szegényparaszt szinonimái

főnév
 • kisparaszt, törpebirtokos
 • zsellér
 • béres
 • napszámos

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tántorgó

melléknév
 • ingatag, ingó, dülöngélő, imbolygó, ingadozó, támolygó, bizonytalan, labilis

rigorózus

melléknév
 • merev, szigorú
 • hajthatatlan
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szegényparaszt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szaggatott I.

melléknév
 • töredezett (választékos), egyenetlen, szakadozott, összefüggéstelen, hézagos, töredékes, kihagyásos, megszakított, akadozó, kihagyó

ripők

főnév, melléknév
 • szemtelen, pimasz, kihívó, arcátlan, faragatlan, krakéler (régies), bugris, bunkó

rendre

határozószó
 • egymás után, sorjában, sorban, sorrendben, sorra
 • lassanként

pocsék

melléknév
 • rossz, kritikán aluli, utálatos, rettenetes, siralmas, csapnivaló, förtelmes, gyenge, kopott, rozoga, tré (bizalmas), kriminális (bizalmas), lepra (durva), moslék (szleng)
 • ronda, ocsmány, csúnya, visszataszító
 • (tájnyelvi): pocsékoló, pazarló, költekező, pénzpocsékoló, fecsérlő, tobzódó (régies), préda (tájnyelvi)

szándékos

melléknév
 • akaratlagos, megfontolt, előre megfontolt, intencionális (idegen), tendenciózus (idegen), szántszándékos, szándékolt, elhatározott, tervezett, tudatos, céltudatos, eltökélt, célzatos, átgondolt, akart, kitervelt, tervszerű

szívélyes

melléknév
 • szívből jövő, bensőséges, kedves, meleg, kordiális (régies), barátságos, baráti, nyájas, szíves, közvetlen, atyafiságos (régies)
 • udvarias, szolgálatkész, készséges, előzékeny, jóindulatú, jóakaratú, figyelmes

összecsuk

ige
 • összezár
 • összeszorít, bezár, behuny, összenyom
 • összehajt

önkényeskedik

ige
 • hatalmaskodik, tirannizál (régies), basáskodik, zsarnokoskodik

maturitás

főnév
 • (régies): érettség, érett kor, felnőttkor

padka

főnév
 • pad, lóca
 • (tájnyelvi): kemencepadka, kuckó, sut (tájnyelvi), tőcik (tájnyelvi)
 • útpadka, útszegély

szorongás

főnév
 • félelem, aggodalom, aggódás, aggály, rettegés, feszültség, drukk (bizalmas), gyötrődés, gyötrelem

tarol

ige
 • levág, arat, kaszál, sarlóz
 • (régies): kopaszra nyír
 • ledönt
 • lehengerel, győz, sikert arat
 • nyer, bezsebel

halott I.

melléknév
 • holt, élettelen (választékos), néhai (választékos), elhunyt, meghalt, elköltözött, döglött (durva) Sz: el van intézve (szleng), kész van (szleng), alulról szagolja az ibolyát, jégre van téve (szleng)
 • sivár, kihalt, puszta, néptelen

vénül

ige
 • öregszik, öregedik, vénhedik, korosodik, aggul (tájnyelvi), aggik (régies), éltesedik, élemedik (tájnyelvi), idősödik, múlik az idő (valaki felett)
 • őszül, deresedik, szürkül, fehéredik
 • korhad, roskadozik

túlszárnyal

ige
 • felülmúl, túltesz (valakin), lefőz (bizalmas), lepipál (bizalmas), legyőz, elhagy, megelőz, (csúcsot) megdönt, fölébe kerekedik (valakinek), maga mögé utasít, felülhalad (tájnyelvi)
 • meghalad, túlhalad

szégyenletes

melléknév
 • arcpirító, becstelen, felháborító, megszégyenítő, cikis (szleng), szégyelleni való, szégyenteljes, infámis (régies), botrányos, megbotránkoztató, dicstelen, gyalázatos, csúfos, siralmas, lealázó, megalázó, vérlázító, égő (szleng)

szabadgondolkodó

melléknév
 • hitetlen, kétkedő, szkeptikus, agnosztikus (szaknyelvi)

széthány

ige
 • szétszór, széjjelszór, szétterít
 • széjjelhány, szétdobál, széttúr, felforgat
 • eldobál, elszór

trombita

főnév
 • rézfúvós, harsona, kürt
 • postakürt
 • (szleng): orr, nózi (bizalmas), porszívó (szleng), ormány (bizalmas), firnyák (szleng)

személyzet

főnév
 • legénység, apparátus
 • cselédség, szolgálattevők
 • háztartási alkalmazott

ronda

melléknév
 • randa (bizalmas), ocsmány, csúf, csúnya, förtelmes, rusnya, éktelen, rút, rosszképű, pocsék, lepra (szleng), rohda (régies), cefet (tájnyelvi), prasnya (tájnyelvi), ocsmonda (tájnyelvi)
 • visszataszító, undorító, utálatos, ellenszenves
 • piszkos, szennyes, mocskos, retkes (bizalmas)
 • obszcén, trágár, disznó, malac, mocskos, szégyenletes
 • rossz, elviselhetetlen

szín2

főnév
 • kocsiszín, állás, pajta, bódé, sufni (bizalmas), fészer, szárnyék (régies), félhéj (tájnyelvi), álláska (tájnyelvi)

túlhajtott

melléknév
 • túlzásba vitt, szertelen, mértéktelen
 • fölfújt