rendetlen szinonimái

melléknév
 • rendezetlen, kusza, zilált, zavaros, anarchikus, összevissza, kaotikus, olvashatatlan, kacaboca (írás) (tájnyelvi), simítatlan (régies)
 • ápolatlan, slampos, trehány, fésületlen, gondozatlan, elhanyagolt, lompos, kócos, borzas, slendrián, deranzsált (idegen), pongyola, loncsos (tájnyelvi), pacuha (tájnyelvi), keszekósza (tájnyelvi) Sz: mint a szösz fonatlan; olyan, mintha a kutya szájából húzták volna ki; olyan, mint a madzag; olyan, mint a törek; olyan, mint a disznóól; olyan, mint a villára szedett; olyan, mint aki a tűz alól szaladt; szanaszéjjel a szénája; széjjel van, mint az özvegyasszony szénája; úgy áll rajta a ruha, mintha vasvillával hányták volna rá
 • fegyelmezetlen, gondatlan, pontatlan, hanyag, hányaveti, szétszórt
 • csintalan, pajkos, rendetlenkedő, rossz
 • rendszertelen, egyenetlen, szabálytalan

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tömzsi

melléknév
 • zömök, köpcös, tömpe, vaskos, dundi, sűrű (tájnyelvi), zsufa (tájnyelvi), bucók (tájnyelvi), dömsi (tájnyelvi)

tartalomjegyzék

főnév
 • tartalommutató, tartalom
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rendetlen szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ráismer

ige
 • felismer, megismer, rekognoszkál (idegen), azonosít

pardon I.

módosítószó
 • bocsánat, elnézést kérek, bocsásson meg, bocsánatot kérek, bocs (bizalmas), bocsi (bizalmas)

özönvíz

főnév
 • vízözön, dilúvium (régies)
 • árvíz, ár, vízár, özön, zuhatag, felhőszakadás

odajár

ige
 • látogat
 • udvarol

reccsen

ige
 • roppan, pattan, recseg, ropog, csattan, csetten

sárgaság

főnév
 • májgyulladás, icterus (szaknyelvi), epekórság (régies)

munkakedv

főnév
 • tennivágyás, tettrekészség, buzgóság, ügybuzgalom, munkaláz, hév(tréfás)

momentum

főnév
 • pillanat, szempillantás, perc
 • mozzanat, részlet
 • tényező, elem, körülmény
 • (régies): indíték, indítóok, ok

közlegelő

főnév
 • legelő, szabadjárás (régies)

nagyváros

főnév
 • világváros, főváros, metropolisz, megapolisz (idegen)

semmi I.

névmás
 • semennyi, egy se, egy sem
 • a legkevesebb se, a legkevesebb sem
 • nagyon kevés
 • (jelzőként): jelentéktelen, értéktelen, hitvány

szabadul

ige
 • kijön (börtönből), kiszabadul (fogságból), menekül, menekedik (régies)
 • (tájnyelvi): leszerel (katona), obsitot kap
 • (régies): (inas) felszabadul

fitogtat

ige
 • büszkélkedik, dicsekszik, kérkedik, hivalkodik, henceg, hetykélkedik, parádézik, felvág, tüntet (valamivel), tetszeskedik (régies), mutogat, csillogtat (választékos), fitogat (tájnyelvi), fitít (tájnyelvi)

topolya

főnév
 • (tájnyelvi): nyárfa, nyár, jegenyefa, jegenye

szuszog

ige
 • lélegzik, liheg, piheg, fújtat, lehel, zihál Sz: harangoz az orrával
 • piszmog, pepecsel, babrál, szöszmötöl
 • (valakire): neheztel, haragszik, fúj

rendezvény

főnév
 • összejövetel
 • vigalom, mulatság
 • előadás

ragad

ige
 • tapad, rátapad, hozzáragad, enyved (régies), beleakad, megakad
 • csügg, csimpaszkodik, ráakaszkodik, kötül (tájnyelvi), zargat (bizalmas), zaklat, tolakodik, tolakszik, erőszakoskodik, üldöz (bizalmas), nem tágít
 • rajtamarad, ráragad, egybeolvad, egyesül, hozzáfűződik, velejár, összeforr, összekapcsolódik
 • fertőz, megfertőz, inficiál (szaknyelvi), terjed, átterjed, ragályoz (régies)
 • (magával ragad): hat, elragad, megragad, hatalmába kerít, lenyűgöz, lebilincsel, gyönyörködtet, elbűvöl, elbájol (régies), megigéz
 • (magához ragad): rabol, elvesz, megszerez, megkaparint, zsákmányol, fosztogat, prédál (régies), koszmorít (tájnyelvi)

rosszindulatú

melléknév
 • alattomos, komisz, perfid (idegen), rosszlelkű, gonosz, álnok, elvetemült, romlott, rosszhiszemű, rosszmájú, kárörvendő, kaján, maliciózus, rosszakaratú, ellenséges, kegyetlen, gyilkos, kíméletlen, csípős, szívtelen, acsarkodó, feketemájú (tájnyelvi), dusmán (tájnyelvi)
 • káros, ártalmas, halálos, gyógyíthatatlan, malignus (szaknyelvi)

szőlő

főnév
 • szőlőtőke, tőke, szőlőtő, borág (régies)
 • szőlőfürt, szőlőgerezd (tájnyelvi), szőlőfej (tájnyelvi)
 • szőlőszem, szőlőbogyó
 • szőlőskert, szőlőhegy

részvét

főnév
 • együttérzés, megértés, vigasztalás, szánalom, szánakozás, sajnálat, könyörület
 • részvétnyilvánítás, kondoleálás
 • (régies): részvétel
 • (régies): érdeklődés, figyelem

passzió

főnév
 • időtöltés, kedvtelés, élvezet, szenvedély, szeszély, hóbort, hobbi, szórakozás(bizalmas)(pejoratív)

ruhanemű

főnév
 • ruházat, öltözet, öltözék, cula (tájnyelvi), ruhaféle
 • fehérnemű
 • kendő, rongy
 • asztalnemű

szúnyogháló

főnév
 • légyháló