óriási szinonimái

melléknév
 • nagy, hatalmas, óriás, nagyméretű, határtalan, monstre, mérhetetlen, gigantikus, kolosszális (bizalmas), emberfölötti, irdatlan, roppant, behemót, monumentális, eget verő, eget érő, gigászi, horribilis, tetemes, rengeteg, tömérdek, kapitális, bődületes
 • jókora, jelentős, döntő
 • remek, nagyszerű, szuper, pompás, bámulatos, fantasztikus, leírhatatlan, kimondhatatlan, rendkívüli, mesés, szenzációs (bizalmas), elképesztő, fenomenális, szédületes, isteni (bizalmas), klassz (szleng), haláli (szleng), baromi (szleng), oltári (szleng), marha (szleng), disznó (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

magamutogatás

főnév
 • kérkedés, dicsekvés, hetvenkedés
 • tetszelgés, páváskodás, exhibicionizmus

permanens

melléknév
 • állandó, tartós, maradandó, folyamatos, folytonos, szakadatlan, szüntelen, örökös, örök, elmúlhatatlan
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a óriási szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nyűtt

melléknév
 • viseltes, kopott, használt, elhasznált, viharvert

mondattan

főnév
 • szintaxis (szaknyelvi)

mielőtt

határozószó
 • azelőtt

megkárosít

ige
 • megrövidít, becsap, kifoszt, rászed, tönkretesz, megcsal, meglop, kinulláz (bizalmas), megránt (régies), megkisebbít (tájnyelvi), árt (valakinek), kárára van, kizsebel(vki számára)

oldalas

főnév
 • sertésborda, sertésoldalas

összeütközik

ige
 • karambolozik, koccan, összemegy (bizalmas), egymásnak megy, egymásba szalad, összeszalad, összefut, összecsattan
 • szembekerül (valakivel), szembetalálkozik
 • szembenéz
 • megütközik

lobogtat

ige
 • lenget, lebegtet, lebbeget (tájnyelvi), löbögtet (tájnyelvi), luhajgat (tájnyelvi)
 • (régies): forgat, ráz, szédelget

leszid

ige
 • összeszid, megfedd, megszid, megdorgál, megpirongat, leteremt (bizalmas), kioszt (bizalmas), legorombít (bizalmas), leszúr (bizalmas), letol (bizalmas), lekap (bizalmas), lebaltáz (szleng), lebarnít (bizalmas), ledorongol (bizalmas), letaglóz (valakit) (bizalmas), lebasz (durva) Sz: lekap vkit a lábáról; megmossa a fejét; lekapja a tíz körméről; felolvasták neki a leckét

kapzsi

melléknév
 • mohó, telhetetlen, pénzsóvár, pénzéhes, pénzvágyó, pénzkóros, harácsoló, nyerészkedő, nyereséghajhászó, haszonleső, koncleső, prédaleső
 • zsugori, fösvény, szőrösszívű, cinok (tájnyelvi), kaparkodó (tájnyelvi), harizs (tájnyelvi), bodzsa (tájnyelvi), húzmány (tájnyelvi), zsebrák (régies) Sz: a bika alatt is borjút keres; a tehénből is kihúzná a borjút; a bakot is megfejné; a rákban is faggyút keres; a szúnyogban is hájat keres; a kútágast is megfejné két garasért; a holtakon is adót szedne; az ökör alatt is borjút keres; azt is irigyli, hogy a nap az égen van; egy pénzért Bécsbe hajtaná a tetűt; egy pénzből, ha lehetne, kettőt csinálna; eladná Krisztus koporsóját is; eladná Istenét is; énes ember; igen facsarja a paréjt; inkább a sárba vetem, mint neked adom; jó ágyat vetett magának; kakas alatt tojást keres; kikérné a cigányból is a gyereket; kimarkolja a dohányt más zacskójából, s magáéba teszi; lehúzná a tetűnek is a bőrét, ha valaki megvenné; másnak javán aggódik; még a követ is megnyúzná, ha bőre volna; még a disznóalmot is el akarja adni; még a napot se eresztené másra, ha lehetne; megfejné az ágast is, ha tejet adna; pénzért az ördögnek is aláírná magát; tíz fillérért gyalog kísérné Pestre a békát

makacs

melléknév
 • konok, csökönyös, makrancos, dacos, akaratos, akarnok, vasakaratú, nyakas, önfejű, fafejű, vasfejű, kőfejű, betonfejű (szleng), bükkfejes (tájnyelvi), keményfejű, keménynyakú, vastagnyakú, kutyahitű (tájnyelvi), fúrtagyú (régies), fúrtfejű (régies), megingathatatlan, tántoríthatatlan, hajthatatlan, hajlíthatatlan, rendíthetetlen, hajlatlan (régies), bakafántos (tájnyelvi), megátalkodott, megrögzött, javíthatatlan, kérlelhetetlen, ellenálló, csökött Sz: a nemakarom bántja; acél a feje, vasalt a nyaka; akár a lóval imádkozzál, akár evvel beszélj; az Istennek sem hajtja meg a fejét; csökönyös, mint a szamár; csomó van a fültövénél; farhámba ült; farkasgégén eresztett; feltette a fejét, nem hajol; hab ellen úszik; helyéből egy szikrát sem mozdul; igen köti az ebet a karóhoz; jó kiállhatója van; kemény a feje bőre; kemény a nyaka; kutyahumor van benne; makacs, mint az öszvér; még a pisze se parancsol neki; megátalkodott, mint a tokmányba szorult kaszakő; megköti magát, mint a német ló; nagy benne az akarat, mint a rossz lóban; nagy benne az akarat, mint a vénleányban; nem akar kötélnek állni; nem enged a negyvennyolcból; nyakas apa fejes fia; nyakas, mint az acél; nyakas, mint a bivaly; tapodásnyira sem lehet vele elmenni; vas a feje; vastagnyakú kálomista

pályabíró

főnév
 • versenybíró, bíró
 • (régies): bíráló, zsűritag

pipereüzlet

főnév
 • (régies): illatszerbolt, drogéria (régies), illatszertár (régies)

elöl2

határozószó
 • elül, elölről, elölfelől (tájnyelvi), szemből

szamárfül

főnév
 • csacsifül (bizalmas)
 • (bizalmas): (papíron) behajtás, gyűrődés, ránc, redő

rizsfelfújt

főnév
 • rizskoch (bizalmas)

orom

főnév
 • hegycsúcs, csúcs, hegytető, szirt, bérc, ormózat (régies)

nyugta

főnév
 • nyugtatvány (régies), bon, bizonylat, elismervény, utalvány, szelvény, kötelezvény, számlaigazolás

őskori

melléknév
 • hajdani, paleolit (idegen), kőkori
 • ősrégi, régi, avítt, régimódi, ódon, divatjamúlt

retusál

ige
 • javít, javítgat, csiszol, szépít

óvatos

melléknév
 • elővigyázatos, vigyázatos (régies), körültekintő, előrelátó, megfontolt, meggondolt, tartózkodó, józan, rezervált, taktikus (idegen), gondos, gyanakvó, éber, bizalmatlan, vigyázó (régies) Sz: az aludttejet is megfújja; gyanakvó, mint a varjú; szemhéj alatt is vigyáz; tapogatva jár; tojást visz
 • tapintatos, kíméletes

motoz

ige
 • keres, keresgél, kotorászik, tapogatózik, vatat (tájnyelvi), katat (tájnyelvi), vatarász (tájnyelvi), bozlog (tájnyelvi)
 • tesz-vesz, matat (tájnyelvi), babrál, babirkál (tájnyelvi), samrál (tájnyelvi), csöszmörög-szöszmörög (tájnyelvi), piszmog, csöszlög (tájnyelvi), pepecsel
 • neszez, zörög, kalamol (tájnyelvi), motoszkál, ladangol (tájnyelvi)
 • (szaknyelvi): megmotoz, átkutat (valakit), átvizsgál (valakit)
 • (régies): szaglász, szimatol

összeismertet

ige
 • összehoz (bizalmas), bemutat (valakit valakinek), megismertet

ripityára

határozószó
 • rapityára (tájnyelvi), pozdorjává, diribdarabra, izzé-porrá, diribre-darabra, miszlikbe, apróra