (tájnyelvi) Sz: borsot törtek az arcán; keresztülment a csürhe a képén
 • (növény): üszkös, rozsdás, korhadó, beteg

mosolyog

ige
 • somolyog, bazsalyog (tájnyelvi), vigyorog, derül, mosolyít (tájnyelvi), macsalít (tájnyelvi), imolyog (tájnyelvi), pisolyog (tájnyelvi)
 • nevet Sz: fülig ér a szája; nyílik az orra alja (tájnyelvi); mosolyog, mint árpacipó a lapáton; mosolyog, mint pék macskája a forró kiflire

rés

főnév
 • hasadás, hasadék, hasíték, szakadás, repedés, fissura (idegen), hézag, nyílás, lék, rianás, törés, csorba, apertúra (szaknyelvi), üreg, lyuk
 • lazulás, gyenge pont, támadási felület
 • kibúvó, kiút
 • (szleng): vagina (szaknyelvi), hüvely

trillázik

ige
 • énekel, dalol, fütyül, fütyörész, csicsereg, csivitel, csacsog, hangicsál (régies), dúdol

üdv

főnév
 • üdvösség, hozsanna
 • java (valakinek), jólét, boldogság
 • üdvözlet, köszöntés

irigyel

ige
 • rossz szemmel néz, sajnál (valakitől valamit), szúrja a szemét (valakinek valami), irigykedik, elkíván (tájnyelvi), ácsánkodik (tájnyelvi)

visszamenőleg

határozószó
 • pótlólag, visszahatólag, utólag

terepszemle

főnév
 • felderítés, terepbejárás (szaknyelvi)

társulat

főnév
 • társaság, egyesület, testület, egylet, klub, szervezet, kör, céh
 • közösség, csapat, csoport, banda, brancs (bizalmas), kompánia, bagázs (bizalmas)
 • színtársulat, színjátszó csoport, együttes

tombol

ige
 • őrjöng, toporzékol, rúgkapál, tör-zúz, háborog, viharzik, tajtékzik, dúl-fúl
 • mulatozik, tivornyázik
 • (természeti jelenség): dühöng, pusztít, dúl
 • tetőfokára hág

virágzás

főnév
 • nyílás, virágnyílás, virulás, virágfakadás
 • aranykor, fénykor, virágkor, kivirágzás, kiteljesedés, prosperitás (szaknyelvi), konjunktúra (szaknyelvi)
 • csúcspont
 • ifjúság, fiatalság
 • (tájnyelvi): menstruáció, menses

testhelyzet

főnév
 • testtartás, pozitúra, póz, testállás
 • elhelyezkedés

széthúz

ige
 • szétválaszt, szétvon (választékos), széjjelhúz, szétnyit, széjjelnyit
 • (közösség): pártoskodik, viszálykodik

tökéletesítés

főnév
 • fejlesztés, jobbítás, javítás, kiművelés

visszahőköl

ige
 • megtorpan, megdöbben, elszörnyed, visszaborzad, visszaretten, visszahökken, hátralép, elhőköl (tájnyelvi)
 • visszariad, visszakozik, visszatántorodik, meghátrál