öltözik szinonimái

ige
 • öltözködik, felöltözik
 • (valahogyan): ruházkodik, jár

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

előzékeny

melléknév
 • udvarias, figyelmes, készséges, szíves, szívélyes, barátságos, jóindulatú, szolgálatkész, segítőkész, lekötelező, kedves, segítő, gavallér, gyöngéd, gáláns, nagyvonalú, alkalmazkodó, illemtudó, kuláns (régies)

kombináció

főnév
 • összeállítás, összekapcsolás, csoportosítás, összetétel, társítás
 • keverék, elegy, mixtúra (bizalmas)
 • (sportban): összjáték, figura
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a öltözik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

olajozatlan

melléknév
 • akadozó, görcsös

munkál

ige
 • (tájnyelvi): művel, tesz, cselekszik, operál
 • (választékos): fáradozik, fárad, előmozdít
 • (régies): dolgozik, munkálkodik, működik
 • igyekszik, iparkodik

mogyoró

főnév
 • csunga (régies), arachis (szaknyelvi)
 • (szleng): here, orchis (szaknyelvi), testis (szaknyelvi), hím ivarmirigy (szaknyelvi), tök (szleng), tojás (szleng)

megorront

ige
 • megszimatol, megsejt, megérez, kiszimatol, megszagol, kiszagol (bizalmas), megneszel(valamiről)

ósdi

melléknév
 • ó, régimódi, divatjamúlt, idejétmúlt, levitézlett, ódivatú, elavult, avítt, avatag, avas, őskori (bizalmas), kőkori (bizalmas), elévült, ásatag, korszerűtlen, túlhaladott, kopott, poros, muzeális
 • maradi, vaskalapos, haladásellenes, konzervatív, óhitű, atavisztikus (választékos)

papa

főnév
 • apa, édesapa, atya (választékos), apuka, apuci (bizalmas), papi (bizalmas), apus (bizalmas), papus (bizalmas), papuska (bizalmas), apóca (bizalmas), apácska, fater (szleng)
 • nagyapa, nagypapa, nagypapi (bizalmas), nagyapi (bizalmas), nagyatya, nagyapó, nagytata (bizalmas), papi (bizalmas), ópapa (tájnyelvi), apócska (tájnyelvi)
 • (szleng): öregember, öregapó, tata (bizalmas), apó

magatehetetlen

melléknév
 • tehetetlen, jótehetetlen (régies), élőhalott, cselekvőképtelen, cselekvésképtelen
 • (pejoratív): mamlasz, gyámoltalan, ügyetlen

lóca

főnév
 • fapad, pad, szakállszárító (régies), padka, lócapadka (tájnyelvi), hosszúszék (régies)

kegy

főnév
 • jóindulat, jóakarat, pártfogás, leereszkedés, grácia (régies)
 • (régies): kegyelem, irgalom, malaszt, bocsánat
 • részvét, hajlandóság

másrészről

határozószó
 • másrészt, másfelől, egyébként

páros I.

melléknév
 • kétszeres, dupla, iker

póráz

főnév
 • ebszíj, kutyaszíj, jártatószalag, járszalag
 • béklyó, gúzs

elsősorban

határozószó
 • mindenekelőtt, leginkább, nagyrészt, legfőképpen, először, legelőször is, különösen, legelőbb, különösképpen, főleg, főként, főképpen, kiváltképpen, kivált, legkivált, mindenekfölött, lényegében, alapvetően, alapjában véve, többnyire, eredetileg, nevezetesen, specialiter (bizalmas), speciál (bizalmas)

szegény II.

főnév
 • szegényember

röpirat

főnév
 • brosúra, gúnyirat, szatíra
 • tacepao (bizalmas)
 • szórólap, röplap, röpcédula

ömlik

ige
 • folyik, árad, zúdul, özönlik, záporozik, csurog, szakad, dől, patakzik, zuhog, tolul, tódul, nyomul, áramlik, ihog (tájnyelvi), hömpölyög
 • sereglik
 • torkollik, befolyik
 • eláraszt, elborít

okfejtés

főnév
 • fejtegetés, okoskodás, észjárás, magyarázat, bizonyítás, érvelés, elmélkedés, következtetés, levezetés
 • szónoklás, vita

összetép

ige
 • széttép, szétszaggat, elszaggat, összeszaggat, megsemmisít

ronda

melléknév
 • randa (bizalmas), ocsmány, csúf, csúnya, förtelmes, rusnya, éktelen, rút, rosszképű, pocsék, lepra (szleng), rohda (régies), cefet (tájnyelvi), prasnya (tájnyelvi), ocsmonda (tájnyelvi)
 • visszataszító, undorító, utálatos, ellenszenves
 • piszkos, szennyes, mocskos, retkes (bizalmas)
 • obszcén, trágár, disznó, malac, mocskos, szégyenletes
 • rossz, elviselhetetlen

őrjítő

melléknév
 • dühítő, észbontó, tébolyító
 • (fájdalom): tépő, szaggató, szörnyű, elviselhetetlen, szüntelen

műszak

főnév
 • munkaidő, szolgálat, munkaszak, szakmány (régies), váltás, parti (szaknyelvi), siht (idegen), sikta (bizalmas), turnus

páfrányfenyő

főnév
 • gingó, gingófa (tájnyelvi)

rög

főnév
 • göröngy, földdarab, hant, gerengyó (tájnyelvi), hoporcs (tájnyelvi), bucka, bucok (tájnyelvi), gaj (régies)
 • szántóföld, talaj, termőtalaj, termőföld, mező
 • szülőföld, anyaföld
 • sírhalom, sírhant