ráma szinonimái

főnév
 • keret, képkeret, képráma, foglalat
 • (régies): sámfa

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mindinkább

határozószó
 • mindjobban, egyre, mind, hovatovább, mindegyre, mindig

szemorvos

főnév
 • szemész, szemspecialista, okulista (régies), ophthalmologus (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ráma szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

progresszív

melléknév
 • haladó, élenjáró
 • emelkedő, növekvő
 • fokozatos
 • (szaknyelvi): előreható (hasonulás)

összeverődik

ige
 • összegyűlik, gyülekezik, összecsődül, sereglik, összetódul, összejön, összeszalad, csoportosul

őskori

melléknév
 • hajdani, paleolit (idegen), kőkori
 • ősrégi, régi, avítt, régimódi, ódon, divatjamúlt

nyavalyás

melléknév
 • beteges, kórságos (régies), nyeszlett, nyamvadt, nyomorult (régies)
 • (régies): epilepsziás, nyavalyatörős
 • haszontalan, vacak, istenverte (pejoratív), átkozott, alávaló, utálatos, nyomorult, hitvány, megveszekedett

rádöbben

ige
 • ráeszmél, rájön, fölismer, ráébred, észrevesz, meglát, tudatára ébred

roma

főnév, melléknév
 • cigány, sötétbőrű, kreol bőrű, more (bizalmas), dalle (tájnyelvi, bizalmas), gádzsó (szleng), dádé (szleng), nemzetiségi (bizalmas), kisebbségi (bizalmas)

mintsem

kötőszó
 • hogysem, semhogy

messzely

főnév
 • icce

könyvvizsgálat

főnév
 • könyvellenőrzés

múlt I.

melléknév
 • régi, régmúlt, egykori, hajdani, ódon, ó (választékos), ősi

rövidít

ige
 • kurtít, tömörít, kisebbít, kevesbít, elvon, elvesz, visszanyer, megnyirbál, csökkent, rövidre fog, meghúz
 • összevon, levág, nyír

sörét

főnév
 • lőszer, lövedék, golyó, gobecs (régies), ólomtarhonya (szleng), ólomgaluska (szleng)

felvarr, fölvarr

ige
 • rávarr, ráölt, ráerősít
 • felszeg, felaljaz, felhajt

tessék-lássék II.

melléknév
 • hanyag, hányaveti, figyelmetlen, gondatlan, nemtörődöm, trehány, felületes

szobaborostyán

főnév
 • fokföldi borostyán, nyáriborostyán, nyárirepkény

ráncigál

ige
 • rángat, cibál, húzkod, húzgál, huzigál, húzogat, tépáz, tépdes, cincál (tájnyelvi), gyámbál (tájnyelvi)
 • (bizalmas): zaklat, nyaggat, nyúz, rángat, ugráltat

prímás1

főnév
 • érsek, hercegprímás (régies)

részesedés

főnév
 • osztalék, rész, hányad, nyereségrészesedés, dividenda (idegen), osztályrész, járandóság, jutalék, juss, százalék, szakmány (tájnyelvi), sáp

színiakadémia

főnév
 • színiiskola, színművészeti (bizalmas)

rebeg

ige
 • suttog, susog, hebeg
 • (tájnyelvi): remeg, reszket
 • (régies): dadog, akadozik, hebeg, habog, makog

paktum

főnév
 • szerződés, egyezség, egyezmény, szövetség, megegyezés, megállapodás, kiegyezés, alku, konszenzus (idegen), konkordátum (idegen)

ríkat

ige
 • megindít, elérzékenyít, megrendít, megríkat, könnyekre fakaszt, megnyíkat (tájnyelvi), megvirgat (tájnyelvi)
 • megszólaltat, (hegedűt) nyekerget

szívesség

főnév
 • szívélyesség, nyájasság, kedvesség, jószívűség, szívjóság (választékos), kordialitás (régies)
 • jóindulat, jóakarat, szolgálatkészség, segítőkészség, udvariasság, előzékenység, figyelmesség, kedveskedés, galantéria (régies)
 • jótett, jótétemény, segítség, szolgálat, szívestétel (tájnyelvi)