porlad szinonimái

ige
 • hamvad, mállik, porhad, porrá válik, hamuhodik (régies), himlik (tájnyelvi)
 • revesedik, korhad

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

odadob

ige
 • odavet, odahajít, odalök, lódít, odataszít, odavág, odaad
 • feláldoz, kiszolgáltat, lemond (valamiről)

vízfejű II.

főnév
 • hólyag (bizalmas), tökfilkó
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a porlad szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

perget

ige
 • szór, hullat
 • (mézet): kicsap, kiperget
 • megszólaltat, üt, ver
 • pörget, forgat, centrifugál (idegen)
 • vetít

osztályrész

főnév
 • örökség, hagyaték, járandóság, juss (tájnyelvi), részesedés, kontingens, hányad
 • sors, végzet

oldalog

ige
 • (pejoratív): sompolyog, somfordál, settenkedik, oldalaz (régies), slisszol (bizalmas), oson, lopakodik, lopódzik, ólálkodik

nagyítás

főnév
 • túlzás, nagyzás, túljátszás
 • felértékelés
 • fokozás, túlbecslés
 • nagyobbítás, kitágítás, terjesztés
 • növelés, gyarapítás, emelés, fokozás, nyújtás

platán

főnév
 • boglárfa (régies)

rátapos

ige
 • rálép, eltapos, rátipor (választékos), megtapod (tájnyelvi), ráhág
 • bántalmaz, megaláz, lealáz, meggyaláz

megvétóz

ige
 • vétót emel, óvást emel, megakadályoz, ellenez, megfellebbez

megszenved

ige
 • megbűnhődik, meglakol, megfizet, bán, megadózik (tájnyelvi)
 • (régies): elvisel, eltűr, elszenved

kivizsgál

ige
 • megvizsgál, utánanéz, tanulmányoz, megnéz, utánajár, felkutat, felderít, kinyomoz, kifürkész, kipuhatol, megtud, tisztáz, invesztigál (szaknyelvi)
 • felderít, felgöngyölít

mérgezés

főnév
 • toxikáció (szaknyelvi), étetés (tájnyelvi), mételyezés (tájnyelvi)

rektor

főnév
 • (régies): iskolaigazgató, igazgató tanár

sajátos

melléknév
 • sajátságos, sajátszerű, jellegzetes, különös, extra, különleges, eredeti, egyedi, jellemző, egyéni, individuális, extravagáns, specifikus, speciális, karakterisztikus, szinguláris (szaknyelvi)

felélénkül, fölélénk

ige
 • felvidul, megélénkül, megelevenedik, felbuzdul, nekihevül, tűzbe jön, fellelkesedik, erőre kap

társadalomtudomány

főnév
 • szociológia

szembetűnik

ige
 • szembeötlik, kiötlik (régies), kiugrik, előbukkan, feltűnik, szemet szúr, kivirít, kirí

poroszkál

ige
 • (ló): lépked, léptet
 • cammog, ballag, bandukol, baktat, kutyagol

pénztárca

főnév
 • tárca, erszény, buksza (bizalmas), tarsoly (régies), bugyelláris (régies), bugyesz (tájnyelvi), tüsző (tájnyelvi), levéltárca, briftasni (bizalmas), brifkó (szleng)

ráépít

ige
 • ráhúz, rárak
 • bővít, kibővít, hozzáépít

szegénység

főnév
 • pénzzavar, pénztelenség, pénzszűke, szűkölködés, nélkülözés, nincstelenség, szegénysor (tájnyelvi), koldusbot, pauperitás (idegen), éhkopi (tájnyelvi), ínség, nyomor, nyomorúság, córesz (szleng) Sz: vastag abrosz, vékony ebéd
 • a szegények
 • hiány, fogyatékosság

preventív

melléknév
 • megelőző, elhárító, óvó, előzetes

öltözködés

főnév
 • ruházkodás, flanc (szleng)

rakodik

ige
 • (kocsit): rak, megrak, telerak, felpakol, pakol (bizalmas)
 • rakosgat, rámol, pakolászik (bizalmas)

szélütött

melléknév
 • bénult, béna, hűdött, paralitikus (szaknyelvi), gutaütött, agyalágyult (régies)