pótvizsga szinonimái

főnév
 • osztályvizsga
 • javítóvizsga, utóvizsga, uvé (bizalmas), bakugrató (szleng), éretlenségi (szleng), utolsó összecsapás (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nemes I.

melléknév
 • kiváló, finom, értékes, jeles, nobilis (idegen), nemes lelkű, nagylelkű, derék, egyenes, erényes
 • emelkedett, lovagias, gavalléros, fennkölt, kimagasló, méltóságos, elegáns
 • előkelő, kutyabőrös (régies), úri, patríciusi (régies), kékvérű, elit, arisztokratikus(régies)
 • kitenyésztett, nemesített

semmiképpen

határozószó
 • semmiképp sem, semmi esetre sem, sehogy sem, sehogyan, sehogyan sem, semmi szín alatt, semmi körülmények között, a szentnek sem, a világért sem, a világ minden kincséért se, semmiletteképpen (tájnyelvi), a herkópáternek sem
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pótvizsga szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pihenőnap

főnév
 • munkaszüneti nap, szabadnap, ünnepnap, szünnap, kimenőnap

ökológia

főnév
 • (szaknyelvi): környezettan, környezettudomány

omnibusz

főnév
 • (régies): társaskocsi (régies)
 • (régies): autóbusz, busz

napellenző

főnév
 • napernyő, ellenző, ernyő
 • simléder (bizalmas), simli (bizalmas), sapkaellenző

polémia

főnév
 • vita, nézeteltérés, nézetkülönbség, véleménykülönbség

redőny

főnév
 • ablakredőny, gördülőredőny

melléképület

főnév
 • oldalépület, toldaléképület, szárnyépület

megtáviratoz

ige
 • megsürgönyöz, megtelegrafál (régies), megüzen

kockásliliom

főnév
 • fekete tulipán, kotuliliom, ostáblásliliom

mészárszék

főnév
 • szék, húsbolt, vágóhíd, vágószék, hentesbolt, húsüzlet

rendezvény

főnév
 • összejövetel
 • vigalom, mulatság
 • előadás

sárgarépa

főnév
 • karottarépa, karotta, murokrépa (tájnyelvi), murok (tájnyelvi), toparépa (tájnyelvi), pocokfarkú répa (tájnyelvi)

felfogóképesség

főnév
 • elme, értelem, ész, fogékonyság, felfogás, éleslátás, intelligencia, intellektus (idegen), receptivitás (szaknyelvi), kapacitás, érzékelőképesség

tataroz

ige
 • felújít, rendbe hoz, renovál, helyreállít, kijavít, restaurál, megújít, helyrehoz, újjáépít
 • (régies): foltoz, varrogat

szemléletes

melléknév
 • kifejező, érzékletes, festői, plasztikus, képszerű
 • nyilvánvaló, világos, tipikus, pregnáns (idegen)

pózol

ige
 • megjátssza magát, nagyképűsködik, színészkedik, affektál, kényeskedik, felfújja magát, adja a bankot (szleng), tetszeleg

perselyez

ige
 • gyűjt

ráhúz

ige
 • felhúz, behúz, beránt, beborít, betakar
 • ráad, ráborít, ráterít, rátesz, ráhelyez, rárak, felhúz, ráerőltet, rákényszerít, rátukmál, rásóz (bizalmas)
 • ráver, rávág, rácsap, rásújt, rásuhint, végigvág (valamin, valakin), setten (régies), rásuppant (régies), rácsíp (régies)
 • ráépít, megtold, kitold
 • hozzátold, hozzáad
 • alkalmaz, rávonatkoztat, rászab
 • rázendít, rákezd, ráránt (régies)

szellemes

melléknév
 • humoros, tréfás, vicces, sziporkázó, elmés, elménc (régies), találó, mulatságos, szórakoztató, eredeti, leleményes, ötletes, szellemdús, talpraesett

propagandaanyag

főnév
 • brosúra, reklám, szórólap

önöz

ige
 • magáz, becsül (tájnyelvi), megkegyelmez (tájnyelvi)

rápirít

ige
 • rászól, megszégyenít, rendreutasít, letorkol, megpirongat, megdorgál, korhol, megfedd, megszid

szeméttelep

főnév
 • szemétlerakodó, lerakodóhely, szemétdomb, hulladékgyűjtő-telep, hulladékhányó