ráemel szinonimái

ige
 • rátesz, rárak, feltesz, felrak, rápakol (bizalmas)
 • ráfog, ráirányoz, ráirányít

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nehéz

melléknév
 • súlyos, nagy súlyú, idomtalan, ólmos (tájnyelvi), nagy tömegű, tömör, vastag, kemény, szilárd
 • masszív
 • nyakas, makacs, fafejű, konok, hajthatatlan, kezelhetetlen, összeférhetetlen
 • terhes, nyomasztó, bajos, keserves, hajszás, megerőltető, megterhelő, fárasztó, gyötrelmes, verítékes, fájó, kínos, kellemetlen, körömszakasztó (régies), strapás (szleng), pokoli, istentelen (szleng), vesződséges, kidöglesztő (durva), izzasztó, verejtékes
 • (régies): terhes, viselős, várandós, pocakos (bizalmas)
 • vemhes, hasas
 • (levegő): áporodott, dohos, büdös, fojtó, fullasztó
 • küzdelmes, válságos, kockázatos, meredek (szleng), rögös, fáradságos, kritikus, viszonyos (tájnyelvi), ádáz, veszélyes, meleg (bizalmas) Sz: beletörik a bicskája
 • fontos, jelentős, hangsúlyos, nagy horderejű, kényes, bonyolult, szubtilis (idegen), problematikus, fogas, fogós, fejtörő, szövevényes, agyafúrt
 • (étel): tömős, kiadós, zsíros, hizlaló, tömény, laktató
 • sok, nagy értékű

pucér

melléknév
 • meztelen, mezítelen, csupasz, fedetlen, ruhátlan, pőre, nudi (szleng), tökcsupasz (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ráemel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pótol

ige
 • helyettesít, szubsztituál (idegen), szuppleál (idegen), képvisel, örökébe lép
 • kipótol, kiegészít, teljessé tesz, kompletál (idegen)
 • behoz, ledolgoz
 • jóvátesz, helyrehoz, kárpótol, kártalanít, kompenzál, visszatérít, megtérít, visszafizet

összehány

ige
 • felhalmoz, gyamátol (tájnyelvi)
 • (pejoratív): felforgat, összedobál
 • összecsap, elsiet
 • összerókáz, összeokád

önszántából

határozószó
 • önként, szabadon, készakarva, kéretlenül, magánszorgalomból, magamagától, magától, benevolenter (idegen)

nívótlan

melléknév
 • színvonaltalan, silány, ócska, rossz

pufajka

főnév
 • vattakabát, vattaruha
 • mikádó

rezsi

főnév
 • rezsiköltség, üzemköltség, fenntartási költség

micsoda I.

főnév
 • dolog, izé
 • csuda, franc (durva)
 • nemi szerv

menza

főnév
 • étkező, étkezde, vályú (szleng), zabálda (szleng), kajálda (szleng)

kosz

főnév
 • piszok, mocsok, szenny, szennyedék (régies), retek, szutyok

morális

melléknév
 • erkölcsi, etikai, erkölcstani
 • erkölcsös, etikus, tisztességes, becsületes
 • helyes, jó

romhalmaz

főnév
 • rom, omladék, maradvány, düledék (választékos)
 • roncs

skála

főnév
 • hangsor, hanglétra, hanglépcső
 • (szaknyelvi): fokbeosztás, beosztás, lépték, mérce
 • kereső (rádióé)

felsőfok, fölsőfok

főnév
 • végletesség, szertelenség, szélsőség, túlzás, szuperlatívusz (idegen), elatívusz (idegen)

térdharisnya

főnév
 • térdzokni, sportharisnya

szín2

főnév
 • kocsiszín, állás, pajta, bódé, sufni (bizalmas), fészer, szárnyék (régies), félhéj (tájnyelvi), álláska (tájnyelvi)

ráf

főnév
 • vasabroncs, abroncs, karika, vaspánt
 • hajráf, hajpánt

poros

melléknév
 • porlepett, porlepte
 • (régies): lőporos
 • ósdi, elavult, avatag, idejétmúlt
 • elcsépelt, közhelyszerű, lapos, sablonos

rémuralom

főnév
 • terror, terrorizmus
 • zsarnokság, diktatúra

széthány

ige
 • szétszór, széjjelszór, szétterít
 • széjjelhány, szétdobál, széttúr, felforgat
 • eldobál, elszór

rámegy

ige
 • felmegy (valamire), belemegy, beletapos, belelép, rálép
 • rátámad, ráront, nekiront, rárohan, rátör, lecsap
 • ráfér, felfér, elfér
 • (régies): rátér (valamire)
 • elhatároz, rászánja magát
 • (idő): ráfordítódik, eltelik, beletelik
 • (pénz): elfogy
 • belepusztul, odalesz, beleveszik
 • (egészség): felőrlődik, felmorzsolódik
 • (tájnyelvi): rímel, összecseng, egybecseng, összecsendül, passzol (tájnyelvi)
 • (bizalmas): ráhajt, rákoncentrál, összpontosít (valamire)

összetép

ige
 • széttép, szétszaggat, elszaggat, összeszaggat, megsemmisít

restancia

főnév
 • hátralék, elmaradás, lemaradás, késedelem

szikvíz

főnév
 • szódavíz, szóda, kányavíz (tájnyelvi)