puszta I. szinonimái

melléknév
 • kopár, kietlen, sivár
 • elhagyatott, elhagyott, megműveletlen, kihalt, néptelen, lakatlan, elfoglalatlan, elnéptelenedett
 • üres
 • színtiszta, hamisítatlan, kendőzetlen, leplezetlen
 • csupasz, meztelen

puszta II. szinonimái

főnév
 • róna, füves vidék, pusztaság, mező, préri, pampa
 • parlag
 • major

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kupak

főnév
 • fedél, sapka, bura, zárósapka, kapszli (régies), fedő (tájnyelvi)

műhely

főnév
 • üzem, üzemegység, szerelőcsarnok, szerviz, gyár (régies), officina (régies), csereria (tájnyelvi)
 • műterem, atelier (idegen)
 • alkotóközösség, stúdió
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a puszta szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ponyva

főnév
 • sátorlap, sátor, kanavász
 • iromány, fércmű, ponyvaregény
 • ponyvairodalom

összead

ige
 • összeszámol, hozzászámít, hozzáad, összegez, összesít, summáz
 • egyesít
 • összeesket, megesket, esket, házasít
 • összedob, összegyűjt, kontribuál (régies)

öles

melléknév
 • ölnyi
 • hatalmas, nagy
 • vállas, erős, magas

népvándorlás

főnév
 • vándorlás, elvándorlás, nomadizálás (idegen)

profi

főnév, melléknév
 • hivatásos, szakmabeli, professzionista
 • szakszerű, szakképzett, professzionális, gyakorlott, tapasztalt, mesteri, jártas (valamiben)
 • kitűnő, nagyszerű, kimagasló, menő (szleng), nagymenő (szleng), császár (szleng), bajnok (szleng)

részint

határozószó
 • részben, egyrészt, részlegesen
 • valamennyire, némiképpen, kissé

mesterkedés

főnév
 • ügyeskedés, fondorlat, furfang, ármánykodás, fortély, koholmány, cselfogás, csel, machináció (bizalmas), praktika, manipuláció, rafinéria (választékos), taktika, manőver, csinálvány (tájnyelvi), finesz (szleng), svindli (bizalmas), trükk, cselszövés, hókuszpókusz, miskulancia

mélyedés

főnév
 • süllyedés, merülés, ereszkedés
 • fúrás, vájás, ásás
 • árok, gödör, barázda, vájat, kátyú, lyuk, teknő, meder, üreg, horony, rovátka, akna, töbör (választékos), suvadás, nút (szaknyelvi)

korhad

ige
 • bomlik, porlad, rothad, oszlik, mállik, redvesedik, odvasodik, szuvasodik, pudvásodik, töredezik

modern

melléknév
 • korszerű, mai, mostani, újszerű, divatos, menő (szleng), újmódi (régies)
 • korunkbeli, haladó

ritmus

főnév
 • hullámzás, lüktetés, ütem, ütemesség, lejtés, numerus (régies), taktus
 • időmérték, versmérték, tempó

sikk

főnév
 • elegancia, báj, kecs, kellem, tetszetősség
 • ízlés
 • szokás, divat, módi (régies)

felpattogzik, fölpat

ige
 • fölrepedezik, feltöredezik, fölcserepesedik (régies), felhólyagzik

temperamentum

főnév
 • vérmérséklet, természet, alaptermészet, véralkat, idegalkat, alkat, adottság, beállítottság
 • elevenség, szenvedély, élénkség, hév, hevület, lendület

szétszór

ige
 • széjjelszór, szerteszór, elhint, széthint, elpotyogtat, eldobál, szétdobál, széjjeldobál, elhány, széthány, széjjelhány, szétgór (tájnyelvi)
 • (pénzt): elszór, elherdál, elprédál, elver, elpazarol, elveszteget, elfecsérel, eltékozol
 • szétver, szétkerget, széjjelkerget, szétugraszt, széjjelugraszt, feloszlat

püffed

ige
 • dagad, duzzad, puffad

polc

főnév
 • stelázsi (bizalmas), állvány, tartó, pócik (tájnyelvi), fach (bizalmas), téka
 • állás, méltóság, tisztség, rang

regiment

főnév
 • hadsereg, sereg
 • ezred
 • sokaság, tömeg, sokadalom, raj, csapat

szeretetre méltó

melléknév
 • megnyerő, rokonszenves, szimpatikus, kedves, aranyos, szívélyes

ragyogás

főnév
 • csillogás, tündöklés, szikrázás, sugárzás, verőfény, fényűzés, sziporkázás, fényelgés (régies), glanc (bizalmas), ragyogvány (régies)
 • fény, pompa, hivalkodás, nagyság, dicsőség
 • napsütés, fényesség, káprázat

összejár

ige
 • összejön, találkozik, meglátogat
 • barátkozik
 • bejár, végigjár
 • (bizalmas): összetapos, letapos, tönkretesz
 • összepiszkol, összesároz

rendház

főnév
 • kolostor, monostor, klastrom (régies), zárda, szerzetház, apátság

szétmorzsol

ige
 • összemorzsol, szétzúz, összezúz, porrá zúz, porrá őröl
 • (könnyet): eldörzsöl, szétdörzsöl
 • tönkrever, szétver, széjjelver, megsemmisít, elpusztít, felőröl