őr szinonimái

főnév
 • őrálló (régies), őrszem, ajtónálló, strázsa, garde (idegen), darabont (régies), vigyázó (régies), felvigyázó, felügyelő, csősz, bakter, cerberus (bizalmas), silbak (bizalmas), éjjeliőr, várta (régies)
 • parkőr
 • gardedám (régies)
 • testőr, védelmező, őrző, védő, támasz, oltalmazó, gorilla (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

létesül

ige
 • létrejön, keletkezik, megvalósul, megteremtődik, megszületik, valóra válik, nyélbe ütődik, megalakul, alakul, szerveződik, organizálódik (idegen)

szétdarabol

ige
 • feldarabol, szétvág, felmetél, felaprít, felapróz, felhasogat
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a őr szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

operál

ige
 • műt
 • beavatkozik
 • tevékenykedik, ténykedik, működik, dolgozik, munkálkodik
 • variál (bizalmas), ügyeskedik

műstoppolás

főnév
 • műbeszövés (szaknyelvi), műtömés (szaknyelvi)

mosnivaló

főnév
 • szennyes, cula (tájnyelvi)

megsajnál

ige
 • megszán, megkönyörül, részvétet érez, együtt érez, megesik a szíve (valakin)

őgyeleg

ige
 • lépdegél, jár-kel, ődöng, csavarog, kóvályog, csatangol, csámborog, tekereg, kujtorog, kódorog, lődörög, sétálgat, flangál, ténfereg, lézeng, kóborol, kószál, lófrál, bolyong, kavillál (tájnyelvi), tészeleg (tájnyelvi), császkál, andalog, cselleng

parciális

melléknév
 • részleges, részbeni
 • egyoldalú, elfogult, részrehajló

mállik

ige
 • porlad, omlik, omladozik
 • foszlik, bomlik
 • korhad, rothad, hámlik, meszled (tájnyelvi), rehül (tájnyelvi)

lucskos

melléknév
 • nedves, vizes, sárvizes (tájnyelvi), sáros, csatakos, latyakos, pocsos (tájnyelvi), pocskos (tájnyelvi), csajkos (tájnyelvi), lacsakos (tájnyelvi)
 • (idő): esős, locspocs, taknyos (tájnyelvi), latyakos, pocsolyás, nyálkás

kenetteljes

melléknév
 • kenetes, szenteskedő, ájtatos, papos

megalakít

ige
 • létrehív, létrehoz, megalapít, megszervez, konstituál (idegen), fundál (régies), felállít, megindít, megteremt

pátosz

főnév
 • hév, szenvedély, lelkesedés, lendület
 • ünnepélyesség, emelkedettség, méltóság, fenség, koturnus (idegen)
 • szónokiasság, retorika, dagály, dagályosság, fellengzősség

pöcs

főnév
 • (szleng): hímvessző, pénisz (szaknyelvi), fütyülő (bizalmas), fütyi (bizalmas), fütykös, kukac, kuki (bizalmas), szerszám (szleng), farok (bizalmas), fasz (durva), bögyörő (tájnyelvi)

eltemetkezik

ige
 • elvonul, visszavonul, eltemeti magát
 • beletemetkezik (valamibe), belemélyed, belemerül, beleássa magát

szélvihar

főnév
 • vihar, fúvalmány (régies), fúvallós (régies)
 • szélvész, orkán, fergeteg
 • hurrikán, tornádó

sajtótájékoztató

főnév
 • sajtófogadás, sajtóértekezlet, sajtóbemutató, sajtókonferencia

öreg II.

főnév
 • öregember, öreg, apó, öregapó, öreglegény, öregúr, aggastyán, vénember, vénség, salabakter (bizalmas), tata (bizalmas), fater (bizalmas), trotli (bizalmas), trotty (bizalmas), kriptaszökevény (szleng)
 • főnök, vezető, góré (bizalmas)

olvas

ige
 • betűz, silabizál, csetil (tájnyelvi)
 • búj, tanulmányoz, belemélyed
 • (tájnyelvi): számlál, számol, megolvas (tájnyelvi)

pacifista

melléknév, főnév
 • békeszerető, békebarát, békepárti, háborúellenes

rögvest

határozószó
 • rögtön, most, nyomban, haladéktalanul, azon nyomban, azonnal, tüstént, mindjárt, íziben (tájnyelvi), ízibe (tájnyelvi), gyorsan, menten, egyszerre, egyszeriben, üstöllést (tájnyelvi), csakhamar, azonhamar (régies), azonhelyt (régies), azon hevenyében (régies)

összecsavar

ige
 • felgöngyölít, összegöngyöl, összeteker
 • összesodor, összefon, egybefon

nagyjában, nagyjából

határozószó
 • futólag, futtában, nagy vonalakban, körülbelül, nagy általánosságban, lényegében, felületesen, átabotában (tájnyelvi), tessék-lássék, úgy-ahogy, felibe-harmadába, fél kézzel, arányzomra (tájnyelvi), tulajdonképpen, voltaképpen, hozzávetőleg, majdnem, körvonalaiban, félig, félig-meddig, felszínesen, hevenyészve, hamarjában, elnagyoltan, többé-kevésbé

pántlika

főnév
 • szalag, szalagcsokor, masni (bizalmas), galand (régies), laplika (régies)

sáfrány

főnév
 • fűszersáfrány, krókusz (szaknyelvi)